Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2019

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Integracja pokoleń poprzez zabawę i pracę

 

W ramach inicjatywy lokalnej, grupa osób z panem sołtysem wsi Kolęda na czele podjęła wyzwanie wzmocnienia integracji mieszkańców naszej niewielkiej wioski, która położona jest na samych obrzeżach gminy, powiatu i województwa. Projekt ma na celu poprzez zabawę, zmobilizować mieszkańców i to zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych do włączenia się w pracę na rzecz poprawy wizerunku otoczenia, w którym przyszło nam spędzać część życia.

Bazę projektu, stanowi plac rekreacji i wypoczynku urządzony kilkanaście lat temu wspólnym wysiłkiem mieszkańców. Plac zabudowany został w 2018 roku budynkiem rekreacyjnym.

W ramach projektu uporządkujemy teren wokół tego obiektu oraz poprawimy bezpieczeństwo dzieci, izolując urządzenia służące dzieciom do zabawy żywopłotem tui szmaragdowej od pozostałej części terenu. Dokonamy nasadzeń ubytków w istniejącym zadrzewieniu wokół placu.

Plac doposażony zostanie w infrastrukturę parkową (ławostoły i kosze na odpady), z której korzystać będą nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale również turyści rowerowi licznie przyjeżdżający przez naszą miejscowość. Mieszkańcy i turyści będą mogli spokojnie usiąść odpocząć, czy przekąsić coś co zabrali ze sobą. W celu poprawy estetyki otoczenia wybudowany zostanie skalniak oraz posadzone byliny.

 Wyznaczając sobie osiągnięcie tych podstawowych celów, nie zapominamy o naszym motto „integracja pokoleń poprzez zabawę i pracę” tak więc oprócz ciężkiej pracy będziemy się również wspólnie bawić :

Dzieci wspólnie z paniami z KGW zajmą się przygotowaniem produktów i pieczeniem ciastek na imprezę z okazji Dnia dziecka. Dzieciom, którym bardziej odpowiadają męskie zajęcia proponujemy możliwość pomocy przy budowie koszy, które zamontowane zostaną na placu zabaw. Wspólnie będziemy się bawić z okazji Dnia dziecka, poprzez zabawę będziemy również integrować się z mieszkańcami sąsiednich miejscowości organizując w lipcu turniej piłki siatkowej oraz na zakończenie projektu –święto pieczonego ziemniaka czyli festiwal potraw z owoców i warzyw zbieranych jesienią.

Konczymy projekt świętem piczonego ziemniaka

2019-10-05 21:37:48

Konczymy projekt świętem piczonego ziemniaka


Cała gromada sadzi tuje

2019-09-25 20:35:15

Wsobotę 21 września rozpoczęliśmy kopanie dołków


skalniak w budowie

2019-09-25 20:09:54

W sobotę 21 września zabraliśmy się za budowę skalniaka


Budowa ławostołów zakończona

2019-08-08 21:46:02


zaczynamy kończyć budowę ławostołów

2019-08-04 15:08:27


Turniej Piłki Siatkowej

2019-07-09 21:21:07


Instalacja koszy na placu zabaw

2019-07-01 22:46:37

Udało sie nam wreszcie wykonać i zainstalować kosze na odpady na placu zabaw


Wykonanie koszy na odpadki

2019-06-08 22:04:08

Ruszamy z budową koszy


II dzień obchodów Dnia dziecka

2019-06-02 18:26:24


Dzień Dziecka

2019-06-01 12:58:20


Piotr Szubert

e-mail piotrszubert2@wp.pl