Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2022

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Uczymy się od siebie- łączymy pokolenia

Projekt Uczymy się od siebie - łączymy pokolenia skierowany jet do najmłodszej i najstarszej grupy społeczności lokalnej.Projekt zakłąda, iż poprzez realizację działań tj. np.: warsztaty z dietetykiem, rehabilitantem, pielęgniarką, warsztaty nt. technik relaksacyjnych, wspólne wycieczki i wyjazdy nastąpi:

  • aktywizacja społeczności lokalnej w poprawie sprawności fizycznej oraz zdrowia i jakości życia po pandemii,
  • lepsza integracja różnych grup wiekowych,
  • poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
  • umiejętność organizacji czasu wolnego,
  • regeneracja sił psychofizycznych i kondycji fizycznej, a przede wszystkim wzrost poczucia własnej wartości poprzez poznanie swoich mocnych stron.Projekt zakłada utworzenie bloga, który ma ułatwić i polepszyć wzajemne kontakty pomiędzy różnymi grupami pokoleniowymi, być okazją do  wymiany wzajemnych doświadczeń, miejscem nauki czegoś nowego, a  szczególnie dla grupy seniorów okazją do nawiązywania nowych kontaktów w trochę inny sposób- bardziej bezpieczny dla osób nieśmiałych, niepewnych siebie i swoich możliwości. Ma rózwież przeciwdziałąć wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu najstarszej grupy pokoleniowej- czyli seniorów.

Wyjazdowe warsztaty nt. życia na wsi- ZAPROSZENIE

2022-09-22 07:09:24

Wyjazdowe warsztaty nt. życia na wsi  i zdrowych naturalnych produktów.


Blog "Uczymy się od siebie- łaczymy pokolenia"

2022-09-16 06:14:45

Zgodnie z planem przyjętych działań utworzyliśmy blog " Uczymy się od siebie- łaczymy pokolenia". Na blogu będziemy publikować wszystkie działania projektowe. Uczniowie oraz seniorzy zapoznają się ze sposobem zamieszczania informacji na platformie. Blog będzie  miejscem wzajemych kontaktów najmłodszych i najstarszych, czyli osób, które ze względu na wiek  najczęściej niechętnie podejmują jakiekolwiek kontakty, albo z uwagi na to, że  nie potrafią tego jeszcze robić, albo nie chcą nawiązywać kontaktów ze względu na strach, nieśmiałość, niepweność.


Prace wstępna nad projektem

2022-08-08 11:07:58

Pierwsze spotkanie Zespołu koordynującego projekt.


Stowarzyszenie Przyjaciól Zespołu Szkół w Pawłowie. Pawłów 3, 63-635 Sośnie.