Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2024

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Piłka w grze

Idzie nowe - Piłka w grze! Dzięki funduszom z programu Działaj Lokalnie lepiej zagospodarujemy teren wokół świetlicy wiejskiej w Saniach. Już niebawem będziemy mogli rozegrać tam nie tylko mecz siatkówki, ale też potrenować: koszykówkę, piłkę ręczną, czy nożną. 

Sanie to mała wieś w gminie Żmigród, liczy ok. 200 mieszkańców. Zamieszkają ją zarówno seniorzy, jak i juniorzy, rolnicy oraz osoby czynne zawodowo w innych branżach.

Na wsi jest świetlica wraz z przynależnym do niej zewnętrznym ternem. Miejsce to nie zaspokaja jednak potrzeb dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, przez co jest dla nich nieatrakcyjne.  

Odczuwają oni potrzebę przynależności do grupy, kontaktu z rówieśnikami. 

Dla dorastającego pokolenia ważnym aspektem jest identyfikacja i rozwijanie pasji, prowadzenie zdrowego stylu życia i aktywność fizyczna. Projekt ma wyjść na przeciw tym potrzebom.

Celem naszego projektu jest:

- stworzenie multifunkcyjnego miejsca na świeżym powietrzu, które będzie służyć głównie starszym dzieciom i młodzieży, ale z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy i inne osoby. Chcemy, aby jego atutem była możliwość spotkań i wspólnego aktywnego spędzania czasu,

-lepsze zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy świetlicy wiejskiej,

- aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a pośrednio również ich rodziny i innych mieszkaniowców wsi.,

- zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalnej społeczności.

Wspólnie sprzątamy, o naszą wieś dbamy.

2024-07-17 19:50:50

Porządki- od tego zaczynamy !


Do projektu... gotowi... START !!!

2024-07-11 21:23:24

Pierwsze spotkanie grupy projektowej.


Pomysły są, potrzebna jeszcze wiedza...

2024-07-03 14:28:05

... czyli szkolenie dla grantobiorców.


Anna Ciochoń :  anna.podlewska@o2.pl