Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2022

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Uczymy się od siebie- łączymy pokolenia

Projekt Uczymy się od siebie - łączymy pokolenia skierowany jet do najmłodszej i najstarszej grupy społeczności lokalnej.Projekt zakłąda, iż poprzez realizację działań tj. np.: warsztaty z dietetykiem, rehabilitantem, pielęgniarką, warsztaty nt. technik relaksacyjnych, wspólne wycieczki i wyjazdy nastąpi:

  • aktywizacja społeczności lokalnej w poprawie sprawności fizycznej oraz zdrowia i jakości życia po pandemii,
  • lepsza integracja różnych grup wiekowych,
  • poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
  • umiejętność organizacji czasu wolnego,
  • regeneracja sił psychofizycznych i kondycji fizycznej, a przede wszystkim wzrost poczucia własnej wartości poprzez poznanie swoich mocnych stron.Projekt zakłada utworzenie bloga, który ma ułatwić i polepszyć wzajemne kontakty pomiędzy różnymi grupami pokoleniowymi, być okazją do  wymiany wzajemnych doświadczeń, miejscem nauki czegoś nowego, a  szczególnie dla grupy seniorów okazją do nawiązywania nowych kontaktów w trochę inny sposób- bardziej bezpieczny dla osób nieśmiałych, niepewnych siebie i swoich możliwości. Ma rózwież przeciwdziałąć wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu najstarszej grupy pokoleniowej- czyli seniorów.

Stowarzyszenie Przyjaciól Zespołu Szkół w Pawłowie. Pawłów 3, 63-635 Sośnie.