Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

Projekt "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie" ma na celu uświadomienie mieszkańcom historii miejsca, w którym żyją. Chcemy ustrzec od zapomnienia oraz zniszczenia betonowy obelisk znajdujący się w miejscowości Łąki.

W ramach projektu chcielibyśmy także zorganizować wakacyjne zajęcia dla dzieci. Będą one podzielone na dwie części. Pierwsza część to zajęcia w świetlicy wiejskiej, natomiast druga część to wycieczka autokarowa w celu poznania historii i zobaczenia zabytków Doliny Baryczy. Wszystkie zajęcia będą miały jeden wspólny mianownik - poprzez zabawę zapoznanie najmłodszych z historią miejsca w którym mieszkają.
W ramach projektu przewidujemy również przeprowadzenie konkursu "Łąki w moich oczach". Uczestnicy będą mogli za pomocą prac plastycznych, zdjęć lub prac literackich przedstawić najpiękniejsze miejsca w naszej okolicy oraz swój sposób patrzenia na nie.

Głównym celem projektu jest promowanie świadomości historycznej miejsca, z którego pochodzimy. Chcielibyśmy już u najmłodszych zaszczepić szacunek oraz ciekawość do historii. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy promowanie bogactwa przyrodniczego oraz historycznego naszej wsi, poprzez opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych przy świetlicy wiejskiej. Tym projektem chcielibyśmy kontynuować wcześniejsze działania, zwłaszcza wśród dzieci. Zaproponowane przez nas zajęcia wakacyjne będą "na wesoło" zaznajamiały dzieci np. z historią Melchiora Hedloffa - zbójnika, który został pojmany w karczmie w Łąkach. Jako podsumowanie chcielibyśmy również żeby uczestnicy wykonali wspólnie komiks o legendzie naszej wsi. Takie zajęcia wyzwolą również dziecięcą kreatywność oraz umiejętności pracy w grupie.
Remont obelisku z 1918 r. ma na celu ustrzeżenie od zniszczenia tego charakterystycznego punktu nie tylko na mapie Łąk, ale również całej gminy Milicz (być może nawet całej Doliny Baryczy). Niewątpliwie wpłynie to również na poprawę walorów estetycznych oraz turystycznych naszej miejscowości.
Poprzez przeprowadzenie konkursu "Łąki w moich oczach" chcielibyśmy promować naszą wieś. Mieszkańcom zwrócić uwagę na piękno miejsca w którym żyją i być może już często nie dostrzegają jego uroków. Natomiast innych chcielibyśmy zachęcić do odwiedzania naszej miejscowości. Wystawa prac konkursowych na stałe stanie się ozdobą naszej świetlicy wiejskiej.

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” planujemy poniższe działania:
- Renowacja/remont betonowego obelisku z 1918 r.,
- Przeprowadzenie wakacyjnych zajęć dla dzieci,
- Przeprowadzenie konkursu „Łąki w moich oczach”,
- Podsumowanie projektu – wystawa prac konkursowych oraz powstałego podczas warsztatów komiksu.

Wszystkich zainteresowanych naszym projektem zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Nasze Łąki" - e-mail: naszelaki@gmail.com