Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ekomuzeum Gościnnej Wsi - Lędzina w Dolinie Baryczy

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)

mala fotkaWieś nasza gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,

Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)

 

Celem projektu jest połączenie natury, tradycji, legendy, historii i teraźniejszości, zaprezentowanej w sposób żywy, interesujący i godzący wymogi ochrony dziedzictwa z potrzebami ekonomicznymi mieszkańców. To ciekawe wyeksponowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, tradycji, historii i dnia dzisiejszego naszego regionu w ramach „muzeum bez murów”, prezentującego ślady przeszłości w krajobrazie, w oryginalnym miejscu ich występowania, składających się na dziedzictwo ludzi i charakter miejsca. Są nimi i architektura wiejska, cmentarze, i drewniany kołowrotek, listy i pożółkłe zdjęcia, robótki ręczne, ozdoby, rośliny w ogrodach i na polach, czy gatunki zwierząt pasących się na pastwiskach, ale też krajobraz - naturalny lub przeobrażony przez człowieka i my, żyjący tu i teraz w niewielkiej przestrzeni naszej małej ojczyzny.

Tworzenie ekomuzeum nie tylko sprzyja zachowaniu dziedzictwa, ale także przyczyni się do zacieśniania więzi w samej społeczności lokalnej oraz do rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy centrami kultury, szkołami, organizacjami pozarządowymi, w oparciu o sieć atrakcji rozproszonych w terenie (zespół oznakowanych miejsc i obiektów w terenie prezentujących charakter regionu), interaktywne warsztaty (oferujące demonstrację i możliwość bezpośredniego udziału w pracy artystów, wytwórców, np. warsztaty garncarskie, wyrobu sera, czy malarstwa na szkle), sieć ścieżek i szlaków (sieć oznakowanych tras komunikacyjnych, łączących poszczególne obiekty ekomuzeum) oraz cykliczne imprezy (festiwale, festyny, obrzędy). Dla niektórych mieszkańców realizacja projektu i jego późniejsze funkcjonowanie będzie początkiem dodatkowej pracy zarobkowej (przewodnicy ekomuzeum). Dla wszystkich mieszkańców, tych bardzo aktywnych, i tych mniej angażujących się w działania, będzie okazją do spotkań i wspólnej zabawy. Dzięki realizacji projektu powstanie miejsce spotkań, przestrzeń twórcza dla każdego w rewitalizowanej stodole i wiata przy boisku wiejskim, a gaik akacjowy (zakrzaczone i zaniedbane miejsce przy boisku zyska nowe oblicze. Przedwojenny cmentarz, zniszczony po wojnie i ukryty w chaszczach znów ujrzy światło dzienne i stanie sie jednym z elementów naszego Ekomuzeum.

 

Workcamp „Trakatran”

2008-12-15 00:00:00

W dwutygodniowym workcampie w ramach projektu Ekomuzum gościnnej wsi wzięło udział 12 osób, z 7 różnych krajów (z Hiszpanii, Belgii, Francji, Ukrainy, Turcji, Korei, Polski) oraz dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Lędziny.