Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
STOP! DZIECKO NA DRODZE!

Akcja "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" trwa od września 2008 do 28 luty 2009.  Przeprowadzenie akcji ma na celu zmniejszenie wypadków drogowych z udziałem dzieci. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostaną wyposażone w światełka odblaskowe.

STOP! DZIECKO NA DRODZE!

"Nie bądźmy obojętni, bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze"

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze w ramach programu "Działaj Lokalnie VI" otrzymało grant na realizację akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!". Akcja jest realizowana dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Dolnośląską Fundację Ekorozwoju we Wrocławiu.
 Zadania:
·         Bezpieczna droga dziecka do szkoły
·         Bezpieczna droga dziecka do przedszkola
·         Bezpieczna droga dziecka do integracyjnej strefy zabaw.
 
Działania:
      - spotkania dzieci z policjantami – policjant przyjacielem,
      - integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
      - współpraca wolontariuszy TPD, nauczycieli szkół i przedszkoli, Komendy 
         Powiatowej Policji w Górze, Urzędu Miasta w Górze, Gminnej Komisji ds. 
         rozwiązywania problemów alkoholowych w Górze,
      - nauka poruszania się po drodze publicznej – w terenie,
      - wiedza z zakresu znaków drogowych i przepisów kodeksu drogowego,
      - popularyzacja jazdy rowerem oraz udzielanie pierwszej pomocy,
      - bezpieczeństwo dziecka dobrem nadrzędnym,
      - zabezpieczenie przejść dzieci do strefy zabaw oraz integracja.
 
Główny cel projektu:
      - bezpieczeństwo dzieci na drodze,
      - poznanie zasad poruszania się po drodze,
      -  poznanie zagrożeń, jakie występują na drodze,
      - uświadomienie dzieciom, dlaczego należy nosić odblaski,
      - uświadomienie dzieciom, że policjant jest ich przyjacielem,
      - integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.
 
Główne działania zaplanowane w projekcie:
·         Rozmowy nauczycieli z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
·         Nauka znaków drogowych, konkursy plastyczne dla dzieci.
·         Spotkania dzieci z policjantami:
- w szkołach,
- w przedszkolach,
- w siedzibie CIVITAS CHRISTIANA w Górze,
- na ulicy,
- obok placów zabaw, itp.
·         Wyposażenie dzieci w światełka odblaskowe.
·         Bezpłatne wykonanie albumów o bezpieczeństwie drogowym przez przedszkola i dzieci   z Ośrodka Rehabilitacji w Jastrzębiej.
·         Konkurs rysunkowy dla dzieci klas I, II i III - z każdej szkoły po 10 najlepszych rysunków     
     o tematyce „Bezpieczna droga do szkoły”.
·         Konkursy wiedzy w szkołach, przedszkolach i Ośrodku Rehabilitacji – eliminacje do konkursu gminnego.
·         Konkurs gminny – możliwość zdawania na kartę rowerową.
 
Wykaz szkół podstawowych i przedszkoli biorących udział w programie konkursowym:
·         Szkoły podstawowe:
1.    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze
2.    Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze
3.    Szkoła Podstawowa w Czerninie
4.    Szkoła Podstawowa w Glince
5.    Szkoła Podstawowa w Ślubowie
6.    Szkoła Podstawowa w Witoszycach
7.    Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej.
 
·         Przedszkola:
1.    Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze
2.    Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze
3.    Przedszkole w Glince
4.    Przedszkole w Czerninie
5.    Przedszkole w Ślubowie
6.    Przedszkole w Witoszycach.

Nie bądźmy obojętni

2008-10-11 00:00:00

Nie bądźmy obojętni, bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.


Integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi

2008-11-20 00:00:00

W trakcie realizacji projektu „STOP! DZIECKO NA DRODZE!” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze nastąpiła integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez wspólne uczenie się znaków drogowych


Piosenki o znakach drogowych

2008-11-20 00:00:00

Podczas trwania akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" dzieci uczyły się również piosenek o znakach drogowych,o tym jak przechodzić przez ulicę i skrzyzowanie. Z radością śpiewały także o znaczeniu znaczków odblaskowych.


Integracyjna nauka o bezpieczeństwie drogowym

2008-10-29 00:00:00

W dniu 28 października odbyło się spotkanie dzieci z Ośrodka Rehabilitacji w Jastrzębiej i dzieci z Przedszkola Nr 3 w Górze z policjantem. Celem spotkania było poznanie podstawowych zasad poruszania się po drodze.


Podsumowanie akcji w klasach I-III

2013-11-10 00:00:00

W dniu 10 listopada w siedzibie "CIVITAS CHRISTIANA"odbyło się podsumowanie pierwszej częśći akcji


Finał akcji STOP! DZIECKO NA DRODZE!

2008-11-14 00:00:00

W dniu 14 listopada odbył się finał akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!"


Zaproszeni goście na finał akcji

2008-11-19 00:00:00

Na finał akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" przybyło wielu zaproszonych dostojnych gości.


Światełka odblaskowe

2008-11-15 00:00:00

Wieczorem, gdy poruszamy się po jezdni światełka odblaskowe niejednokrotnie mogą uratować nasze życie.


Konkurs rysunkowy

2008-11-27 00:00:00

W dniu 26 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie dzieci wyłonionych w konkursie o bezpiecznym poruszaniu się po drodze.


Bezpieczeństwo dzieci

2008-11-28 00:00:00

Realizując program "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" przeprowadzane były ćwiczenia praktyczne


Bezpieczne przejście przez drogę

2008-11-28 00:00:00

Policjanci zareprezentowali dzieciom film edukacyjny pt. "Pierwsze kroki na drodze".


KOMISARZ LEW przyjacielem dzieci jest

2008-11-29 00:00:00

Przez cały okres trwania akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" mastkoką jest "KOMISARZ LEW".


Czy wiecie, jakie zagrożenie na drogach stwarzają pijani kierowc

2008-11-29 00:00:00

Najbardziej niebezpieczni na drogach dla dzieci są pijani kierowcy.


Niespodzianka dla finalistów

2008-11-29 00:00:00

Bardzo miłą niespodziankę sprawili finalistom akcji „STOP DZIECKO NA DRODZE!” policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze.


Z Kodeksem za pan brat

2008-11-29 00:00:00

Czy Kodeks drogowy znasz? Jeśli nie, posłuchaj jak o nim uczyli się uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych w gminie Góra.


Wiersze o bezpiecznym przechodzeniu przez drogę

2008-11-30 00:00:00

Podczas akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" również nauczyciele uczyli dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.


Podziękowania od Starosty Powiatu Górowskiego

2008-12-02 00:00:00

Na zakończenie akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" Starosta Powiatu Górowskiego Beata Pona złożyła podziękowania.


Nasza akcja doceniona przez Burmistrz Góry

2008-12-02 00:00:00

Akcja "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" została doceniona przez Burmistrz Góry.


Współpraca TPD z Powiatową Komendą Policji w Górze

2008-12-10 00:00:00

Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Górze z Powiatową Komendą Policji w Górze w akcji bezpieczeństwa drogowego układa się wzorowo.


Bezpieczna droga dziecka do przedszkola

2008-12-13 00:00:00

Akcja „STOP! DZIECKO NA DRODZE!” w przedszkolach na terenie całej gminy Góra już rozpoczęta. Nauczyciele klas „O” wygłaszają pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.


Przedszkolak to też uczestnik ruchu drogowego

2008-12-14 00:00:00

Przedszkolak to też uczestnik ruchu drogowego


W przedszkolu przez zabawę poznajemy zasady bezpieczeństwa na dr

2008-12-17 00:00:00

Podczas pogadanek nauczycieli z dziećmi sześcioletnimi w przedszkolach w "sposób zabawowy" przedszkolaki poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.


Bezpieczna droga dziecka do integracyjnej strefy zabaw

2009-01-21 00:00:00

Pomimo zimy w przedszkolach na terenie całej gminy Góra przeprowadzana jest dalsza część akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" -Bezpieczna droga dziecka do integracyjnej strefy zabaw.


Policjant przyjacielem przedszkolaka jest

2009-02-02 00:00:00

Policjant przyjacielem przedszkolaka jest


Czy lubicie zgadywanki?

2009-02-03 00:00:00

Każde dziecko, zwłaszcza małe bardzo lubi zgadywanie.


Komisarz LEW przybył na II część akcji prowadzonej przez TPD

2009-02-20 00:00:00

Na finał drugiej części akcji STOP! DZIECKO NA DRODZE! z Wrocławia do Góry przyjechał Komisarz LEW.