Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2021

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Wśród zapachów i barw - strefa relaksu dla ludzi i azyl dla owadów, na placu sołeckim w Sądrożycach

Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytku, z przeznaczeniem tego terenu na relaks, wyciszenie i doznania estetyczne dla mieszkańców wsi, a także zapewnienie owadom bezpiecznego azylu w postaci rabat przyjaznych owadom, a szczególnie pszczołom. Dodatkowym celem, oczywistym w osiągnięciu celu głównego - jest pogłębienie integracji społeczności lokalnej i rewitalizacja sołectwa po okresie ograniczeń pandemicznych.

Planowane jest urządzenie trzech rabat: ogrodu różanego, ogrodu preriowego i ogrodu przyjaznego pszczołom, a ponadto - łąki kwietnej. Teren dodatkowo zostanie obsadzony drzewami i krzewami przyjaznymi dla ludzi i owadów, wytyczenie alejek i miejsca na kącik aromaterapeutyczny, tj.pergolę 2,5x2,5m z ławeczką wśród roślin korzystnie aromatycznych.

Projekt dedykowany jest mieszkańcom Sądrożyc, poszukującym wyciszenia i relaksu, a nawet pewnego oddalenia od własnego domostwa, zatem zarówno osobom w wieku 40+, jak i młodym osobom, które chociaż na krótko mogą pobyć wśród kojącego wpływu barw kwiatów i aromatów roślin oraz w przyjaznym sąsiedztwie owadów - podczas gdy ich pociechy będą bawiły się w drugiej części placu, przeznaczonej do aktywności ruchowej. Jednocześnie aranżacja będzie wykorzystywana edukacyjnie, a adresatem przekazu będą zarówno dzieci i młodzież , jak i dorośli, którzy nie dysponując należytą wiedzą na temat roli owadów w życiu człowieka, nie wykazywali dotychczas postawy ochronnej wobec nich.

Projekt - w odniesieniu do działań rzeczowych i części działań edukacyjnych - realizowany będzie na obszarze ok. 15 arów, w południowej części placu sołeckiego, położonego w Sądrożycach na działce nr 159/2, w środkowej części pasa nieużytku, pomiędzy skrajem boiska piłkarskiego a ogrodzeniem od strony południowej, zachodniej i wschodniej.

Zakładane jest powstanie 3 rabat tematycznych i wyspy różanej, 1 łąki kwietnej o pow. ok. 10 arów, posadzenie 20 śliw ozdobnych, ponad 100 krzewów i 50 róż.

Powstała strefa relaksacyjno-edukacyjna zachęci do wyjścia z domostwa i wizyty na placu sołeckim większą liczbę mieszkańców, szczególnie będzie to grupa osób wykluczonych z aktywności ruchowej, inna grupa mieszkańców zyska wiedzą na temat korzyści z symbiozy ludzi i owadów, co zaowocuje większą troską o lokalne owady, zarówno w kwestii ograniczenia używania chemii gospodarczej, jak i struktury zasiewów, czy nasadzeń, co również będzie z korzyścią dla ludzi.

Umowa i szkolenie dla członków sądrożyckiej inicjatywy

2021-06-12 17:12:27

Zaraz po podpisaniu umowy grantowej 10.06. br. odbyło sie szkolenie w milickiej siedzibie Stowarzyszenia.


W Sądrożycach prace ruszyły

2021-06-12 16:15:34

 Najpierw konieczne jest solidne przygotowanie terenu pod zasiewy i nasadzenia

 

 

 

 


Sądrożycki wniosek grantowy został (d)oceniony

2021-06-12 16:02:45

Nasz wniosek o przyznanie grantu z programu "Działaj Lokalnie 2021" na sfinansowanie naszego projektu "Wśród zapachów i barw - strefa relaksu dla ludzi i azyl dla owadów, na placu sołeckim w Sądrożycach" - został rozpatrzony pozytywnie.

 

 


Koordynator: Halina Makarczuk

e-mail: halinamakarczuk@wp.pl

tel. 603 765 679