Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Razem dla KLIMATU - zacznij od siebie, czyli co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w regionie Dolina Baryczy od 15 lat realizuje zadania w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy ze szkołami regionu Dolina Baryczy.

Ważnym elementem integrującym we wspólne działania jest włączanie wielu partnerów lokalnych - przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, nadleśnictw, ośrodków edukacyjnych, szkół , wielu instytucji oraz rodziców uczniów

Osoby przygotowujące projekt są to nauczyciele, edukatorzy, którzy od wielu lat są zaangażowani w realizację działań edukacyjnych mających na celu poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Dolina Baryczy.

Tematyka projektu ma charakter globalny ale działania lokalne niewątpliwie mogą mieć wpływ na poprawę jakości powietrza, wody, oszczędzanie energii itp. w myśl powiedzenia „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Potrzeba wynika z aktualnych wyzwań współczesnego świata i problemu dotyczącego nas wszystkich, zarówno mieszkających w miastach jak i w małych miejscowościach a zatem też mieszkańców Doliny Baryczy.  Istnieje  potrzeba  systematycznego  informowania i edukacji  społeczeństwa o  przyczynach  i  skutkach  zmian  klimatu  oraz  zachęcania  do  indywidualnych  i  lokalnych  działań  hamujących emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem głównym projektu jest integracja nauczycieli i edukatorów oraz osób zainteresowanych problematyką „klimatyczną” pracujących i działających w Dolinie Baryczy oraz zachęcenie nowych liderów,  zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie "praktycznej" edukacji  o przyczynach oraz skutkach lokalnych i  globalnych zmian klimatu. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu i szukanie nowych inspiracji. Włączenie do wspólnych działań partnerów tj. ośrodki edukacyjne, szkoły, organizacje oraz użytkowników Dolina Baryczy Poleca.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą dorośli: nauczyciele i edukatorzy oraz osoby zainteresowane tematyką „klimatyczną” ( np. rodzice uczniów) z placówek uczestniczących w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy i z innych placówek z regionu. Pośrednimi odbiorcami efektów projektu uczniowie szkół  i  korzystający z oferty ośrodków edukacyjnych (dzieci, młodzież, dorośli).

Zaplanowane zadania to:

 Identyfikacja ośrodków, szkół, które już realizują tematykę klimatyczną w oparciu o portal edukacyjny.  Zaproszenie do współpracy w celu wspólnej organizacji warsztatów dla n-li i edukatorów oraz osób zainteresowanych

Przeprowadzenie cyklu 8 warsztatów  RAZEM dla KLIMATU  w ośrodkach lub szkołach, które zadeklarują współpracę (preferowane będą podmioty w różnych gminach) Podczas zajęć edukator przedstawi obszary temat powiązane ze zmianami klimat. Inspiracją będą rozwiązania zaproponowane przez gospodarza zajęć. Odbędą się ćwiczenia praktyczne  w nawiązaniu do tematyki klimat. i nowej podstawy programowej.

Uczestnicy będą mieli okazję degustować lokalne produkty (owoce, soki, pieczywo, miód) od producentów mających znak DBP będzie to miało aspekt edukacyjny (krótkie – lokalne łańcuch dostaw)

Zostaną zorganizowane dwa wyjazdy edukacyjne  po miejscach w DB (część dolnośląska i część wielkopolska), w których jest infrastruktura powiązana z tematyką projekty (np. oczyszczalnie ścieków, termomodernizacja, panele słoneczne, wysypiska odpadów itp) oraz odwiedzenie  lokalnych producentów mających znak DBP. Szczegółowa trasa i program zostanie opracowany po konsultacji z uczestnikami warsztatów

Zostaną zebrane materiały edukacyjne (scenariusze, karty pracy) i pomysły powstałe po warsztatach w formie biuletynu projekt jako wspólny materiał na portalu edukacyjnym oraz na stronie DzL a więc dostęp do nich będą mieli wszyscy zainteresowani tematyką ( będzie to można określić liczbą wejść do zasobu.

Zakładane korzyści:

1.            Podniesienie świadomości i wspólne zaangażowanie w opracowanie materiałów edukacyjnych  osób działających na rzecz edukacji w Dolinie Baryczy

2.            Zintegrowanie i zaktywizowanie nauczycieli i edukatorów na rzecz poszerzania oferty edukacyjnej w zakresie tematyki „klimatycznej” , współpraca i wymiana doświadczeń w tym zakresie. Zachęcenie nowych osób do wspólnych działań na rzecz edukacji

3.            Inspiracje i zaplanowanie pomocy edukacyjnych przez „praktyków” w zakresie w/w obszaru tematycznego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zapisów w nowej podstawie programowej

4.            Poznanie miejsc w Dolinie Baryczy i okolicach, (podczas  wyjazdów ) które mogą być wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych jako przykłady infrastruktury pozwalającej na zapobieganie zmianom klimatu oraz produktów lokalnych, uświadomienie iż zakupy takich produktów wpływa na zmniejszenie emisji spalin (skrócenie trasy dowozu) , ogranicza ilość odpadów (mniej opakowań, zachowanie świeżości itp.),  zachowania bioróżnorodności

Z wysypiska do pałacu

2018-12-08  18:38

 

W dniu 7 grudnia odbył się drugi wyjazd edukacyjno – integracyjny w ramach projektu "Razem dla KLIMATU" - zacznij od siebie czyli  co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu? dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie  X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  Ośrodka  Działaj  Lokalnie Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Doliny  Baryczy”  i gminę  Milicz.

W wyjeździe wzięli udział nauczyciele i uczniowie ze szkół: SP nr 1 w Miliczu, SP we Wróblińcu, SP z Nowego Zamku, SP we Wziąchowie Wlk. i Technikum Leśnego w Miliczu.


Wyjazd edukacyjno – integracyjny Razem dla KLIMATU

2018-12-01  17:35

 

 

O tym, że można zadbać o klimat przekonali się uczestnicy projektu podczas wyjazdu edukacyjnego w dniu 28 listopada 2018r. W wycieczce uczestniczyli nauczyciele i uczniowie ze szkół SP nr 1 w Miliczu, SP w Sułowie, ZS w Bukowicach i SP ze Świecy.


Pracowicie i klimatyczne Andrzejki w Odolanowie!

2018-12-01  15:59

Ostanie warsztaty w ramach projektu „Razem dla KLIMATU” odbyły się w dniu 29 listopada w Zespole Szkół w Odolanowie. Na spotkanie zgłosiło się prawie 30 nauczycieli ze szkół z Świecy, Garek, Raczyc, Dębnicy,  Przygodzic, Sośni, Tarchał Wlk, Czarnegolasu Odolanowa oraz Kuźnicy Czeszyckiej, Wróblińca, Wziąchowa Wlk.

Gospodarze spotkania przygotowali dużą salę oraz gościnnie  smakowity placek drożdżowy, stół został uzupełniony jabłkami, gruszkami, sokami - produktami lokalnymi z dolnośląskich sadów i milickiej cukierni, które zostały zakupione ze środków projektu dofinansowanego  ze środków Programu „Działaj Lokalnie  X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  Ośrodka  Działaj  Lokalnie Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Doliny  Baryczy”  i gminę  Milicz.


Warsztaty „Razem dla Klimatu” w OEE w Miliczu

2018-11-30  23:15

Kolejne „klimatyczne” spotkanie odbyło się w dniu 27 listopada w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Miliczu. Przybyłych na spotkanie nauczycieli powitała Grażyna Kulesza  Dyrektor PCEiPP, wyraziła też swoje zadowolenie, iż grupa aktywnych nauczycieli  chce poświęcić swój wolny czas na doskonalenie swoich kompetencji i wymianę doświadczeń. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z SP w Sułowie, Pakosławska i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Miliczu.


Zaproszenie na wyjazdy edukacyjne Razem dla Klimatu

2018-11-25  21:03

Szanowni Państwo!

Nauczyciele i edukatorzy, którzy uczestniczyli lub zadeklarowali udział w działaniach projektu Razem dla KLIMATU" - zacznij od siebie czyli  co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?  dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Zapraszam do udziału w zaplanowanych wycieczkach edukacyjno- integracyjnych.


KLIMAT z ptakami i kalkulatorem!

2018-11-25  11:37

Relacja z warsztatów „ Razem dla Klimatu” które odbyły się w dniu 23 listopada w Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W piątek rano do  Stacji Ornitologicznej UW w Rudzie Milickiej zawitała 20 osobowa grupa uczniów ze Społecznej Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu wraz z p. Magdą Bieńkowską . Przywitani przez organizatorki spotkania p. Beatę Orłowską pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego i Zofię Pietrykę, która od lat współpracuje ze stacją w zakresie edukacji.


Klimatycznie w Domasławicach!

2018-11-24  23:14

    

 

Warsztaty „razem dla KLIMATU”   Domasławice 22.11.2018

Na przybywających uczestników spotkania czekała miła niespodzianka, gościnni gospodarze zapewnili ciepły poczęstunek, co na pewno dodało energii i siły do wspólnej dyskusji i integracji nauczycieli, którzy reprezentowali szkoły z Twardogóry, Bukowic, Cieszyna, Pawłowa, Sośni.


Razem dla Klimatu w Krośnicach

2018-11-24  20:21

Warsztaty Razem dla KLIMATU” w Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w dniu 21 listopada

Każdy z warsztat jest inny, inspiracje edukacyjne przedstawicieli  ośrodka lub szkoły wyzwalają inną energię, inne pomysły.

 Tym razem w schronisku młodzieżowym była możliwość zmiksowania wiedzy doświadczonych nauczycieli i edukatorów i  chęci poznawania otaczającego świata przez młodych leśników z Technikum Leśnego w Miliczu.


Dobry KLIMAT w Przygodziczkach

2018-11-24  19:06

Relacja z warsztatów „Razem dla klimatu”, które odbyło się w  Szkole Podstawowej w Przygodziczkach w dniu 20.11.2018r

Kolejne spotkanie aktywnych nauczycieli i osób zainteresowanych tematyką klimatyczną odbyło się w części wielkopolskiej Doliny Baryczy , tym razem bardzo gościnnie uczestników projektu przyjęła Pani Renata Skorupa dyrektor Szkoły Podstawowej w Przygodziczkach. Przeszkodą nie było nawet to, iż szkoła właśnie jest w trakcie gruntownego remontu połączonego z termomodernizacją. Wszyscy zostali zaproszeni do sali Świetlicy Wiejskiej, gdzie teraz też uczniowie uczą się i czekają na swoje wyremontowane  i energooszczędne klasy lekcyjne.

Nauczyciele licznie przybyli ze szkół z Przygodzic, Wysocka , Chynowej, Huty i oczywiście z Przygodziczek. Miła atmosfera spotkania sprzyjała wspólnym dyskusjom  i wymianie doświadczeń  o tym jak możemy w sposób ciekawy i atrakcyjny edukować o zapobieganiu zmianom klimatu


W klimacie nie tylko dworskim…

2018-11-17  23:38

Kolejne spotkanie „klimatyczne” odbyło się w dniu 16 listopada w pięknej, historycznej scenerii. Tym razem uczestnicy byli goszczeni w zabytkowej Baszcie w Żmigrodzie. Wśród uczestników byli nauczyciele szkół gminy Żmigród: Powidzka, Radziądza i Barkowa oraz przedstawiciele ośrodków edukacyjnych tj. Górecznika  Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Etna. Na początku Paweł Becela z Centrum Informacji opowiedział o ofercie edukacyjnej Zespołu Pałacowo - Parkowego w Żmigrodzie, zwrócił uwagę na dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym parku pałacowego oraz zachęcał do aktywnego zwiedzania okolic dzięki możliwości wypożyczenia rowerów i kajaków.


Pierwsze warsztaty „klimatyczne” za nami!

2018-11-15  17:50

 

 

Nasze pierwsze spotkanie odbyło się 13 listopada w nowoczesnych salach edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu prowadzonej przez Fundację KOM.


W listopadzie zapraszamy nauczycieli i edukatorów na warsztaty

2018-11-02  22:06

UWAGA!

Projekt "Razem dla KLIMATU" - zacznij od siebie czyli  co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?  realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”  dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię  Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Zapraszamy do udziału nauczycieli uczących różnych przedmiotów (przedszkole, szkoła podstawowa, średnia) oraz  edukatorów w ośrodkach pozaszkolnej, tych wszystkich którzy chcą wspólnie działać na rzecz zapobiegania zmianom klimatu

Zapraszamy Państwa do udziału w jednym  z warsztatów szkoleniowych, które odbędą się  w ośrodkach lub szkołach, zgodnie z poniższym harmonogramem.

UWAGA!

Informacje o projekcie wysłano do szkół biorącyhc udział w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy.

Na warsztaty zadeklarowało udział ponad 50 nauczycieli i edukatorów ale  jeszcze można się zgłosić! Należy skontaktowac sie z koordynatorem projektu mail zofiapietryka@op.pl , tel 606 316 128

Informcje i karta zgłoszenia na portalu edukacyjnymw zakładce zaproszenia

http://edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=2419


Zaproszenie do udziału i harmonogram warsztatów w ramach projekt

2018-11-02  21:45

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy" zaprasza  nauczycieli uczących różnych przedmiotów ( nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich) i edukatorów oraz tych wszystkich, którzy chcą wspólnie działać na rzecz zapobiegania zmianom klimatu do udziału w projekcie 


Zaproszenie do udziału w projekcie Razem dla KLIMATU!

2018-07-14  20:01


Razem dla KLIMATU- co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?

Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli i edukatorów, tych wszystkich którzy chcą wspólnie działać na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

 To ważne! RAZEM możemy sporo zrobić. Zacznijmy jednak od siebie, zadbajmy w Dolinie Baryczy o czyste środowisko, doceńmy lokalne skarby jakimi są przyroda, regionalne produkty i ludzie z entuzjazmem do działania.

                                         DZIAŁAJMY lokalnie, EDUKUJĄC globalnie!


Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

pl. Ks. E. Waresiaka 7 ( sala 14 -II piętro)

56-300 Milicz

koordynator- Zofia Pietryka

mail:zofiapietryka@op.pl

tel: 606 316 128 lub 698 496 574