Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dokumentacja

Poniżej mogą Państwo pobrać kilka dokumentów przydatnych podczas realizacji projektów.

Przewodnik dla grantobiorców - zawiera wiele ważnych informacji oraz wzorów dokumentów dotyczących m. in. opisywania faktur, rozliczania pracy wolontariuszy.

 

Jak łatwiej planować i realizować wspólnie projekty?

Jako inicjatywa lokalna, min. 3 osób fizycznych, możecie planować działania we współpracy z ośrodkiem Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”). Przed złożeniem wniosku przedstawcie nam swój pomysł i potrzeby.

wniosek na realizację inicjatywy - wzór

Jeśli jako inicjatywa planujecie Państwo współpracę z jakąś instytucją, NGO (szkolą, biblioteką, organizacją posiadającą wpis do KRS) określcie swoje role i zadania w porozumieniu – umowie. 

umowa współpracy pomiędzy realizatorem o wnioskodawcą projektu.doc - wzór - 

 

Co powinienem wiedzieć składając wniosek do Programu Działaj Lokalnie?


Zapoznaj się z regulaminem konkursu grantowego „Działaj lokalnie” X w 2017 roku

Regulamin konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" X w 2017 r. - III nabór 

 

Weź udział w spotkaniu informacyjnym lub zapoznaj się z prezentacją:

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie" X w 2017 r. - III nabór   

 

Zapoznaj się z prezentacją  szkolenia dla grantobiorców:

Szkolenie dla grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie" X w 2017 r.

 

Zapoznaj się z warunkami i umową dotacji 

Umowa współpracy grupy niefromalne - wzór

Umowa dotacji z Inicjatywą DL - wzór 

Umowa dotacji z grantobiorcą - wzór 

Raport końcowy grantobiorcy - wzór  

Wniosek o wypłatę transzy.doc - wzór 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc - wzór 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.doc - wzór

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf - wzór

Oświadczenie o prawach autorskich.doc - wzór 

Oświadczenie o prawach autorskich.pdf - wzór

 

Zapoznaj się z warunkami zmiany umowy i ewidencji działań wolontariuszy 

Porozumienie z wolontariuszem - wzór

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza.doc - wzór

lista obecności.doc -wzór

Oświadczenie partnera_darczyńcy.doc - wzór

Prośba o zmianę w umowie.doc - wzór

 

Zestawienie dokumentów.doc - wzór

 

Oświadczenie podatkowe dla zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło: 

Oświadczenie podatkowe - formularz