Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2024

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Szlakiem bocianich gniazd

Projekt "Szlakiem bocianich gniazd" jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie turystycznym, integracyjnym oraz kulturowym. Gmina Przygodzice, z której się wywodzimy jest zasobna w bocianie gniazda, które znajdują się w wielu miejscowościach. Utworzony szlak pozwoli poznać walory przyrodnicze gminy oraz zintegrować społeczeństwo. To najmłodsi mieszkańcy, z pomocą dorosłych wyszukują gniazda, oznaczają ich lokalizację oraz dowiadzą się o nich jak najwięcej. My jako grupa projektowa, zadbamy o wytyczenie szlaku rowerowego obejmującego wszystkie gniazda. Finalnie "Szlak bocianich gniazd" zostanie oznakowany i wydana zostanie mapka, która będzie dystrybutowana do wszystkich mieszkańców oraz znajdzie się w Punktach Informacji Turystycznej, GOK-u, bibliotekach oraz szkołach. 

 

Bocian Biały jest gatunkiem ptaka, który identyfikowany jest z gminą Przygodzice, głównie z powodu bardzo znanego, monitorowanego gniazda, które znajduję się obok Urządu Gminy. Już nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również mieszkańcy całej Polski a nawet całego świata, obserwują życie bocianów z Przygodzic. To dzięki Przygodzie i Dziedzicowi, narodził się nasz pomysł na stworzenie szlaku i pokazanie jak wspaniałe są to ptaki. 

Trwa inwentaryzacja gniazd

2024-07-14 13:15:25

Trwa inwentaryzacja bocianich gniazd i ich skupisk w gminie Przygodzice, w celu wytypowania szlaku rowerowego "Bocianich gniazd". 


Wielkie rozpoczęcie projektu.

2024-07-03 16:34:24

Dnia 1 lipca 2024 roku, rozpoczynamy świetną przygode, jaką jest projekt pt. "Szlakiem bocianich gniazd".


Koordynator projektu: Elżbieta Krakowska telefon kontaktowy: 510-823-905; ekrakowska7@gamail.com

Facebook : AktywniDlaGminyPrzygodzice, aktywni.przygodzice@gmail.com