Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

Projekt "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie" ma na celu uświadomienie mieszkańcom historii miejsca, w którym żyją. Chcemy ustrzec od zapomnienia oraz zniszczenia betonowy obelisk znajdujący się w miejscowości Łąki.

W ramach projektu chcielibyśmy także zorganizować wakacyjne zajęcia dla dzieci. Będą one podzielone na dwie części. Pierwsza część to zajęcia w świetlicy wiejskiej, natomiast druga część to wycieczka autokarowa w celu poznania historii i zobaczenia zabytków Doliny Baryczy. Wszystkie zajęcia będą miały jeden wspólny mianownik - poprzez zabawę zapoznanie najmłodszych z historią miejsca w którym mieszkają.
W ramach projektu przewidujemy również przeprowadzenie konkursu "Łąki w moich oczach". Uczestnicy będą mogli za pomocą prac plastycznych, zdjęć lub prac literackich przedstawić najpiękniejsze miejsca w naszej okolicy oraz swój sposób patrzenia na nie.

Głównym celem projektu jest promowanie świadomości historycznej miejsca, z którego pochodzimy. Chcielibyśmy już u najmłodszych zaszczepić szacunek oraz ciekawość do historii. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy promowanie bogactwa przyrodniczego oraz historycznego naszej wsi, poprzez opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych przy świetlicy wiejskiej. Tym projektem chcielibyśmy kontynuować wcześniejsze działania, zwłaszcza wśród dzieci. Zaproponowane przez nas zajęcia wakacyjne będą "na wesoło" zaznajamiały dzieci np. z historią Melchiora Hedloffa - zbójnika, który został pojmany w karczmie w Łąkach. Jako podsumowanie chcielibyśmy również żeby uczestnicy wykonali wspólnie komiks o legendzie naszej wsi. Takie zajęcia wyzwolą również dziecięcą kreatywność oraz umiejętności pracy w grupie.
Remont obelisku z 1918 r. ma na celu ustrzeżenie od zniszczenia tego charakterystycznego punktu nie tylko na mapie Łąk, ale również całej gminy Milicz (być może nawet całej Doliny Baryczy). Niewątpliwie wpłynie to również na poprawę walorów estetycznych oraz turystycznych naszej miejscowości.
Poprzez przeprowadzenie konkursu "Łąki w moich oczach" chcielibyśmy promować naszą wieś. Mieszkańcom zwrócić uwagę na piękno miejsca w którym żyją i być może już często nie dostrzegają jego uroków. Natomiast innych chcielibyśmy zachęcić do odwiedzania naszej miejscowości. Wystawa prac konkursowych na stałe stanie się ozdobą naszej świetlicy wiejskiej.

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” planujemy poniższe działania:
- Renowacja/remont betonowego obelisku z 1918 r.,
- Przeprowadzenie wakacyjnych zajęć dla dzieci,
- Przeprowadzenie konkursu „Łąki w moich oczach”,
- Podsumowanie projektu – wystawa prac konkursowych oraz powstałego podczas warsztatów komiksu.

Legenda "Jak Melchior oswobodził Łąki"

2018-01-04  22:44

Na podstawie komiksu-legendy wykonane przez dzieci podczas wakacyjnych warsztatów powstała dłuższa legenda Łąk spisana przez Beatę Dyk oraz Kamilę Kidoń.
Chociaż już minął termin realizacji projektu my nadal działamy i niedługo przedstawimy komiks sporządzony przez naszego amatora plastyka :)


Piszą o naszym projekcie w lokalnej prasie...

2018-01-04  22:36


Wystawa prac konkursowych "Łąki w moich oczach"

2018-01-04  22:20

14 grudnia w świetlicy wiejskiej w Łąkach podczas Mikołajek odbyła się wystawa podsumowująca projekt "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie". Zostały zaprezentowane prace przedstawiające naszą miejscowość oczami jej mieszkańców. Dzieci zaprezentowały prace plastyczne. Natomiast jedyna dorosła uczestniczka - pani Dorota Kwaczewska przedstawiła pracę pt. "Wspomnienie" opisującą działalność byłego sołtysa oraz działacza sportowego, a prywatnie swojego męża - Henryka Kwaczewskiego.

W konkursie wzięło udział 7 uczestników, dlatego zecydowaliśmy nagrodzić wszystkich - Miłoszek Dyk, Julka Kiszczak, Olek Dyk, Oliwka Dyk, Hania Kiszczak, Lenka Rumińska oraz Dorota Kwaczewska.


Tablica upamiętniająca stulecie Pomnika w Łąkach

2017-12-13  11:41


Prace pomniku zostały zakończone

2017-12-12  18:01


Wystawa prac konkursowych

2017-12-11  08:19

 

W czwartek, 14 grudnia, od godziny 14:30
w świetlicy wiejskiej zostanie zaprezentowana wystawa prac konkursowych:

 

„Łąki w moich oczach”.

 


Konkurs "Łąki w moich oczach"

2017-11-23  08:51


Ostatnie prace przy Pomniku w Łąkach

2017-11-23  08:19


Dawne zdjęcia Łąk

2017-09-13  22:12


Trwają prace renowacyjne przy pomniku w Łąkach

2017-09-13  22:08


Piszą o nas w lokalnej prasie

2017-09-07  17:26


Zbójnicy w drodze, czyli wycieczka śladami historii...

2017-08-31  10:41


Zbójecka uczta - czyli ostatnie wakacyjne spotkanie w Łąkach

2017-08-25  20:07


Komiksowa legenda Łąk, czyli wakacje w naszej świetlicy

2017-08-25  08:26


Rozpoczynamy remont pomnika w Łąkach!

2017-08-25  08:20


Historia pomnika w Łąkach - czyli o przyjaźni polsko-niemieckiej

2017-08-25  08:16


Mapa zbójnickich skarbów - czyli wakacyjnych zajęć ciąg dalszy

2017-08-25  08:08


Zapraszamy na wakacyjny wyjazd dla dzieci!

2017-08-25  07:58


Zbójnickie potyczki - czyli kolejne zajęcia w Łąkach

2017-08-25  07:54


Pierwsze wakacyjne warsztaty dla dzieci

2017-08-25  07:48


Wszystkich zainteresowanych naszym projektem zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Nasze Łąki" - e-mail: naszelaki@gmail.com