Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2022

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Cyfrowa kolekcja Muzeum Ziemi Twardogórskiej

Pierwsza cyfrowa kolekcja Muzeum Ziemi Twardogórskiej!
Grupa "Młodzi Muzealnicy" dzięki udziałowi w Programie Działaj Lokalnie przygotowuje cyfrową kolekcję dokumentów, która będzie internetową wizytówką Muzeum Ziemi Twardogórskiej. W muzeum pojawi się również nowa ekspozycja multimedialna, którą i Ty możesz wzbogacić przekazując cyfrowe kopie twardogórskich fotografii i dokumentów. Zapraszamy pasjonatów historii do włączenia się w nasze działania, a wszystkich mieszkańców Doliny Baryczy i miłośników turystyki do śledzenia kolejnych etapów projektu a także do odwiedzenia naszego muzeum!

Głównym celem projektu jest stworzenie pierwszej cyfrowej kolekcji szkolnego Muzeum Ziemi Twardogórskiej. Cel odpowiada na wysokie zainteresowanie materiałami zgromadzonymi w muzeum, które ze względu na specyfikę dokumentów źródłowych są niemożliwe lub trudne do prezentowania w postaci fizycznej. Ekspozycja znacząco zyska na atrakcyjności, gdy niewielkie fotografie umieszczone w albumach lub litografie w książkach, których zwiedzający nie mogą kartkować będą udostępniane na dużym monitorze ekspozycyjnym i stanowić będą materiał ilustracyjny podczas zwiedzania muzeum z przewodnikiem. Bardzo ważnym aspektem i szansą jest również wyjście z ofertą do osób, które z powodu podeszłego wieku, bycia osobą z niepełnosprawnością, mieszkającą daleko nie mogą osobiście odwiedzić muzeum. Pragniemy udostępnić im pierwszą cyfrową kolekcję dokumentów, która będzie dostępna online. Jako taka, będzie ona mogła służyć również badaniom naukowym, popularyzować zasoby muzeum oraz zachęcać potencjalnych turystów do osobistych odwiedzin - muzeum, ale również również całej Gminy Twardogóra i Doliny Baryczy.


Projekt pozwala rozwijać pasje i zainteresowania wolontariuszy - przyszłych techników reklamy. Młodzież pragnie aktywnie włączyć się w budowanie zasobów muzeum, promować je, tworzyć w nim ekspozycje, którymi zarówno oni jak i ich rówieśnicy będą zainteresowani. Metoda projektu jest jedną z najlepszych metod w edukacji - pozwala rozwijać talenty, buduje umiejętność dzielenia się wiedzą i uczenia się przez całe życie. Jest to bardzo cenna możliwość rozwoju lokalnego kapitału ludzkiego. Poprzez projekt chcemy przypomnieć pracę założycieli muzeum, docenić wszystkich darczyńców (a byli to i są mieszkańcy naszej gminy) oraz pielęgnować poczucie twardogórskiej tożsamości i lokalny patriotyzm.

Nasz projekt polega na przygotowaniu pierwszej cyfrowej kolekcji Muzeum Ziemi Twardogórskiej. Pragniemy przeprowadzić następujące działania:
1. Zrealizować warsztaty z zakresu digitalizacji dokumentów dla młodzieży z grupy projektowej "Młodzi Muzealnicy" - będą to zajęcia pozalekcyjne łączące zagadnienia z zakresu archiwistyki, muzealnictwa i nowych technologii.
2. Zakupić sprzęt do cyfryzacji zbiorów – skaner, tablet, dwa dyski zewnętrzne, pamięć przenośna typu pendrive.
3. Przygotować i opracować wybrane zasoby - w czasie kolejnych spotkań po godzinach lekcyjnych w szkole prowadzić skanowanie, przygotowywać opisy (korzystając z ksiąg inwentaryzacyjnych muzeum oraz z treści dokumentów jak również poszukując informacji w innych źródłach - regionaliach bibliotek tradycyjnych i cyfrowych), przeprowadzać cyfrową korekcję skanów. Wstępnie wybrano do cyfryzacji: album "XV - miasto i szkoła" (unikalne zdjęcia licznych obiektów miasta wykonane w 1960 roku), litografie z XVII-wiecznej Biblii pochodzącej z kościoła św. Trójcy i Matki Boskiej, pojedyncze zdjęcia przekazane przez mieszkańców, plan miasta z 1907 roku, mapę wolnego państwa stanowego Goszcz z 1843 roku.
4. Zakupić sprzęt do ekspozycji zdigitalizowanych zbiorów w muzeum - ekran z wejściami USB i HDMI, aby również odwiedzający indywidualni i grupy mogli przeglądać udostępnione zasoby komfortowo (duży wyświetlacz) i bezdotykowo (niepogarszanie stanu albumów, ksiąg, dokumentów),
5. Przeprowadzić spotkania z doradcami i konsultantami projektu.
6. Przeprowadzić lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkoli oraz zainteresowanych grup społeczności lokalnej.
7. Przeprowadzić kampanię reklamową projektu, zaprojektować i wydrukować plakaty i pocztówki muzeum,
8. Zorganizować wernisaż cyfrowej kolekcji, który odbędzie się w grudniu 2022 i na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Promujemy projekt w społeczności szkolnej

2022-09-26 12:55:09

Ostatnie dwa tygodnie to czas intensywnej pracy nad promocją projektu w społeczności szkolnejZespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.


Spotkanie inauguracyjno-robocze

2022-09-11 17:09:14

23 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno-robocze naszego projektu. Serdecznie dziękujemy Lokalnej Komisji Grantowej za ocenę merytoryczną wniosku i przyznanie grantu!


Koordynator projektu: Dorota Śliwak

dorotasliwak@zsptwardogora.pl

tel. + 448 780 289 103