Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2024

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Techno Kids: budowanie przyszłości przez edukację techniczną

Głównym celem projektu Techno Kids jest rozwijanie umiejętności technicznych i inżynieryjnych u dzieci i młodzieży poprzez interaktywne zajęcia edukacyjne. Dobro wspólne, które chcemy rozwijać za pomocą tego projektu, to wsparcie w kształtowaniu przyszłych liderów i innowatorów w dziedzinie technologii i inżynierii. Poprzez oferowanie edukacyjnych zajęć z zakresu projektowania, druku 3D, elektroniki czy chemii i hydrauliki. Projekt Techno Kids ma na celu: rozwijanie kompetencji przyszłościowych, inspirowanie, motywowanie, wsparcie w określeniu ścieżek kariery.

Inauguracja Programu "Działaj Lokalnie": Prezentacja nowych projektów i szkolenia

2024-07-07 19:24:53

1 lipca 2024 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie w Miliczu odbyło się inauguracyjne spotkanie dla tegorocznych grantobiorców programu „Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy”. Przybyły reprezentacje dwunastu grantobiorców z sześciu gmin: Krośnic, Milicza, Sośni, Odolanowa, Przygodzic i Żmigrodu.

Gości powitali Prezes Zarządu ODL Inga Demianiuk-Ozga oraz Koordynator Programu Jan Bernacki, gratulując uzyskania grantów i życząc powodzenia w realizacji projektów. Przedstawiciele grantobiorców omówili swoje projekty i plany działań, po czym otrzymali materiały promocyjne.

Podczas spotkania odbyło się szkolenie na temat zasad prowadzenia dokumentacji finansowej, sprawozdawczej i promowania projektów.

Wśród projektów znalazł się również nasz projekt: „Techno Kids: budowanie przyszłości przez edukację techniczną”, realizowany przez grupę Żmigrodzian zwaną "Techno Kids", której reprezentant Patryk Andrzejewski również uczestniczył w spotkaniu.