Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dokumentacja

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z zasadami składania wniosków w konkursie Działaj Lokalnie, praktycznymi poradami dla realizatorów projektów oraz można pobrać formularze dokumentów przydatne podczas realizacji projektów.

 

ROBOTY BUDOWLANE - Poradnik dla Organizacji Pozarządowych - zawiera przepisy i porady jak realizować projekty nie będące stricte budowlanymi, a dotyczące placów zabaw oraz innych obiektów do rekreacji, parków, skwerów i terenów do rekreacji i wypoczynku (ławki, alejki, ogrodzenia, itp.), obiektów kultu (figur przydrożnych, kapliczek, krzyży, itp.), miejsc do obsługi mieszkańców lub turystów (wiat, palenisk, miejsc odpoczynku lub postoju, itp.), tablic, słupów lub urządzeń informacyjnych i reklamowych.

Jak łatwiej planować i realizować wspólnie projekty?

Jako inicjatywa lokalna, min. 3 osób fizycznych, możecie planować działania we współpracy z ośrodkiem Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”). Przed złożeniem wniosku o grant przedstawcie nam swój pomysł i potrzeby we wniosku o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL.

wniosek o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL - formularz

 

Jeśli jako inicjatywa planujecie Państwo współpracę z jakąś instytucją, NGO (szkolą, biblioteką, organizacją posiadającą wpis do KRS) określcie swoje role i zadania w porozumieniu – umowie. 

umowa współpracy pomiędzy realizatorem o wnioskodawcą projektu.doc - wzór - 

 

Co powinienem wiedzieć składając wniosek do Programu Działaj Lokalnie?


Zapoznaj się z regulaminem konkursu grantowego „Działaj lokalnie” XI w 2019 roku

Regulamin konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" XI w 2019 r. 


Zapoznaj się z formularzem wniosku - o takiej samej treści jak w generatorze

Fomularz wniosku do konkursu "Działaj Lokalnie" XI 2019  

 

Weź udział w spotkaniu informacyjnym, a tu zapoznaj się z prezentacją:

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XI w 2019 r.

 

 

DOKUMENTY DLA GRANTOBIORCÓW:

Przewodnik do umowy grantobiorcy - zawiera wiele ważnych informacji oraz wzorów dokumentów dotyczących m. in. opisywania faktur, rozliczania pracy wolontariuszy a także zasad promowania projektu i zasad RODO.

 

Zapoznaj się z prezentacją  szkolenia dla grantobiorców:

Szkolenie dla grantobiorców Programu "Dziaøaj Lokalnie" edycji XI w 2019 r. 

 

Zapoznaj się z warunkami i umową dotacji 

Umowa współpracy grupy nieformalne - wzór

Umowa dotacji z Inicjatywą DL - wzór 

Umowa dotacji z grantobiorcą - wzór 

Raport końcowy grantobiorcy - wzór  

Wniosek o wypłatę transzy.doc - wzór 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc - wzór 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.doc - wzór

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf - wzór

Oświadczenie o prawach autorskich.doc - wzór 

Oświadczenie o prawach autorskich.pdf - wzór

 

Zapoznaj się z warunkami zmiany umowy i ewidencji działań wolontariuszy 

Porozumienie z wolontariuszem - wzór

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza.doc - wzór

Karta ewidencji czasu pracy grupy wolontariuszy dla jedenej poz. budżetu.doc - wzór

lista obecności.doc -wzór

Oświadczenie partnera_darczyńcy.doc - wzór

Prośba o zmianę w umowie.doc - wzór

 

Zestawienie dokumentów.doc - wzór

 

Oświadczenie podatkowe dla zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło: 

Oświadczenie podatkowe - formularz