Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2023

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Modernizacja i poprawa zewnętrznej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

Projekt polega na stworzeniu dodatkowego elementu infrastruktury w postaci ścieżki - rozbiegu oraz wymianie zużytej nawierzchni betonowej dwóch rzutni oraz wykonanie skrzynki do skoku w dal.

Działania, zakres, wykonawca:

- określenie harmonogramu i zakresu prac - wolontariat,

- kosztorys, w tym wyliczenie powierzchni i kosztów poszczególnych prac - wolontariat,

- zdjęcie istniejącej zniszczonej nawierzchni w rzutniach do pchnięcia kulą oraz dyskiem i młotem - wolontariat,

- pozyskanie drewna do wykończenia skrzynki w piaskownicy do skoku w dal - sponsor,

- usunięcie warstwy ziemi oraz murawy i jej wywóz  pod ścieżkę - wykonawca/ firma usługowo - budowlana,

- zakup i montaż obrzeży betonowych, z wykonaniem podbudowy oraz wykonanie wylewki pod chodniki nawierzchni syntetycznej - wykonawca/ firma usługowo - budowlana,

- pozyskanie i transport nawierzchni syntetycznej - tartanowej na chodnik - rozbieg do rzutu oszczepem - transport - sponsorzy, montaż - wolontariusze, pozyskane wykładziny z rozebranego stadionu w Lubinie,

- przygotowanie gruntu oraz montaż obrzeży skrzynki do skoku w dal - wolontariat,

- wykonanie wylewek na istniejących kołach do rzutów - wolontariusze,

- położenie nawierzchni syntetycznych na wykonany chodnik betonowy - wolontariusze.

- zakończenie i podsumowanie oraz rozliczenie projektu.

Prace końcowe rzutni do oszczepu

2023-11-17 16:51:30

Kończymy prace związane z realizacją projektu


Trwają końcowe prace

2023-11-02 19:56:18


Realizujemy następne etapy i prace

2023-10-29 10:24:41

Jedno kończymy, kolejne kontynułujemy


Kolejny etap

2023-10-25 07:48:35

Kończymy naprawę koła do pchnięcia kulą i przygotowujemy

teren do montażu nowych obrzeży do skoczni w dal


Przygotowujemy modernizację koła do pchnięcia kula

2023-10-18 12:06:16

Prace wstępne la do pchnięcia kulą


Ruszamy z pracami modernizacyjnymi

2023-10-14 14:52:02

Modernizacja skoczni w dal


Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Echo"

56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

Paweł Olszański - Sekretarz

tel. 663 191 793

mail: olszanskipawel70@gmail.com