Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Pamięć w nas ciągle trwa- szlakiem Powstańców Wielkopolskich

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju utworzyła Stowarzyszenie, którego celem było pozyskiwanie funduszy. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację z Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Doliny Baryczy'' na utworzenie miejsca grillowego dla wszystkich mieszkańców. W tym roku postanowiliśmy uczcić pamięć naszych przodków, stąd pomysł na nowy projekt, w  ramach tego projektu pt. ,,Pamięć w nas ciągle trwa- szlakiem Powstańców Wielkopolskich'' planujemy szereg działań, które będą  kształtować postawy patriotyczne wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców.

Zaplanowane działania to:

-szereg spotkań np. rekrutacja ochotników do wspólnych działań oraz z mieszkańcami w ramach zbierania pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

-wycieczka rowerowa pt. Szklakiem Powstańców Wielkopolskich

-zorganizowanie questu dla dzieci i młodzieży oraz konkursu rodzinnego pt.: ,, Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim''

-zorganizowanie wycieczki do muzeum do Poznania.

-zakup i montaż tabliczek na grobach poległych Powstańców.

-zakup i projektowanie tablic informacyjnych, które będą wystawione na zakupionych sztalugach.

-zakup tablicy marmurowej z wyrytymi nazwiskami powstańców.

-opublikowanie broszurki okolicznościowej.

-zakończenie projektu: wystawa tablic, rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczystość związana z obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Ponadto realizacja projektu będzie sprzyjać integracji całej naszej społeczności. Poprzez  działania chcemy budować wśród dzieci i młodzieży wartości patriotyczne oraz pobudzać dumę narodową, a ta z kolei mobilizuję do podejmowania osobistego trudu rozwoju samego siebie. Naszym zamiarem jest, abyśmy my strażacy pomogli w promowaniu świadomości historycznej miejsca, z którego pochodzimy, abyśmy my i nasze pokolenia, nie zapomnieli, jak o naszą wolność walczyli nasi przodkowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju

Bogdaj 31A

63-435 Sośnie

Wycieczka do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

2018-10-04  00:30

Program Wycieczki

7;30 - wyjazd spod Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

10;00 - zwiedzanie Zamku w Kórniku

12;00 - zwiedzanie Rynku, Ratusza i Stare Miasto

14;00 - Muzeum Powstania Wielkopolskiego

16;30 - zwiedzanie makiety w Borówcu

21;00 - planowy powrót


Konkurs Plastyczny

2018-10-03  21:57


Rajd rowerowy

2018-09-24  12:52

Mimo deszczowej pogody w niedzielę 23.09.2018 odbył się Rajd Rowerowy pt. "Szlakiem Powstańców Wielkopolskich"


Stawiamy na integrację !!!

2018-09-14  10:50

W sierpnia zostaliśmy zaproszeni przez sąsiednią miejscowość do udziału w Turnieju Wsi. Zgodziliśmy się od razu, a wciągu kilku godzin mieliśmy komplet uczestników. Po raz kolejny pokazaliśmy, zę razem możemy osiągnąć bardzo dużoooooooooooooo.  


Rekrutacja ochotników i pozyskiwanie funduszy :)

2018-09-14  10:03

Wakacje był to czas dla nas bardzo pracowity ale również owocny:) Nie spoczeliśmy na laurach, wciąż szukaliśmy funduszy, jak również chętne osoby do realizacji naszego projektu. W związku z tym w niedzielne popołudnie 19. sierpnia w naszej miejscowości odbyły się zawody konne pt "KACZOR" a zysk został przekazany na uroczystości finałowe :) 


Spotkanie organizacyjne

2018-07-21  00:08


Zawarcie umowy

2018-07-13  22:30

Zawarcie umowy pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Doliny Baryczy" a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bogdaju w dniu 05.07.2018. 


  

Andrzej Posiła

 

Prezes OSP Bogdaj

mariola.srodka@gmail.com

609 659 957

Bartosz Cierpka

 

Skarbnik OSP Bogdaj

cierpka.b@gmail.com

798 554 957

Mariola  Śródka

 

Koordynator Projektu

mariola.srodka@gmail.com

601 304 725

Paulina Bodylska

Promocja, dokumentacja fotograficzna

p.bodylska@gmail.com

884 606 855