Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2023

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Czas na EKO - Łąki ekologicznie

W ramach projektu planujemy:

  1. Kontynuację zajęć w konwencji BioBlitz z wykorzystaniem aplikacji iNaturalist - tworzenie mapy różnorodności biologicznej Łąk. 
  2. Eko-zwiedzanie Doliny Baryczy - dzięki współpracy podjętej z CETS Krośnice planujemy wycieczkę meleksem po Dolinie Baryczy. Podczas wycieczki uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z genezą i specyfiką hodowli ryb, poznać cenną florę i faunę występującą w okolicy.
  3. Dzień Rodziny w Łąkach - podczas Dnia Rodziny w Łąkach odbędzie się turniej siatkówki oraz tzw. Potyczki Rodzinne.
  4. Umieszczenie na drewnianej tablicy przy świetlicy mapy ze ścieżkami turystycznymi w Łąkach
  5. Zajęcia ekologiczne:
  • warsztaty o owadach zapylających oraz łąkach kwietnych, wraz z wykonaniem łąki kwietnej przy świetlicy w Łąkach
  • zaj. tematyka odpadów - recykling, less waste, jak zmniejszyć swój ślad węglowy?
  • ekologiczna gra terenowa

Stowarzyszenie "Nasze Łąki" powstało na bazie doświadczeń aktywnej grupy mieszkańców wsi Łąki. Nieformalna grupa w naszej miejscowości rozpoczęła swoją działalność w 2015 r. od projektu "Łąki - nasza mała ojczyzna" realizowanych ze środków programu Działaj lokalnie. Na bazie tych doświadczeń zdecydowaliśmy się na sformalizowanie naszej działalności i w 2017 r. powstało stowarzyszenie "Nasze Łąki". Od tej pory zrealizowaliśmy wspólnie 5 projektów z programu Działaj lokalnie, kilka Inicjatyw lokalnych oraz wiele innych działań. 

Nasza działalność jest wielopoziomowa, nasze główne dokonania:
- wiele warsztatów i zajęć dla dzieci oraz dorosłych (rękodzielnicze, ogrodnicze, sportowe, przyrodnicze, dziennikarskie i wiele innych)
- budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa wiaty, boiska do siatkówki, remont boiska do koszykówki
- wykonanie tablic edukacyjnych,
- remont zabytkowego pomnika,
- założenie rabaty dla zapylaczy wraz z domkiem dla owadów.

Zapraszamy na Przedświąteczne spotkanie w Łąkach

2023-12-12 13:57:45


SegregujeMY!

2023-12-12 13:53:32

Przy świetlicy w Łąkach został postawiony nowy kosz do segregacji.


Łąka kwietna przy świetlicy

2023-12-12 13:49:19

Na początku listopada zasialiśmy nasiona łąki kwietnej w sadzie znajdującym się przy świetlicy.


Warsztaty Recykling

2023-10-29 22:52:36


Gra terenowa "Czas na EKO - Łąki ekologicznie"

2023-10-29 22:43:00


Konkurs BioBlitz

2023-10-29 22:36:48


Zajęcia - owady zapylające

2023-10-29 22:31:13


Wycieczka meleksami po Dolinie Baryczy

2023-09-03 21:35:52

10 sierpnia odbyła się wycieczka meleksami po Dolinie Baryczy


Dzień Rodziny w Łąkach

2023-07-27 23:46:12


e-mail: naszelaki@milicz.pl