Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłoszenia

WNIOSKI ZŁOŻONE W II NABORZE JUŻ OCENIONE

2024-06-05

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 04.06.2024 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 31.05.2024 r. w II etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Kamila Kidoń-Szczerba – sołtys - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Karolina Walczybok – pracownica urzędu gminy - przedstawicielka sektora społecznego – gm. Przygodzice.

 

Spośród pięciu ocenionych wniosków, Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów trzem podmiotom wnioskującym o dotację, w tym jednemu – warunkowo w niepełnej kwocie - po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Wnioskodawca wyraził zgodę na przyjęcie dotacji w obniżonej kwocie po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Jednemu wnioskodawcy Komisja sugeruje konsultację projektu i wniosku w zakresie merytorycznym z doradcą w celu wyeliminowania niedociągnięć i ponowne złożenie wniosku w III naborze.

W  przypadku jednego wniosku Komisja stwierdziła brak zgodności wniosku z wymogami i zasadami udzielania dotacji w Programie „Działaj Lokalnie” i postanowiła nie przyznać dotacji.

 

Gratulujemy grantobiorcom, którzy otrzymali dotację.

W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 17.976 zł. Od dnia 06.06.2024 r. zostanie ogłoszony kolejny III etap naboru wniosków i podany zostanie termin składania wniosków oraz termin szkolenia dla wnioskodawców, podczas którego przekazywane są szczegółowe zasady pisania wniosków i aplikowania o dotację w Programie „Działaj Lokalnie”.

Lista rankingowa wniosków


W DRUGIM ETAPIE NABORU ZŁOŻONO PIĘĆ WNIOSKÓW

2024-06-02

Szanowni Państwo!

Dnia 31.05.2024 r. o godzinie 24:00 zakończył się w Dolinie Baryczy II etap naboru wniosków do konkursu Programu „Działaj Lokalnie” edycji XIII_2024.

Tym razem złożonych zostało 5 wniosków w generatorze, a w tym 4 wnioski po wprowadzeniu korekt przez wnioskodawców, które zasugerowała Komisja podczas oceny wniosków po I etapie naboru.

Złożono wnioski w trzech różnych wariantach:

- 1 wniosek od organizacji pozarządowej

- 2 wnioski od grup nieformalnch za pośrednictwem organizacji pozarządowych

- 2 wnioski od grup nieformalnych – tzw. Inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 29.366,43 zł.

A do rozdysponowania pozostaje kwota 34.446 zł.

A więc już wiemy, że na pewno ogłoszony zostanie dodatkowy nabór. O tym jaka kwota będzie w puli następnego naboru,  dowiemy się po ocenieniu złożonych wniosków przez Lokalną Komisję Grantową.

Werdykt Komisji zostanie ogłoszony najpóźniej do dn. 08.06.2024 r.

 Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski.

 

Wykaz złożonych wniosków w II etapie naboru do dnia 31.05.2024 r.


KOMISJA OCENIŁA WNIOSKI ZŁOŻONE DO DNIA 10.05.2024 R.

2024-05-17

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 16.05.2024 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 10.05.2024 r. w I etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Kamila Kidoń-Szczerba – sołtys - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Karolina Walczybok – pracownica urzędu gminy - przedstawicielka sektora społecznego – gm. Przygodzice.

Spośród dwunastu ocenionych wniosków, Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów czterem podmiotom wnioskującym o dotację, w tym dwóm – warunkowo w niepełnej kwocie - po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Wnioskodawcy wyrazili zgody na przyjęcie dotacji w obniżonej kwocie wprowadzając korekty budżetu wniosku.

Ośmiu wnioskodawcom Komisja sugeruje poprawę treści wniosków o  wyszczególnione niedociągnięcia i złożenie poprawionych wniosków w II naborze.

Gratulujemy grantobiorcom i zachęcamy kolejnych wnioskodawców do składania wniosków w kolejnym naborze, a wcześniej do korzystania ze szkolenia dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” w celu zapoznania się z zasadami i ideą programu, co pomoże wnioskującym liderom grup na edytowanie wniosków o dotację zgodnie z wymogami programu. W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 34.446 zł.

Lista rankingowa wniosków


ZŁOŻONO 12 WNIOSKÓW W NABORZE DO DN. 10.05.2024 R.

2024-05-13

Szanowni Państwo!

Dnia 10.05.2024 r. o godzinie 24:00 zakończył się I etap naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XIII_2024.

Złożonych zostało 12 wniosków w generatorze, a w tym:

- 6 wniosków od organizacji pozarządowych

- 3 wnioski od grup nieformalnych przy organizacji lub instytucji

- 3 wnioski od grup nieformalnych – tzw. Inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 62.939,01 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 55 500 zł.

Obecnie wnioski przekazane zostaną do oceny przez Lokalną Komisję Grantową.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się do dn. 18.05.2024 r.

 Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o werdykcie Komisji i czy wszystkie środki przeznaczone na dotacje zostały rozdysponowane.

Wykaz złożonych wniosków w I etapie naboru do dnia 10.05.2024 r.


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJII XIII 2024

2024-04-09

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XIII 2024

  NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby), które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

 - planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej itp.).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie - ale przed podjęciem decyzji o wypełnianiu formularza wniosku, i nie później niż w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 JAK i KIEDY?

Najbardziej pożądane ścieżki tematyczne Projektów to:

 • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
 • „Działaj ekologicznie”
 • „Młodzież działa lokalnie”
 • „Jubileusze wolnej Polski”

Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru od 10.04.2024 – 10.05.2024,
 • drugi etap naboru zostanie określony po rozstrzygnięciu pierwszego etapu (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)  do 31.05.2024 
 • ewentualny trzeci etap (po rozstrzygnięciu drugiego etapu) do 19.06.2024 r.

Termin realizacji projektów: 25 maja 2024 – 31 grudzień 2024, ale dla III etapu od 27.06.2024 r.

Czas trwania projektu: min 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 8 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora społecznego - dostępnym na stronie www.dzialaj.barycz.pl.

Z formularzem wniosku można zapoznać się wstępnie tutaj:  dla organizacji pozarządowych,  dla grup nieformalnych,   dla Inicjatyw Działaj Lokalnie   lub  w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

Aby móc edytować i złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem:   https://generatorspoleczny.pl/, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Instrukcja użytkowania generatora znajduje się na stronie logowania https://generatorspoleczny.pl/. Wnioskodawcy w 2024 r., którzy przed 2023 r. (w starym generatorze) składali wnioski w konkursach „Działaj Lokalnie” muszą zarejestrować się do generatora. Nie ma możliwości korzystania z wcześniej założonego konta.

 Wypełniony wniosek należy złożyć za pomocą generatora elektronicznie do dnia 10.05.2024 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie, ogłoszony zostanie II etap, ewentualny termin zostanie ustalony po I etapie.  w II etapie naboru do dnia 31.05.2024 r do godz. 24:00  w III etapie naboru do dnia 19.06.2024 r. do godz. 24:00.

 ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2024 roku wynosi 55.500 zł. w II etapie pozostaje 34.446 zł w III etapie pozostaje 17.976 zł

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej. (Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie).

 Pozostała część  wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych) oraz których przedstawiciele brali udział w szkoleniu dla wnioskodawców.

Lokalna Komisja Grantowa może nie rekomendować przyznania dotacji podmiotowi, który już trzy razy rok po roku otrzymał dotację i składa kolejny wniosek, a szczególnie w przypadku, gdy w naborze wnioski o dotację złożyły podmioty z niewielkim stażem w Programie „Działaj Lokalnie”.

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

  SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM) w trzech terminach do wyboru  – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Pierwszy termin szkolenia:  16.04.2024 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00 - odbyło się

Zoom Meeting

Link do szkolenia: 

https://us06web.zoom.us/j/87626362208?pwd=4f2l1kalvF0jRz8AgkbZ7Oe8JxFca6.1

Identyfikator spotkania: 876 2636 2208
Kod dostępu: 822298

 

Drugi termin szkolenia:    18.04.2024 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 20:00 - odbyło się

Temat: Szkolenie dla wnioskodawców "Działaj Lokalnie" 2024
Czas: 18 kwi 2024 18:00 Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie

link do szkolenia:
https://us06web.zoom.us/j/81292443689?pwd=aze2vJO5U6tfMZpwozfU6BDaXrss0k.1 

Identyfikator spotkania: 812 9244 3689
Kod dostępu: 935753

 Trzeci termin szkolenia: 24.04.2024 r. (środa) w godz. 17.30-19.30 - odbyło się.

 

Czwarty termin szkolenia: 22.05.2024 r. (środa) w godz. 17.30 - 19.30 - odbyło się

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem w środę proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 22.05.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

Piąty termin szkolenia: 23.05.2024 r. (czwartek) w godz. 17.30 - 19.30 - odbyło się

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem w czwartek proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 23.05.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

Szósty termin szkolenia: 11.06.2024 r. (wtorek) w godz. 17.30 - 19.30 

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem we wtorek proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 11.06.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

Siódmy termin szkolenia: 13.06.2024 r. (czwartek) w godz. 17.30 - 19.30 

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem w czwartek proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 13.06.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

 

Link do materiału szkoleniowego na sesji szkoleniowej on-line: 

Szkolenie – informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” XIII w 2024 r.

  Informacji  w zakresie zasad konkursu i technicznej obsługi generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela Jan Bernacki Koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 13:00 – 20:00

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.

Konsultacji po umówieniu telefonicznym pod nr tel. 71 3830432  mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga  Prezes Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy – doradca/animator lokalny  - w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.

 


NA UROCZYSTEJ GALI PODSUMOWANO EDYCJĘ 2023

2024-03-01

Gala DL Bukowice LKG

Lokalna Komisja Grantowa: Barbara Franc gm. Twardogóra, Grażyna Krajewska gm. Cieszków, Marta Lewandowska gm. Żmigród, Zofia Pietryka gm. Milicz

Gala DL Bukowice BalladaGrantobiorca Działaj Lokalnie z Bukowic - Inicjatywa Działaj Lokalnie "Ballada" i z lewej Zarząd ODL

 Gala DL Bukowice Darczyńcy  Obecni na Gali darczyńcy - Lucyna Koczorowska Z-ca Wójta Przygodzice, Andrzej Biały Wójt Krośnice, Joanna Monastyrska Sekretarz Żmigród, Władysław Szydełko Z-ca Wójta Cieszków, Magdalena Fortuniak Specjalista d/s Promocji Bank Spółdzielczy w Miliczu          

W czwartek 29 lutego w Domu Kultury w Bukowicach odbyła się gala podsumowująca ubiegłoroczną edycję programu Działaj Lokalnie". Udało się zrealizować 10 projektów aktywizujących mieszkańców z Doliny Baryczy na łączną kwotę ponad 55 tys. zł.

Podsumowanie ostatniej, ubiegłorocznej edycji programu Działaj Lokalnie miało miejsce 29 lutego w Domu Kultury w Bukowicach. Otwarcia gali dokonała prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy w Miliczu Inga Demianiuk-Ozga, a uroczystość prowadził Jan Bernacki – koordynator programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy. Zebranych gości przywitał także włodarz Krośnic Andrzej Biały, który zaprezentował walory turystyczne Bukowic i całej gminy Krośnice.

Spotkanie było okazją do uhonorowania wszystkich tych, którzy dołożyli swoją cegiełkę do programu Działaj Lokalnie. I tak, podziękowania w formie dyplomów za finansowe wsparcie przedsięwzięcia odebrali przedstawiciele gmin: Krośnice – wójt Andrzej Biały, Przygodzice – zastępca wójta Lucyna Koczorowska, Cieszków – zastępca wójta Władysław Szydełko, Żmigród – sekretarz Joanna Monastyrska, Odolanów – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gabriela Zawada. W imieniu Banku Spółdzielczego w Miliczu, który od wielu lat dofinansowuje program Działaj Lokalnie, dyplom odebrała Magdalena Fortuniak. Podziękowania przekazano też nieobecnym włodarzom gmin Milicz, Twardogóra i Sośnie.

Dyplomy z podziękowaniami – za duży wkład pracy podczas oceny piętnastu złożonych wniosków o dotacje – odebrali członkowie Lokalnej Komisji Grantowej programu Działaj Lokalnie: Grażyna Krajewska, Marta Lewandowska, Zofia Pietryka i Barbara Franc.

Wszystkie dziesięć projektów zostało w pełni zrealizowanych i rozliczonych. Wszyscy grantobiorcy otrzymali dyplomy z wyrazami uznania za zrealizowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych w Dolinie Baryczy.

W końcu przyszedł czas na uhonorowanie pamiątkowymi dyplomami wszystkich grantobiorców edycji 2023 programu Działaj Lokalnie. W sumie dofinansowano 10 projektów na łączną kwotę 55 tys. 210 zł, ale – po dołożonym wkładzie własnym w postaci m.in. pracy 127 wolontariuszy – końcowa wartość zrealizowanych projektów wzrosła do ponad 127 tys. zł. Reprezentanci przybyłych grantobiorców: Stowarzyszenia "Nasze Łąki" - Kamila Kidoń Szczerba; IDL Sołectwo Olsza - Anna Niedbała; KGW "Ramoneski" z Grabownicy - Zofia Jakubowska; IDL Ballada - Marek Kembłowski; IDL Cieszkowianie Dbają o Swoją Historię - Artur Maryjowski; MLKS "Echo" Twardogóra - Paweł Olszański; Stowarzyszenia "Nasz Uciechów" - Dorota Piec; Stowarzyszenia "Perspektywa" - Dariusz Piechowiak - podzielili się z zebranymi gośćmi Gali informacją o korzyściach jakie przyniosły działania projektowe dla społeczności lokalnych. W imieniu nieobecnych  przedstawicieli grantobiorców: IDL Aktywni dla Sołectwa Kaszowo oraz IDL Razem z OSP informacje o rezultatach projektów przedstawił koordynator programu DL J. Bernacki.

Galę uświetnił występ chóru Ballada z Bukowic pod dyrekcją Dariusza Miśkiewicza, który był jednym z grantobiorców Działaj Lokalnie.

Po nagrodzonym gromkimi brawami koncercie rozstrzygnięto konkurs na najciekawszą galerię zdjęciową redagowaną przez grantobiorców w internetowym serwisie dzialaj.barycz.pl. Bony o wartości 200 zł otrzymali: Inicjatywa Działaj Lokalnie Ballada z Bukowic, IDL Sołectwo Olsza, KGW z Grabownicy i Stowarzyszenie Perspektywa z Przygodzic.

Na zakończenie spotkania koordynator J. Bernacki przedstawił harmonogram konkursu Działaj Lokalnie w 2024 r. – start już 10 kwietnia.

       


OSTATNI WNIOSEK ZOSTAŁ JUŻ OCENIONY

2023-08-30

Szanowni Państwo.

W dniu 29.0.2023 r. zakończył się VIII etap naboru wniosków. Złożony został jeden wniosek przez organizację pozarządową o profilu sportowym na kwotę 4 tys. zł. Wniosek został oceniony już w dniu 30.08.2023 r. przez Lokalną Komisję Grantową.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Zofia Pietryka – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Barbara Franc – nauczyciel w szkole, muzyk – gm. Twardogóra.

 

Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantu wnioskodawcy w kwocie 4.000 zł.

Tym samym cała pula konkursu w kwocie 55.500 zł została rozdysponowana zwycięskim wnioskodawcom.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Grantobiorcom i życzymy zrealizowania dofinansowanych projektów zgodnie z zaplanowanymi działaniami.  

Oceniony wniosek


ZŁOŻONO JEDEN WNIOSEK I JUŻ KOMISJA OCENIŁA

2023-08-02

Szanowni Państwo.

W dniu 31.07.2023 r. zakończył się VII etap naboru wniosków. Złożony został jeden wniosek przez inicjatywę działaj lokalnie na kwotę 5962,87 zł. Wniosek został oceniony w tempie ekspresowym już w dniu 01.08.2023 r. przez Lokalną Komisję Grantową.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Zofia Pietryka – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Barbara Franc – nauczyciel w szkole, muzyk – gm. Twardogóra.

 

Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantu wnioskodawcy warunkowo – po wprowadzeniu zmian w budżecie wniosku – w kwocie 5.833 zł.

Wnioskodawca przystał na wprowadzenie korekty budżetu wniosku wg sugestii Komisji.

W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 4.000 zł. A zatem w dalszym ciągu trwa nabór wniosków. Wkrótce informacja do kiedy trwa kolejny nabór.

Lista - wniosek złożony i oceniony


TRWA CIĄGŁY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE

2023-06-28

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza kontynuację naboru wniosków, ale ograniczonego dla mieszkańców pięciu gmin w Dolinie Baryczy w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XIII 2023 

  NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby), które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w pięciu trzech gminach Doliny Baryczy, tj.: Krośnice, Odolanów, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, z których dotychczas nie przyjęto żadnego wniosku, bądź przyjęto najmniejszą ilość wniosków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. 

 - planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku gmin w Dolinie Baryczy.

 

Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 JAK i KIEDY?

Najbardziej pożądane ścieżki tematyczne Projektów to:

 • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
 • „Działaj lokalnie i ekologicznie”
 • „Młodzież działa lokalnie”

Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • kolejny piąty etap naboru do 09.07.2023
 • kolejny szósty etap naboru do 22.07.2023 
 • kolejny siódmy etap naboru do 31.07.2023 
 • kolejny ósmy etap naboru do  29.08.2023 

 Termin realizacji projektów: do 31 grudzień 2023

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 5 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora społecznego - z dostępnym adresem na stronie www.dzialaj.barycz.pl po kliknięciu w czerwony kwadrat z napisem: ZŁÓŻ WNIOSEK/RAPORT.

Z treścią formularzy wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora społecznego tu:  dla organizacji pozarządowych,   dla grup nieformalnych,   dla Inicjatyw Działaj Lokalnie   lub  w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 09.07.2023 r22.07.2023 r. 31.07.2023 r. 29.08.2023 r. do godz. 24:00;  

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem:  https://generatorspoleczny.pl/, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Instrukcja użytkowania generatora znajduje się na stronie logowania https://generatorspoleczny.pl/. Wnioskodawcy w 2023 r., którzy w poprzednich latach składali wnioski w konkursach „Działaj Lokalnie” muszą zarejestrować się do generatora. Nie ma możliwości korzystania z wcześniej założonego konta.

 ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2023 roku wynosi 55.500 zł. (w VIII etapie naboru pozostała kwota 4.000,00 zł.) 

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej. (Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie).

 Pozostała część  wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Kolejny (szósty) termin szkolenia:  dn. 03.07.2023 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 20:00

Link do szkolenia na platformie ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/86233990683?pwd=T0ZVMVNZaytObWNac1NTQ1VLZndQQT09 

Identyfikator spotkania: 862 3399 0683
Kod dostępu: 412390

 Następny termin szkolenia:   dn. 17.07.2023 r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 20:30

Link do szkolenia na platformie ZOOM:  

https://us06web.zoom.us/j/83015486722?pwd=d1U0TFhEKy9mNnFacTJiWE9mV2IrQT09 

Identyfikator spotkania: 830 1548 6722
Kod dostępu: 450876

Następny termin szkolenia do ustalenia po otrzymanriu zgłoszenia o takiej potrzebie na tel. 603197719.

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line: 

Szkolenie - informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XIII w 2023 r.  

Informacji  w zakresie zasad konkursu i obsługi generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 13:00 – 20:00 

KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 71 38304329  mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga " Prezes Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy – doradca/animator lokalny

      w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.


OCENIONE WNIOSKI ZŁOŻONE W IV ETAPIE NABORU DO DN. 25.06.2023 R.

2023-06-27

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 27.06.2023 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 25.06.2023 r. w IV etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Zofia Pietryka – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Barbara Franc – nauczycielka w szkole, muzyk – gm. Twardogóra.

 

Komisja oceniła trzy złożone wnioski i postanowiła rekomendować przyznanie grantu jednemu wnioskodawcy – organizacji pozarządowej.

Dwa wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wielu wymogów regulaminowych Programu „Działaj Lokalnie”.

 

W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 9.633 zł. A zatem w dalszym ciągu trwa nabór wniosków. Wkrótce informacja o ograniczonym naborze wniosków oraz do kiedy trwa kolejny nabór i kiedy kolejne szkolenie dla wnioskodawców.

 

Lista rankingowa wniosków


W IV ETAPIE NABORU ZŁOŻONO TRZY WNIOSKI

2023-06-26

Szanowni Państwo.

W dniu 25.06.2023 r. zakończył się IV etap naboru wniosków. Złożone zostały trzy wnioski przez organizacje pozarządowe na kwotę 17.520,26 zł. W puli konkursu mamy 15.545 zł. Zatem czekamy na ocenę wniosków przez Lokalną Komisję Grantową. Już w ciągu kilkudziesięciu godzin poznamy werdykt Komisji. I tym samym dowiemy się czy nabór wniosków się zakończył, czy też będzie trwał w dalszym ciągu.

Wykaz złożonych wniosków w IV etapie naboru do dnia 25.06.2023 r.


NIE ZŁOŻONO WNIOSKÓW W III ETAPIE NABORU. TRWA IV ETAP NABORU.

2023-06-18

Szanowni Państwo.

W dniu 17.06.2023 r. zakończył się III etap naboru wniosków. Pomimo, że wnioski były edytowane w generatorze wniosków przez różne podmioty, to jednak żaden wniosek nie został złożony. Zatem w puli konkursu pozostaje kwota 15.545 zł i nabór ciągły trwa. Kolejny IV etap naboru trwa do dnia 25.06.2023 r. Tym razem jest ograniczony dla podmiotów z gmin, z których nie przyjęto żadnego wniosku oraz z gmin, z których przyjęto najmniejszą ilość wniosków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.  A więc nabór jest ograniczony dla gmin Krośnice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród oraz Milicz i Odolanów. Szczegółowe informacje o naborze można przeczytać w Ogłoszeniu o naborze, klikając w link:  http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/311  .

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe na temat warunków i zasad wnioskowania o dotacje w konkursie „Działaj Lokalnie”, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 20.06.2023 r. ogodz.18.00. Link do zalogowania się na spotkanie jest w Ogłoszeniu o naborze.


LOKALNA KOMISJA GRANTOWA OCENIŁA WNIOSKI Z NABORU DO DN. 05.06.2023 R.

2023-06-08

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 07.06.2023 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 05.06.2023 r. w II etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Zofia Pietryka – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Barbara Franc – nauczyciel w szkole, muzyk – gm. Twardogóra.

Spośród sześciu ocenionych wniosków, Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów czterem podmiotom wnioskującym o dotację.

Dwa wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia zasad regulaminowych Programu „Działaj Lokalnie”.

W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 15.545 zł. A zatem w dalszym ciągu trwa nabór wniosków. Wkrótce informacja do kiedy trwa kolejny nabór i kiedy kolejne szkolenie dla wnioskodawców.

Lista rankingowa wniosków


WPŁYNĘŁO KOLEJNYCH SZEŚĆ WNIOSKÓW W NABORZE DO 05.06.2023 R.

2023-06-06

Drodzy Państwo!

Dnia 05.06.2023 r. o godzinie 24:00 zakończył się II nabór wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XIII_2023. Już wiemy, że odbędzie się III nabór wniosków.

Złożonych zostało 6 wniosków w generatorze, a w tym:

- 3 wnioski od organizacji pozarządowych

- 3 wnioski od grup nieformalnych – tzw. Inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 35.094,95 zł.

A w puli konkursu pozostaje do rozdysponowania kwota 39 100 zł.

Obecnie wnioski są oceniane przez Lokalną Komisję Grantową.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 08.06.2023 r.

Serdecznie dziękujemy wnioskodawcom za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o werdykcie Komisji i ile dokładnie zostało środków w puli konkursu.

Wykaz złożonych wniosków w II etapie naboru do dnia 05.06.2023 r.

 


WNIOSKI ZŁOŻONE W NABORZE DO 20.05.2023 R. - OCENIONE

2023-05-27

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 25.05.2023 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 20.05.2023 r. w I etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Zofia Pietryka – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Barbara Franc – nauczyciel w szkole, muzyk – gm. Twardogóra.

 

Spośród ośmiu ocenionych wniosków, Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów trzem podmiotom wnioskującym o dotację, w tym jednemu – warunkowo w niepełnej kwocie - po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Wnioskodawca wyraził zgodę na przyjęcie dotacji w obniżonej kwocie po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Pięciu wnioskodawcom Komisja sugeruje poprawę treści wniosków o  wyszczególnione niedociągnięcia i złożenie poprawionych wniosków w II naborze.

Gratulujemy grantobiorcom i zachęcamy kolejnych wnioskodawców do składania wniosków w kolejnym naborze, a wcześniej do korzystania ze szkolenia dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” w celu zapoznania się z zasadami i ideą programu, co pomoże wnioskującym liderom grup na edytowanie wniosków o dotację zgodnie z wymogami programu. W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 39.100 zł.

Lista rankingowa wniosków

 


ZŁOŻONO OSIEM WNIOSKÓW W NABORZE DO 20 MAJA 2023

2023-05-21

Drodzy Państwo!

Dnia 20.05.2023 r. o godzinie 24:00 zakończył się I etap naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XIII_2023. Już wiemy, że zaczyna się II nabór wniosków.

Złożonych zostało 8 wniosków w generatorze, a w tym:

- 5 wniosków od organizacji pozarządowych

- 3 wnioski od grup nieformalnych – tzw. Inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 45.738,29 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 55 500 zł.

Obecnie wnioski są oceniane przez Lokalną Komisję Grantową.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 26.05.2023 r.

 Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o werdykcie Komisji i ile dokładnie zostało środków w puli konkursu.

 Niemniej jednak już informujemy, że II etap naboru do konkursu jest otwarty i już zapraszamy do edytowania wniosków o dotacje w II etapie naboru, który zakończy się w dniu 05.06.2023 r. do godz. 24:00.

Informacje o warunkach naboru i szkoleniach dla wnioskodawców są zamieszczone pod linkiem http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/311.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Wykaz złożonych wniosków w I etapie naboru do dnia 20.05.2023 r.


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJII XIII 2023

2023-04-19

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XIII 2023

  NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby), które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród. Ale etap naboru do dn. 17.06.2023 r. 25.06.2023 r. ograniczony jest dla mieszkańców gmin Krośnice, Sośnie, Twardogóra i Żmigród, z których dotychczas nie przyjęto żadnego wniosku oraz gmin Milicz i Odolanów, z których przyjęto najmniejszą ilość wniosków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. ..

 - planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 JAK i KIEDY?

Najbardziej pożądane ścieżki tematyczne Projektów to:

 • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
 • „Działaj lokalnie i ekologicznie”
 • „Młodzież działa lokalnie”

Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru od 20.04.2023 – 20.05.2023,
 • drugi etap naboru zostanie określony po rozstrzygnięciu pierwszego etapu (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)   do 05.06.2023 r.
 • ewentualny trzeci etap (po rozstrzygnięciu drugiego etapu)  do dn. 17.06.2023 r.
 • czwarty etap do dn. 25.06.2023 r.

 Termin realizacji projektów: 29 maja 2023 – 31 grudzień 2023

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora społecznego - dostępnym na stronie www.dzialaj.barycz.pl.

Z treścią formularzy wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora społecznego  dla organizacji pozarządowych,   dla grup nieformalnych,   dla Inicjatyw Działaj Lokalnie   lub  w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 20.05.2023 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie, II etap: do dnia 05.06.2023 r.,  III etap tylko dla gmin Krośnice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród - do dnia 17.06.2023 r.  IV etap ograniczony dla gmin Krośnice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród oraz Milicz i Odolanów - do dnia 25.06.2023 r. 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem:  https://generatorspoleczny.pl/, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Instrukcja użytkowania generatora znajduje się na stronie logowania https://generatorspoleczny.pl/. Wnioskodawcy w 2023 r., którzy w poprzednich latach składali wnioski w konkursach „Działaj Lokalnie” muszą zarejestrować się do generatora. Nie ma możliwości korzystania z wcześniej założonego konta.

 

ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2023 roku wynosi 55.500 zł. (w III etapie naboru pozostała kwota 15.545,00 zł.) W IV etapie pozostaje kwota 15.545 zł.

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej. (Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie).

 

Pozostała część  wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 

JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 

 SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 

Pierwszy termin szkolenia:  26.04.2023 r. (środa) w godz. 18:00 - 20:00

Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/83461591585?pwd=ZGYxakVKYkhtTnpGaGgrL2g5WFNKQT09  

Meeting ID: 834 6159 1585

Passcode: 578000

 

Drugi termin szkolenia:    04.05.2023 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 20:00

 Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/87060365212?pwd=VDhSclhtZTJmOTMrbENmSDdnWTZKUT09  

Meeting ID: 870 6036 5212

Passcode: 821049

 

Trzeci termin szkolenia:  31.05.2023 r. (środa) w godz. 18:00 - 20:00    

 Link do szkolenia:

https://us06web.zoom.us/j/84578398088?pwd=Mi9PdXZZK1k3Ni9hSWl0NGMwY3c3dz09

Identyfikator spotkania: 845 7839 8088
Kod dostępu: 174565

 Czwarty termin szkolenia: 13.06.2023 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00.

 Link do szkolenia:  

https://us06web.zoom.us/j/82148087344?pwd=UnorTmVFYWcvZTQrdm1yU3M1WkR4QT09 

Identyfikator spotkania: 821 4808 7344
Kod dostępu: 871396

Piąty termin szkolenia: 20.06.2023 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00.

 Link do szkolenia:  

 https://us06web.zoom.us/j/83242027977?pwd=eEE2Q25lVEpDSTRUd1VVN3UzLzh1dz09 

Identyfikator spotkania: 832 4202 7977
Kod dostępu: 372179

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line: 

Szkolenie - informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XIII w 2023 r.  

Informacji  w zakresie zasad konkursu i obsługi generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 13:00 – 20:00

 

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 71 38304329  mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga " Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – doradca/animator lokalny

      w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.


KONKURSY „OPOWIEDZ…” 2022 I NA NAJCIEKAWSZĄ GALERIĘ ROZSTRZYGNIĘTE

2023-01-20

Lokalna Komisja Oceniająca w składzie:

Tomasz Wojciechowski – twórca filmowy,

Andrzej Makarczuk – redaktor gazety samorządowej – twórca filmów,

Inga Demianiuk-Ozga – animator lokalny, konsultant projektów lokalnych DL,

Anna Urbańczyk – fotograf, specjalista ds. promocji/marketingu,   

Ewelina Chudzińska-Snażyk- muzyk,

 dokonała oceny prac filmowych zgłoszonych do konkursu „Opowiedz…”  przez grantobiorców programu „Działaj Lokalnie” edycji 2022. Do konkursu zostały zgłoszone cztery filmy przez trzech z jedenastu grantobiorców programu „Działaj Lokalnie”.

Poniżej ranking zgłoszonych filmów i zgłaszających podmiotów.

 I miejsce

ZgłaszającyFundacja „Razem Być” ze Żmigrodu

Kategoria: making off  - historia tworzenia projektu

Tytuł pracy: „Plenerowe spotkania w ruinach Żmigrodzkiego Zamku"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=fgbYiWuNsWo   

 

II miejsce 

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Młodzi Muzealnicy” z Twardogóry

Kategoria: nasze miejsce

Tytuł pracy„Nasze miejsce w sieci”  

link do filmu: https://youtu.be/KtaSK_mdozM      

 

 III miejsce

Zgłaszający:  Koło Gospodyń Wiejskich „Ramoneski” z Grabownicy w gm. Milicz

Kategoria: nasze miejsce

Tytuł pracy:  Projekt Grabownica ,,Ułożenie kostki brukowej pod wiatą oraz  zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Grabownicy gm. Milicz”

link do filmu: https://fb.watch/hArGuAqa6P/  

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Młodzi Muzealnicy” z Twardogóry

Kategoria: impact (zmiana)

Tytuł pracy: Działam lokalnie – mam wpływ"

link do filmu: https://youtu.be/yP4GKZmDS-s

 

Ocenione zostały także galerie zdjęć wszystkich jedenastu grantobiorców „Działaj Lokalnie” 2022 na serwisie www.dzialaj.barycz.pl . Wybrane zostały trzy najciekawsze galerie niżej wymienionych tytułów projektów:

 1. „Cyfrowa kolekcja Muzeum Ziemi Twardogórskiej”
 2. „Sąsiedzkie spotkania”
 3. „Lato i jesień z ptakami w Rudzie Milickiej”

Wszystkie galerie można oglądać na serwisie www.dzialaj.barycz.pl w dziale PROJEKTY PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE.

 

Za wszystkie ujęte w rankingach prace Zarząd ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przyznał nagrody rzeczowe wyróżnionym podmiotom.


OGŁOSZENIE KONKURSU "OPOWIEDZ..." 2022

2022-12-06

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza Konkurs „Opowiedz…” dla grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” w 2022 r. w Dolinie Baryczy.

Przedmiotem Konkursu jest nagranie filmu o realizowanych działaniach w projektach Programu „Działaj Lokalnie”.  W Konkursie zostaną wyłonione i nagrodzone prace, które są filmową, artystyczną formą prezentacji projektów o wysokiej wartości merytorycznej. Nadrzędnym celem Programu jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nadesłanych pracach.

Filmy powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać następujące warunki:

 • pełnić funkcje komunikacyjno-promocyjne,
 • wykorzystywać nowoczesne technologie i bazować na kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach,
 • skupiać się zarówno na treści jak i na formie prac, prezentować ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.
 • dokumentować proces budowania dobra wspólnego, który dokonał się dzięki realizacji projektu,
 • koncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych zmian w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.

Prace można zgłaszać w jednej z dwóch form:

 • Reportaż filmowy
 • Krótki film

Czas trwania filmu – max 2 min.

Kategorie konkursowe, w której można zgłaszać prace:

 • Nasze miejsce
 • Making of – historia tworzenia projektu
 • Bohater
 • Impact (silny wpływ, uderzenie poprzez działanie)

Opis w/w kategorii oraz inne szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu „Opowiedz…” na stronie www.dzialaj.barycz.pl zakładka DO POBRANIA>Konkurs „Opowiedz…”.

Także na tej samej stronie, w tym samym miejscu zamieszczony jest formularz karty zgłoszenia filmu, obowiązkowa plansza końcowa oraz linki do filmów z webinarium o tworzeniu filmów „Opowiedz…” oraz inne przydatne materiały do tworzenia filmów.

Zgłoszenia pracy do Konkursu należy dokonać, wysyłając e-mailem na adres dzialaj@nasza.barycz.pl wypełnioną kartę zgłoszenia filmu z podaniem linku do medium społecznościowego (youtube, facebook), na którym zamieszczono film.

Termin przesłania prac filmowych mija 27.12.2022 r.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w/s Konkursu „Opowiedz…” dla grantobiorców „Działaj Lokalnie” edycji 2022 w Dolinie Baryczy odbędzie się on-line w dniu 12.12.2022 r. (poniedziałek) o godz. 18.00, na którym zostaną omówione szczegóły tworzenia i przesyłania prac.

Link do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/84063137210?pwd=VVRzc2pqQmVhd2tFdVpSdHRRaFJXZz09

Meeting ID: 840 6313 7210

Passcode: 278817

Informacji ws. Konkursu "opowiedz..." udziela Koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy - Jan Bernacki e-mail dzialaj@nasza.barycz.pl  


WNIOSKI NA DZIAŁANIA EKOLOGICZNE OCENIONE

2022-10-03

Szanowni mieszkańcy Doliny Baryczy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 29.09.2022 r. oceniła wnioski złożone w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i Ekologicznie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Jan Bernacki – przedstawiciel ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 

Wszystkie trzy wnioski Komisja oceniła pozytywnie i rekomenduje przyznanie grantów wnioskodawcom w pełnych wnioskowanych kwotach po 3 tys. zł. Zatem cała pula 9 tys. zł przeznaczona na realizację ścieżki zostaje wykorzystana.

 Gratulujemy wnioskodawcom pozyskania grantów i życzymy zrealizowania projektów zgodnie z zamierzeniami.

 

Lista rankingowa wniosków ścieżki Działaj Lokalnie i Ekologicznie


ZŁOŻONO WNIOSKI ŚCIEŻKI DZIAŁAJ LOKALNIE I EKOLOGICZNIE

2022-09-28

Szanowni Państwo!

Generator wniosków konkursu „Działaj Lokalnie” zamknął nabór wniosków ścieżki Działaj Lokalnie i Ekologicznie w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 24:00. Zarejestrowane zostały 3 wnioski na kwotę 9.000,00 zł.

Wniosek o dotację złożyła organizacja pozarządowa oraz dwie Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Teraz oczekujemy na decyzję Lokalnej Komisji Grantowej. A więc niebawem będzie wiadomo czy pozostały jeszcze środki w puli konkursu na kolejny nabór wniosków.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski. 

 Wykaz złożonych wniosków ścieżki Działaj Lokalnie i Ekologicznie 27.09.2022 r.

.


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE I EKOLOGICZNIE

2022-09-07

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków na GRANTY w ramach ścieżki tematycznej

Działaj Lokalnie i EKOLOGICZNIE

  NA CO?

W ramach ścieżki tematycznej Działaj lokalnie i EKOLOGICZNIE wspierane będą projekty które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Podstawą merytoryczną projektów będą materiały opracowane przez Fundację WWF Polska, w tym nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=K2vbJ7vOFoE oraz materiały edukacyjne udostępnione na stronie www.wwf.pl/edukacja-wwf .

Projekt można zaplanować w dwóch modelach:

MODEL A

KROK 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 3 spotkań/ zajęć/ debat edukacyjnych w społeczności lokalnej zwiększających wiedzę, dotyczącą głównych wyzwań środowiskowych – w szkole, przedszkolu, domu kultury, na świetlicy, w ODL czy innej placówce, skupionych wokół tematów ochrony klimatu, siedlisk naturalnych lub sieci powiązań międzygatunkowych.

Do przygotowania spotkań i zajęć w społeczności lokalnej, udostępnione zostaną następujące materiały edukacyjne WWF, które można znaleźć na stronie https://www.wwf.pl/edukacja-wwf:

 • cykl narzędziowników WWF, czyli scenariuszy zajęć przedstawiających zmiany w środowisku z perspektywy zamieszkujących je zwierząt. „Duże Drapieżniki” opowiadają o ekosystemach leśnych, „Ssaki morskie” o kondycji Bałtyku i zagrożeniach dla bioróżnorodności w morzu, a „Klimat” przedstawia topniejące lodowce Arktyki jako zmieniające się środowisko życia niedźwiedzia polarnego i innych zwierząt bieguna północnego;
 • „Eksperymenty przyrodnicze. Człowiek i środowisko”, czyli narzędziownik z zestawem scenariuszy do przeprowadzenia doświadczeń przyrodniczych;
 • „Zmiana klimatu w pigułce WWF. Fakty i mity”, czyli publikacja omawiająca przyczyny i skutki zmiany klimatu, fakty i mity o danym zjawisku oraz działania, które możemy podjąć w celu jego ochrony;
 • „Living Planet Report 2020. Przewodnik dla młodzieży” i „Living Planet Report 2020. Materiały dla nauczycieli”, publikacja oparta na „badaniu okresowym” planety co 2 lata, które monitoruje stan różnorodności biologicznej na świecie;
 • „Program z Pandą” oparty na ścieżkach trzech niedźwiedzi z doborem scenariuszy i działań, skupionych wokół następujących zagadnień: klimat, różnorodność biologiczna i transformacja szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na checklistę dla szkół z pomysłami do wdrożenia na rzecz bardziej zrównoważonego sposobu funkcjonowania placówki. Lista obejmuje 6 kategorii: żywność, woda, różnorodność biologiczna, energia, transport i odpady.

KROK 2. W drugim kroku uczestnicy projektu mają za zadanie opracowanie akcji na rzecz poprawy stanu środowiska, np. inicjatywy dotyczące lokalnych problemów środowiskowych i wdrażania rozwiązań proekologicznych, kampanie informacyjne społeczności lokalnych na rzecz ochrony klimatu i przyrody, wykłady, wystawy, panele dyskusyjne, opracowanie planu projektu/inicjatywy infrastrukturalnej do samorządu czy zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu zagadnieniu: np. Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Długu Ekologicznego, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Dzikiej Przyrody, itd. – można nawiązać do istniejącego święta ekologicznego lub wymyślić i przeprowadzić własne, tak jak Dzień Ochrony Klimatu (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej, po opisie Modelu B).

MODEL B

W tej wersji materiały edukacyjne WWF stanowią inspirację i wsparcie merytoryczne do zaplanowania własnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska przez liderów lokalnych społeczności. W modelu B szczególnie liczą się projekty opierające się na innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach na rzecz ochrony przyrody oraz takie, które aktywizują grupy społeczne niezaangażowane do tej pory w działania ekologiczne (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej).

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH INICJATYW oraz szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 

DLA KOGO?

GRANTY ramach w ramach ścieżki tematycznej Działaj Lokalnie i EKOLOGICZNIE skierowane są  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

 • mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

Grupa nieformalna składająca wniosek powinna najpóźniej w dniu wysłania wniosku uzyskać pisemną zgodę na udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki)  w celu przedłożenia w Ośrodku DZIAŁAJ LOKALNIE.

 

 • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 3 dni przed złożeniem wniosku.

 

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: Od 08.09.2022- 22.09.2022 termin naboru przedłużony do dnia 27.09.2022

 

Termin realizacji projektów: od 30.09.2022 do 31 grudzień 2022

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu – do 7 dni po zakończeniu etapu naboru.

 

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 22.09.2022 r. 27.09.2022 do godz. 24:00

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składali wnioski w programie Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy, powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

 

ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2022 roku wynosi 9 000 zł

 

Maksymalna kwota dotacji do 3.000 zł

 - wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5 % w postaci finansowej. Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie.

 Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

Termin szkolenia:  13.09.2022 r. w godz.18:00 - 20:00

Link do szkolenia:

Zoom https://us06web.zoom.us/j/85463909728?pwd=VDVIenlucWtLNUJZMXg5M3RCWld5dz09

 Identyfikator spotkania: 854 6390 9728

Kod dostępu: 195152

 
W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 509 20 33 85 lub 603197719.

 Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 509203385 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Ozga koordynator ścieżki Działaj lokalnie i EKOLOGICZNIE w dni powszednie w godzinach 12:00 – 16:00.

 


WNIOSEK Z OSTATNIEGO NABORU DO DN. 30.07.2022 ZOSTAŁ OCENIONY

2022-08-02

Szanowni mieszkańcy Doliny Baryczy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 02.08.2022 r. oceniła w zakresie merytorycznym wniosek złożony do dn. 30.07.2022 r. w VII etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

 

Komisja pozytywnie oceniła złożony wniosek i rekomenduje przyznanie grantu wnioskodawcy w wysokości kwoty wnioskowanej 5.567 zł.

Gratulujemy wnioskodawcy pozyskania grantu. Tym samym informujemy, że tegoroczna pula środków w konkursie Działaj Lokalnie została w 100 % przydzielona wnioskodawcom z terenu siedmiu gmin Doliny Baryczy. Poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie ostatniego naboru. A wykaz wszystkich grantobiorców i projektów oraz relacje z prowadzonych działań w poszczególnych projektach można obserwować w dziale PROJEKTY PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE.

Lista rankingowa wniosków


W VII ETAPIE NABORU WNIOSKÓW ZŁOŻONO JEDEN WNIOSEK

2022-07-31

Szanowni Państwo!

Generator wniosków konkursu „Działaj Lokalnie” zamknął VII nabór wniosków w dniu 30.07.2022 r. o godzinie 24:00. Zarejestrowany został jeden wniosek na kwotę 5.567,00 zł.

Wniosek o dotację złożyła organizacja pozarządowa z wielkopolskiej części Doliny Baryczy.

Teraz oczekujemy na decyzję Lokalnej Komisji Grantowej. Werdykt komisji spodziewany jest w ciągu kilku dni. A więc za kilka dni będzie wiadomo czy pozostały jeszcze środki w puli konkursu na kolejny nabór wniosków.

Serdecznie dziękujemy za złożony wniosek. 

Wykaz złożonych wniosków w VII etapie naboru do dnia 30.07.2022 r.


WNIOSKI ZŁOŻONE DO DN. 15.07.2022 ZOSTAŁY OCENIONE

2022-07-19

Szanowni mieszkańcy Doliny Baryczy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 18.07.2022 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 15.07.2022 r. w VI etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

 

Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantu jednemu wnioskodawcy w kwocie 2.962 zł. Drugi wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji i tym samym wnioskodawca nie otrzyma wsparcia finansowego na realizację projektu.

 Gratulujemy wnioskodawcy pozyskania grantu i zachęcamy wnioskodawców do składania wniosków w kolejnym naborze, a wcześniej do korzystania ze szkolenia dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” w celu zapoznania się z zasadami i ideą programu, co pomoże wnioskującym liderom grup na edytowanie wniosków o dotację zgodnie z wymogami programu. W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 5.567 zł.

 

Lista rankingowa wniosków


DWA WNIOSKI ZŁOŻONO W VI ETAPIE NABORU

2022-07-16

Szanowni Państwo!

Dnia 15.07.2022 r. o godzinie 24:00 na zakończenie VI etapu naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2022, generator wniosków, zarejestrował dwa złożone wnioski na kwotę 8.962,20 zł.

Wnioski o dotację złożyły dwie grupy nieformalne mieszkańców tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Teraz oczekujemy na decyzję Lokalnej Komisji Grantowej. Po tej decyzji będzie wiadomo, czy pozostała jeszcze jakaś kwota w puli konkursu. Werdykt komisji spodziewany jest w ciągu kilku dni.

Dziękujemy za złożone wnioski.  

 

Wykaz złożonych wniosków w VI etapie naboru do dnia 15.07.2022 r.


KOMISJA OCENIŁA WNIOSEK ZŁOŻONY W V ETAPIE NABORU WNIOSKÓW

2022-07-05

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 05.07.2022 r. oceniła w zakresie merytorycznym wniosek złożony do dn. 30.06.2022 r. w V etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

 

Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantu wnioskodawcy w niepełnej wnioskowanej kwocie tj. 5.400 zł pod warunkiem wprowadzenia korekt w budżecie wniosku.

Wnioskodawca wyraził zgodę na przyjęcie dotacji w obniżonej kwocie po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Gratulujemy grantobiorcy i zachęcamy wnioskodawców do składania wniosków w kolejnym naborze, a wcześniej do korzystania ze szkolenia dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” w celu zapoznania się z zasadami i ideą programu, co pomoże wnioskującym liderom grup na edytowanie wniosków o dotację zgodnie z wymogami programu. W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 8.529 zł.

 Lista rankingowa wniosków


W V ETAPIE NABORU ZŁOŻONO JEDEN WNIOSEK O DOTACJĘ

2022-07-01

Szanowni Państwo!

Dnia 30.06.2022 r. o godzinie 24:00 na zakończenie V etapu naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2022, generator wniosków, zarejestrował tylko jeden wniosek w pełni złożony.

Wniosek o dotację złożyła organizacja pozarządowa na kwotę 5.439,98 zł.

A więc to już pewne, że odbędzie się kolejny etap naboru wniosków, ponieważ w puli konkursu, bez względu na decyzję Lokalnej Komisji Grantowej, pozostaną jeszcze środki finansowe.  

A werdykt komisji spodziewany jest w ciągu kilku dni i wówczas poznamy wielkość kwoty do wsparcia kolejnych projektów Działaj Lokalnie podmiotów z Doliny Baryczy.

Serdecznie dziękujemy za złożony wniosek. Konkurs ciągle jeszcze trwa i niebawem ogłosimy kolejny nabór.

 

Wykaz złożonych wniosków w V etapie naboru do dnia 30.06.2022 r.


JEST WERDYKT KOMISJI Z OCENY WNIOSKU ZŁOŻONEGO W IV ETAPIE NABORU

2022-06-20

Szanowni Państwo. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 20.06.2022 r. oceniła w zakresie merytorycznym wniosek złożony do dn. 17.06.2022 r. w IV etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

 

Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantu wnioskodawcy w pełnej wnioskowanej kwocie 6.000 zł.

Gratulujemy grantobiorcy i zachęcamy wnioskodawców do składania wniosków w kolejnym naborze, a wcześniej do korzystania ze szkolenia dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” w celu zapoznania się z zasadami i ideą programu, co pomoże wnioskującym liderom grup na edytowanie wniosków o dotację zgodnie z wymogami programu. W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 13.929 zł.

Lista rankingowa wniosków


ZŁOŻONY JEST JEDEN WNIOSEK O DOTACJĘ W IV ETAPIE NABORU

2022-06-18

Szanowni Państwo!

Dnia 17.06.2022 r. o godzinie 24:00 na zakończenie IV etapu naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2022, generator wniosków, pomimo kilku edytowanych wniosków, zarejestrował tylko jeden wniosek w pełni złożony.

Wniosek o dotację złożyła grupa nieformalna tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie na kwotę 6.000 zł.

Już w tej chwili wiadomo, że następny etap naboru odbędzie się, ponieważ w puli konkursu, bez względu na decyzję Lokalnej Komisji Grantowej, pozostaną jeszcze środki finansowe. Wnioski już można edytować.

A werdykt komisji spodziewany jest w ciągu kilku dni i wówczas poznamy dokładną wielkość kwoty do wsparcia kolejnych projektów Działaj Lokalnie podmiotów z Doliny Baryczy.

Serdecznie dziękujemy za złożony wniosek i już zapraszamy do edytowania kolejnych wniosków.

 

Wykaz złożonych wniosków w IV etapie naboru do dnia 17.06.2022 r.


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XII_2022

2022-06-06

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2022

 NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

 • mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

Grupa nieformalna składająca wniosek powinna najpóźniej w dniu wysłania wniosku uzyskać pisemną zgodę na udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki)  w celu przedłożenia w Ośrodku DZIAŁAJ LOKALNIE.

 W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

  JAK i KIEDY?

 Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru uzupełniającego – wnioski złożone do 17.06.2022,
 • drugi etap naboru mija 30.06.2022 (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)
 • ewentualny trzeci etap mija - 15.07.2022
 • ewentualny czwarty etap mija - 30.07.2022

 Termin realizacji projektów: do 31 grudzień 2022

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 17.06.2022 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie naboru uzupełniającego: do 30.06.2022 lub do 15.07.2022 r lub do 30.07.2022 r.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2022 roku wynosi 55.500 zł., ale w puli konkursu po wcześniejszych naborach  pozostała kwota - 19 929 zł.   13.929 zł   nabór do 15.07.2022 - 8.529 zł nabór do dn. 30.07.2022 - 5.567 zł

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł, Uwaga: wnioskodawcy z gmin: Cieszków, Milicz, Krośnice i Sośnie ze względu na całkowite bądź częściowe wykorzystanie limitów kwotowych przydzielonych dotacji, mogą składać wnioski o dotację w naborze do dn. 15.07.2022 r. do dn. 30.07.2022 r. w ograniczonych kwotach: Cieszków - limit wyczerpany, Milicz - max 2.500 zł limit wyczerpany, Krośnice - max 3.100 zł, Sośnie - max 3.300 zł

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej.

UWAGA ZMIANA W 2022 ROKU!

nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej - wyłącznie dla projektów dotyczących w całości zapobiegania epidemii lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii; lub projektów dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy.  

 Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie. Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Pierwszy termin szkolenia:  09.06.2022 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 19:30

Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/84635260147?pwd=SklrbDl3dlZBdkJySFBJdFU2SEhQdz09

Meeting ID: 846 3526 0147
Passcode: 112702

Drugi termin szkolenia:  27.06.2022 r. (poniedziałek) w godz. 16.30 - 17.30

Link do szkolenia:

https://us06web.zoom.us/j/84697598007?pwd=M0pySWdieGtucEt1UFlKWWUxUGdmZz09

 Meeting ID: 846 9759 8007

Passcode: 668129

Trzeci termin szkolenia:    08.07.2022 r. (piątek) w godz. 16.30-17.30

Link do szkolenia:

https://us06web.zoom.us/j/85353404071?pwd=RmxrZzZRVTdHMnpjWmxuak9HRXgxUT09

Meeting ID: 853 5340 4071
Passcode: 499644

Czwarty termin szkolenia:   26.07.2022 r. (wtorek) w godz. 18.30 - 19.30

Link do szkolenia: 

 https://us06web.zoom.us/j/89435668956?pwd=THRVOG4vKzBwcmJTdGVKYlA3RDdkUT09

Meeting ID: 894 3566 8956
Passcode: 333666

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line:  http://www.dzialaj.barycz.pl/files/?id_plik=293

 Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

  KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

 Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 603197719 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Jan Bernacki koordynator programu "Działaj Lokalnie" w ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, w dni powszednie w godzinach 12:00 – 20:00.


KOMISJA OCENIŁA WNIOSKI O DOTACJĘ Z III NABORU

2022-06-03

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 02.06.2022 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 31.05.2022 r. w III etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

Z pięciu złożonych wniosków Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów dwóm wnioskodawcom, w tym jednemu wnioskodawcy warunkowo po wprowadzeniu korekty budżetu wniosku redukującej kwotę dotacji. Wnioskodawca nie wyraził zgody na przyjęcie dotacji w kwocie zaproponowanej przez Komisję – mniejszej niż wnioskowana. Zatem ostatecznie przyznana zostaje dotacja jednemu wnioskodawcy, a z puli konkursu schodzi kwota 6.000 zł.

Gratulujemy grantobiorcy i zachęcamy wnioskodawców do składania wniosków w kolejnym naborze, a wcześniej do korzystania ze szkolenia dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” w celu zapoznania się z zasadami i ideą programu, co pomoże wnioskującym liderom grup na edytowanie wniosków o dotację zgodnie z wymogami programu. W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 19.929 zł.

Lista rankingowa wniosków ocenionych po III naborze


PIĘĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONO W III ETAPIE NABORU WNIOSKÓW

2022-06-01

Szanowni Państwo!

Dnia 31.05.2022 r. o godzinie 24:00 zakończył się III etap naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2022.

W generatorze złożono 2 wnioski przez organizacje pozarządowe oraz 3 wnioski przez Inicjatywy Działaj Lokalnie na łączną kwotę 30 000 zł.

Po werdykcie Lokalnej Komisji Grantowej okaże się czy pozostaną jeszcze pieniądze w puli konkursu i czy będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków o dotacje.

A werdykt komisji spodziewany jest jeszcze w tym tygodniu.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski.

 

Wykaz złożonych wniosków w III etapie naboru do dnia 31.05.2022 r.


WNIOSEK ZŁOŻONY W II ETAPIE NABORU JUŻ OCENIONY

2022-05-20

Szanowni Państwo.

 Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 20.05.2022 r. oceniła w zakresie merytorycznym wniosek złożony do dn. 16.05.05.2022 r. w II etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

 

Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantu wnioskodawcy w wysokości 5178,00 zł.

 

 Dziękujemy wnioskodawcy za złożenie wniosku i życzymy satysfakcji z realizacji projektu.

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 25.929,00 zł.

A więc kontynuowany jest nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2022.  Termin III etapu naboru upływa 31.05.2022 r. do godz. 24:00. Wnioski o dotację mogą składać podmioty z 8 gmin Doliny Baryczy. Ale uwaga: w trzecim naborze preferowane będą wnioski podmiotów z obszaru tych gmin, z których nie przyznano dotacji w pierwszym i drugim naborze tj. Cieszków, Odolanów, Przygodzice, Twardogóra.

 Poniżej prezentujemy listę z oceną wniosku LKG

 

Lista rankingowa wniosków – Drugi etap naboru do dn. 16.05.2022 r.


W II ETAPIE NABORU ZŁOŻONO JEDEN WNIOSEK O DOTACJĘ

2022-05-18

Drodzy Państwo!

Dnia 16.05.2022 r. o godzinie 24:00 zakończył się II etap naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2022.

Złożony został jeden wniosek w generatorze przez organizację pozarządową na kwotę 5 178 zł.

A więc już wiemy, że nabór trwa w dalszym ciągu, a kolejnej ocenie zostaną poddane wnioski, które zostaną złożone do dnia 31.05.2022 r. do godz. 24:00.

A do rozdysponowania pozostaje jeszcze co najmniej kwota 25 929 .

Po ocenie złożonego wniosku przez Lokalną Komisję Grantową okaże się ile dokładnie pozostaje w puli konkursu. Informacja  o werdykcie komisji już niebawem.

Serdecznie dziękujemy za złożony wniosek i czekamy na kolejne wnioski o pozyskanie dotacji na realizację projektów w Dolinie Baryczy.

Wykaz złożonych wniosków w II etapie naboru do dnia 16.05.2022 r.


KOMISJA GRANTOWA OCENIŁA WNIOSKI I NABORU 2022

2022-05-06

Szanowni Wnioskodawcy.

 Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 05.05.2022 r. dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych do dnia 25.04.05.2022 r. w I etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Milicz.

 Na 10 złożonych wniosków, Komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 5  wnioskodawców, w tym dla 2 wnioskodawców warunkowo – z sugestią  wyeliminowania zapisów zadań niezgodnych z wymogami programu i/lub zredukowania budżetów ocenionych wniosków oraz wysokości kwot wnioskowanych dotacji.

Wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami Komisji wyrazili zgodę na korekty  wniosków o kwoty wskazane przez komisję.

Komisja postanowiła nie przyznać dotacji dla 5 wnioskodawców z powodu znacznych niezgodności treści merytorycznych wniosków/projektów z wymogami programu „Działaj Lokalnie”.

Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL o przyznanie grantów.

 Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 31.107,00 zł.

A więc kontynuowany jest II etap naboru wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2022.  Na wniosek Komisji termin drugiego naboru wniosków zostaje wydłużony do dnia 16.05.2022 r. do godz. 24:00. Ale uwaga: drugi nabór wniosków jest ograniczony wyłącznie dla podmiotów z obszaru pięciu gmin, z których nie przyznano dotacji w pierwszym naborze tj. Cieszków, Odolanów, Przygodzice, Twardogóra, Żmigród.

 Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG

 Lista rankingowa wniosków – Pierwszy etap naboru do dn. 25.04.2022 r.


ZAKOŃCZYŁ SIĘ I ETAP NABORU WNIOSKÓW KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2022

2022-04-26

Drodzy Państwo!

Dnia 25.04.2022 r. o godzinie 24:00 zakończył się I etap naboru wniosków do konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2022. O tym, czy odbędzie się II nabór dowiemy się niebawem.

Złożonych zostało 10 wniosków w generatorze, a w tym:

- 9 wniosków od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek od grupy nieformalnej – za pośrednictwem organizacji pozarządowej

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 58 162,81 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 55 500 zł.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym, tzn. czy są zgodne z zasadami Programu „Działaj Lokalnie”. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 05.05.2022 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o werdykcie Komisji oraz czy pozostały środki w puli konkursu, i tym samym będzie wiadomo czy ewentualny II etap naboru do konkursu odbędzie się.

Wykaz złożonych wniosków w I etapie naboru do dnia 25.04.2022 r.


LAUREACI KONKURSÓW: OPOWIEDZ... I NA NAJCIEKAWSZĄ GALERIĘ ZDJĘĆ

2022-03-30

W ramach realizowanego konkursu programu „Działaj Lokalnie 2021” w Dolinie Baryczy, 12 grantobiorców miało możliwość wziąć udział dodatkowo w dwóch konkursach.

Pierwszy z konkursów, dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności pod nazwą „Opowiedz…”, polegał na przysłaniu przez realizatorów projektu, krótkiego filmiku opowiadającego o działaniach projektowych zrealizowanych w 2021 r. Do konkursu nadesłano 2 prace filmowe.

 Lokalna Komisja Oceniająca w składzie:

Agnieszka Jezierska – dziennikarz Głos Milicza   

Tomasz Wojciechowski – twórca filmowy

Inga Demianiuk-Ozga – animator lokalny, twórca i konsultant projektów lokalnych DL

Anna Urbańczyk – fotograf, specjalista ds. promocji/marketingu,    

Ewelina Chudzińska-Snażyk- muzyk,

dokonała oceny prac filmowych na podstawie regulaminu konkursu i ustaliła listę rankingową. Poniżej lista rankingowa ocenionych prac i linki do filmików.

Lista rankingowa prac filmowych w konkursie „Opowiedz…” 2021 w ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”:

I miejsce – Film pt. „Bądź człowiekiem dla owadów”  - laureat: Inicjatywa Działaj Lokalnie Bądź Człowiekiem dla Owadów  z Sądrożyc gm. Twardogóra - link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Ki9zZvaQIDQ  

 II miejsce – Film pt. „Realizacja projektu: Przystanek pod Niezgodzkim Komarem"  – laureat: Stowarzyszenie Nasza Wieś Niezgoda z Niezgody gm. Żmigród - link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=KsDAuZPKL7g  

  

W drugim konkursie pod nazwą „Konkurs na najciekawszą galerię zdjęciową na portalu www.dzialaj.barycz.pl „  (dział PROJEKTY PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE> zakładka Galeria), oceniono galerie zdjęciowe utworzone przez wszystkich 12 grantobiorców. Umieszczone przez grantobiorców zdjęcia w Galeriach powinny „opowiadać” o przebiegu realizacji działań projektowych, zawierać krótki podpis pod zdjęciem i nazwisko autora zdjęcia.  

Galerie zdjęć oceniła Lokalna Komisja Oceniająca w składzie:

Agnieszka Jezierska – dziennikarz Głos Milicza – Przewodnicząca,  

Tomasz Wojciechowski – twórca filmowy

Jan Bernacki – koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy,

Oceny galerii zdjęć dokonano na podstawie regulaminu konkursu i ustalono listę rankingową. Poniżej lista rankigowa ocenionych galerii zdjęć w edycji 2021.

Galerie zdjęć na www.dzialaj.barycz.pl

I miejsce – Galeria Projektu pt. „Wśród zapachów i barw - strefa relaksu dla ludzi i azyl dla owadów, na placu sołeckim w Sądrożycach”  - laureat: Inicjatywa Działaj Lokalnie Bądź Człowiekiem dla Owadów  z Sądrożyc, gm. Twardogóra – link: http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/818  

II miejsce  – Galeria Projektu pt.  "Modernizacja placu wokół wiaty rekreacyjnej we wsi Zwierzyniec" – laureat: Inicjatywa Działaj Lokalnie Sołectwo Zwierzyniec, gm. Cieszkówlink: http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/822   

III miejsce ex aequo – Galeria Projektu  "I Etap Budowy Ogródka rekreacyjno-sportowego w Grabownicy - Wiata" – laureat: Koło Gospodyń Wiejskich „Ramoneski” z Grabownicy, gm. Milicz – link: http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/815 

oraz – Galeria Projektu pt. " Przystanek pod Niezgodzkim komarem" – laureat: Stowarzyszenie Nasza Wieś Niezgoda z Niezgody, gm. Żmigród – link: http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/817 .

 Przyznano nagrody.

Adekwatnie do zajętych miejsc na obu listach rankingowych, Zarząd ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przyznał kwoty pieniężne na zakup nagród rzeczowych według własnego wyboru nagrodzonych laureatów:

 1. Inicjatywa Działaj Lokalnie Bądź Człowiekiem dla Owadów z Sądrożyc gm. Twardogóra-  nagroda rzeczowa 700 zł brutto.
 2. Stowarzyszenie Nasza Wieś Niezgoda  gm. Żmigród - nagroda rzeczowa 500 zł brutto.
 3. Inicjatywa Działaj Lokalnie Sołectwo Zwierzyniec gm. Cieszków - nagroda rzeczowa 150 zł brutto.
 4. Koło Gospodyń Wiejskich „Ramoneski” z Grabownicy gm. Milicz - nagroda rzeczowa 100 zł brutto.

Gratulacje dla nagrodzonych laureatów!!!!


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJII XII 2022

2022-03-23

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2022

 NA CO?

 pW ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

UWAGA I - w drugim naborze wniosków ogranicza się składanie wniosków dla podmiotów z pięciu gmin, z których dotacji nie przyznano w pierwszym naborze, a dotyczy to gmin Cieszków, Odolanów, Przygodzice, Twardogóra, Żmigród, 

UWAGA II - w trzecim naborze do 31.05.2022 wnioski mogą składać podmioty z 8 gmin Doliny Baryczy, ale preferencje będą przysługiwać wnioskodawcom z obszaru tych gmin, z których dotacji nie przyznano w pierwszym i drugim naborze, a dotyczy to gmin Cieszków, Odolanów, Przygodzice, Twardogóra. 

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 Grupa nieformalna składająca wniosek powinna najpóźniej w dniu wysłania wniosku uzyskać pisemną zgodę na udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki)  w celu przedłożenia w Ośrodku DZIAŁAJ LOKALNIE.

 W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

  JAK i KIEDY?

 Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru od 24.03.2022 – 25.04.2022,
 • drugi etap naboru mija 09.05.2022 16.05.2022 (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)
 • ewentualny trzeci etap mija 23.05.2022  31.05.2022.

 Termin realizacji projektów: 10 maja 2022 – 31 grudzień 2022

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 25.04.2022 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie: do 09.05.2022 r. 16.05.2022 lub do 23.05.2022  31.05.2022 r.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2022 roku wynosi 55.500 zł. pozostała kwota po pierwszym naborze - 31 107 zł

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej.

UWAGA ZMIANA W 2022 ROKU!

nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej - wyłącznie dla projektów dotyczących w całości zapobiegania epidemii lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii; lub projektów dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy.  

 Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie. Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Pierwszy termin szkolenia:  05.04.2022 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00

Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/84294567605?pwd=Q1k4TE1SWENXc3dCNFJiV2RYUWxldz09

Meeting ID: 842 9456 7605

Passcode: szkolenie

Drugi termin szkolenia:     12.04.2022 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00

 Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86879347212?pwd=eWs2czY1aFNaU3FPOHU0ZmFJSnpyQT09

Meeting ID: 868 7934 7212

Passcode: szkolenie

Trzeci termin szkolenia:     09.05.2022 r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 20:30

 Link do szkolenia:

Zoom meeting https://us06web.zoom.us/j/89025147228?pwd=Q2FVd2Z1cHljVU51S3BOdjJxem44UT09

Meeting ID: 890 2514 7228

Passcode: 254329

Czwarty termin szkolenia: 25.05.2022 r. (środa) w godz. 18:30 - 20:00

Zoom meeting  https://us06web.zoom.us/j/84974594394?pwd=eEY1Zlk3ZUZmU0lsaVhtL1NtMzFyZz09

Meeting ID: 849 7459 4394

Passcode: 564635

 

 

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line:  http://www.dzialaj.barycz.pl/files/?id_plik=293

  

Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

  KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

 Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 603197719 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Jan Bernacki koordynator programu "Działaj Lokalnie" w ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, w dni powszednie w godzinach 12:00 – 20:00.


PROJEKTY DZIAŁAJ LOKALNIE W 2021 R. ZREALIZOWANE W 100 %.

2022-03-15

Projekty Działaj Lokalnie w 2021 r. zrealizowane w 100 %.

W 2021 r. od czerwca do grudnia dwunastu grantobiorców programu Działaj Lokalnie z Doliny Baryczy realizowało swoje projekty według pomysłów i potrzeb lokalnych mieszkańców 12 miejscowości. Projekty można podzielić na kilka branżowych grup: budowlano-remontowe, ochrony środowiska i klimatu, przeciwcovidowe i prozdrowotne, rękodzielnicze. Mieszkańcy tych miejscowości aktywnie włączyli się do wspólnych działań, a także projekty wsparli darczyńcy, przekazując różne rzeczy lub usługi, a nawet środki finansowe na rzecz tworzenia wspólnego dobra. Efekty wspólnych działań mieszkańców wolontariuszy z Doliny Baryczy można zobaczyć tu na tym serwisie w dziale PROJEKTY PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE. Tutaj sami grantobiorcy przedstawiali sukcesywnie swoje działania i końcowe rezultaty w relacjach opisowo-zdjęciowych.

 • W sumie przydzielono 12 grantów na wsparcie projektów w kwocie 56 000 zł.
 • Zgodnie z wymogami konkursu grantobiorcy mieli obowiązek wnieść wkład własny finansowy bądź niefinansowy w wielkości min. 25 % kwoty dotacji,
 • Ale w efekcie okazało się, że w wyniku włączenia społecznej energii 113 wolontariuszy, a także wielu darczyńców rzeczy, usług oraz finansów, całkowita wartość zrealizowanych projektów wyniosła 117.562 zł.
 • Jak więc z powyższego wynika sumaryczny wkład własny grantobiorców wyniósł 61.562 zł co stanowi 110 % kwoty dotacji!!!.
 • Serdeczne gratulacje dla wszystkich pomysłodawców i realizatorów projektów za osiągnięte rezultaty wspólnych działań na rzecz stworzenia dóbr wspólnych, z których już skorzystali i korzystać będą mieszkańcy. Szczególnie gratulujemy i dziękujemy koordynatorom wszystkich projektów, którzy wzięli na siebie odpowiedzialne zadania planowania, organizacji działań i rozliczania dotacji. Brawo! Jesteście znakomici.

OSTATNI ZŁOŻONY WNIOSEK ZOSTAŁ OCENIONY – KONIEC NABORU WNIOSKÓW W 2021 R.

2021-06-29

W dodatkowym naborze uzupełniającym wniosków ograniczonym dla wnioskodawców z terenu gmin Cieszków, Krośnice, Odolanów i Sośnie, do dnia 24.06.2021 r. został złożony jeden wniosek na całą pozostałą w puli konkursu kwotę 5.327,33 zł. Lokalna Komisja Grantowa do dnia 28.06.2021 r. dokonała oceny merytorycznej złożonego wniosku.

  Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

Po ocenie Komisja wystąpiła z rekomendacją wniosku na liście rankingowej do Zarządu ODL o przyznanie grantów. Zarząd w dniu 29.06.2021 r. zatwierdził przyznanie dotacji na realizację projektu w złożonym wniosku.

Dziękujemy wnioskodawcom za złożone wnioski.

Tym samym informujemy, że cała pula środków w kwocie 56 tys. zł przeznaczona na dotacje dla grantobiorców programu „Działaj Lokalnie” w 2021 r. została przyznana dla dwunastu grantobiorców.

 Relacje i fotorelacje z działań projektowych redagowane przez grantobiorców  poszczególnych projektów można na bieżąco śledzić na naszym serwisie w dziale CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?

 Następny konkurs planujemy zorganizować za 10 miesięcy, na który już zachęcamy do zbierania pomysłów przez mieszkańców ośmiu gmin Doliny Baryczy.

Lista rankingowa – ocena wniosku


KONIEC III ETAPU NABORU WNIOSKÓW. BĘDZIE KOLEJNY NABÓR.

2021-06-13

Zakończył się III etap naboru wniosków Działaj Lokalnie. W puli konkursu mieliśmy 5.327, 33 zł. W III etapie naboru złożony został jeden wniosek, przez wnioskodawcę Inicjatywa Działaj Lokalnie Sołectwo Pakosławsko z propozycją dofinansowania projektu p.t. „Modernizacja aktywnego trybu życia na placu wiejskim” w kwocie 4.145,40 zł.  

Niestety, złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych programu „Działaj Lokalnie” i z tego powodu został odrzucony formalnie.

W tej sytuacji Zarząd ODL postanowił przedłużyć nabór wniosków do konkursu „Działaj Lokalnie 2021”, ale wyłącznie dla wnioskodawców z obszaru gmin Doliny Baryczy, w których wnioskodawcom w tym roku jeszcze grantu nie przyznano. A więc zapraszamy do składania wniosków o granty organizacje i grupy mieszkańców z gmin: Cieszków, Krośnice, Odolanów, Sośnie. 

W puli konkursu pozostała kwota 5.327,33 zł. Wnioski przyjmowane będą do dn. 24.06.2021 r. do godz. 24.00. 


LOKALNA KOMISJA GRANTOWA OCENIŁA WNIOSKI Z II ETAPU NABORU 2021 R.

2021-05-29

Szanowni Wnioskodawcy II etapu naboru wniosków Działaj Lokalnie 2021.

 Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 28.05.2021 r. dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych do dn. 23.05.2021 r. w II etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 Spośród 4 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 3 wnioskodawców warunkowo – z sugestią zredukowania budżetów ocenionych wniosków oraz wysokości kwot wnioskowanych dotacji.

Wszyscy wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na korekty  wniosków o kwoty wskazane przez komisję.

Komisja postanowiła nie przyznać dotacji dla jednego wnioskodawcy z powodu niespełnienia wymogów programu „Działaj Lokalnie” przez co w wyniku  oceny wniosek nie otrzymał minimalnej ilości punktów. Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL o przyznanie grantów.

 Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 5327,33 zł.

 A więc kontynuowany jest III etap naboru wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2021, jednakże z dużą preferencją punktową dla wnioskodawców z gmin, z których w poprzednich etapach nie były składane wnioski.

Wnioski można składać do dn. 06.06.2021 do godz. 24.00.

 Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG

Lista rankingowa wniosków - II etap naboru do dn. 23.05.2021 r.


ZAKOŃCZYŁ SIĘ II ETAP NABORU WNIOSKÓW W DNIU 23.05.2021 R.

2021-05-24

Drodzy Państwo!

Dnia 23.05.2021 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do II etapu konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2021. 

Złożone zostały 4 wnioski w generatorze, a w tym:

- 3 wnioski od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek od grupy nieformalnej – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 22 602,08 zł.

A do rozdysponowania pozostała kwota 21 049,33 zł.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 28.05.2021 r.  Wtedy też dowiemy się czy zostały jeszcze środki do kontynuowania III etapu naboru.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski.

Wykaz złożonych wniosków w II etapie konkursu do dn. 23.05.2021 r.


JEST WERDYKT LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ PO OCENIE WNIOSKÓW Z I ETAPU NABORU

2021-05-17

Szanowni Wnioskodawcy.

 Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 14.05.2021 r. dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych do dn. 09.05.2021 r. w I etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 Na 12 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 8  wnioskodawców, w tym dla 4 wnioskodawców warunkowo – z sugestią  wyeliminowania zapisów zadań niezgodnych z wymogami programu i zredukowania budżetów ocenionych wniosków oraz wysokości kwot wnioskowanych dotacji.

Wszyscy wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na korekty  wniosków o kwoty wskazane przez komisję.

Komisja postanowiła nie przyznać dotacji dla 4 wnioskodawców z powodu znacznych niezgodności treści merytorycznych wniosków/projektów z wymogami programu „Działaj Lokalnie”.

Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL o przyznanie grantów.

 Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 21.049,33 zł.

 A więc kontynuowany jest II etap naboru wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2021.  Wnioski można składać do dn. 23.05.2021 do godz. 24.00.

 Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG

Lista rankingowa wniosków – I etap naboru do dn. 09.05.2021 r.


NABÓR WNIOSKÓW DO I ETAPU KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE XII_2021 ZAKOŃCZONY

2021-05-10

Drodzy Państwo!

Dnia 09.05.2021 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do I etapu konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2021. O tym, czy odbędzie się II etap dowiemy się niebawem.

Złożonych zostało 12 wniosków w generatorze, a w tym:

- 10 wniosków od organizacji pozarządowych

- 2 wnioski od grup nieformalnych – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 65 770,75 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 56 000 zł.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 17.05.2021 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o werdykcie Komisji oraz czy pozostały środki w puli konkursu, i tym samym czy ewentualny II etap konkursu odbędzie się.

Wykaz złożonych wniosków w I etapie konkursu do dn. 09.05.2021 r.


FILM Z KORZEŃSKA GM. ŻMIGRÓD NAGRODZONY NA KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM!

2021-04-15

W połowie marca na gali podsumowującej edycję konkursu „Programu Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zorganizowaną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, zostały ogłoszone wyniki konkursu „Opowiedz…”.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że specjalne wyróżnienie przyznano pracy filmowej pt. „W zdrowym ciele-zdrowy umysł! Działaj Lokalnie 2020” przygotowanej przez Inicjatywę Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska, a film został nominowany do konkursu ogólnopolskiego przez nasze Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Film został wyróżniony w Kategorii "Zaangażowanie społeczne przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19".

Twórcą filmu jest Pani Edyta Grzybkowska.

Grupa nieformalna pod nazwą Inicjatywa Działaj Lokalnie "Dbamy o Swój Dom" z Korzeńska za wyróżniony film otrzymała nagrodę finansową w kwocie 1.500 zł.

Serdecznie gratulujemy Pani Edycie i całej grupie aktorów/realizatorów projektu Działaj Lokalnie.

Klikając w link można obejrzeć nagrodzony film:  

https://www.youtube.com/watch?v=oA8OD1CotrE

LISTA RANKIGOWA LAUREATÓW KONKURSÓW: „OPOWIEDZ…” I „NA NAJCIEKAWSZĄ GALERIĘ ZDJĘĆ”

2021-04-15

W ramach realizowanego konkursu programu „Działaj Lokalnie 2020” w Dolinie Baryczy, 13 grantobiorców miało możliwość wzięcia udziału dodatkowo w dwóch konkursach dofinansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności dedykowanych specjalnie dla realizatorów projektów „Działaj Lokalnie 2020”.

 Pierwszy z konkursów pod nazwą „Opowiedz…” polegał na przysłaniu przez realizatorów projektu krótkiego filmiku opowiadającego o działaniach projektowych zrealizowanego w 2020 r. projektu.  Do konkursu nadesłano 5 prac filmowych.

 W styczniu 2021 r. Lokalna Komisja Oceniająca w składzie:

Agnieszka Jezierska – dziennikarz Głos Milicza – Przewodnicząca,  

Anna Urbańczyk – fotograf, specjalista ds. promocji/marketingu – Sekretarz,    

Inga Demianiuk-Ozga – animator lokalny, twórca i konsultant projektów lokalnych,

Ewelina Chudzińska-Snażyk- muzyk,

Justyna Jarosz – specjalista ds. promocji,

dokonała oceny prac filmowych na podstawie regulaminu konkursu i ustaliła listę rankingową, a Zarząd ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” adekwatnie do zajętych miejsc na liście, przyznał kwoty pieniężne na nagrody rzeczowe, które mieli możliwość zakupić według własnych potrzeb laureaci. Poniżej lista prac nagrodzonych i linki do nagrodzonych filmików.

Lista prac filmowych nagrodzonych nagrodami rzeczowymi w konkursie „Opowiedz…” 2020 w ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

I miejsce – „Wróć do gry z Orlą! Działaj Lokalnie 2020”  - nagroda rzeczowa 568 zł brutto (ULKS Orla Korzeńsko) - link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i-aHqSmA08Q

 II miejsce – „W zdrowym ciele-zdrowy umysł! Działaj Lokalnie 2020” – nagroda rzeczowa 450 zł brutto  (IDL Dbamy o Swój Dom) - link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=oA8OD1CotrE

 III miejsce - „Po wiosennym lockdown’ie odzyskujemy turystów dla Doliny Baryczy” – nagroda rzeczowa 337 zł brutto (IDL Powracamy po Pandemii) - link do filmu: https://youtu.be/DAXPf15Yk3c

 IV miejsce – „Fotodolina.pl” – nagroda rzeczowa 118 zł brutto (Grupa Nieform. Operis Artis) - link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=i3VxUcapxy4&feature=youtu.be

 V miejsce - "Jak samemu zrobić ser podpuszczkowy" – nagroda rzeczowa 60 zł brutto (Stowarzyszenie Miłośników Gądkowic "Gądek") - link do filmu:  https://fb.watch/2wstl5m4lo/

 

Drugi konkurs dla realizatorów projektów pod nazwą „Konkurs na najciekawszą galerię zdjęciową na portalu www.dzialaj.barycz.pl „  ( zakładka Galeria), polegał na utworzeniu galerii zdjęć opowiadających o przebiegu realizacji działań projektowych (z ich podpisaniem i podaniem autorów zdjęć).  Po zakończeniu edycji konkursu „Działaj Lokalnie 2020” w styczniu 2021 r.

W styczniu 2021 r. Lokalna Komisja Oceniająca w składzie:

Agnieszka Jezierska – dziennikarz Głos Milicza – Przewodnicząca,  

Inga Demianiuk-Ozga – animator lokalny, twórca i konsultant projektów lokalnych – Sekretarz,

Bożena Pełdiak - animator lokalny, konsultant projektów lokalnych,

Justyna Jarosz – specjalista ds. promocji,

dokonała oceny galerii zdjęć na podstawie regulaminu konkursu i ustaliła listę rankingową, a Zarząd ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, adekwatnie do zajętych miejsc na liście, przyznał kwoty pieniężne na 5 nagród rzeczowych, które mieli możliwość zakupić według własnych potrzeb laureaci. Poniżej lista prac nagrodzonych galerii zdjęć w edycji 2020.

Galerie zdjęć na www.dzialaj.barycz.pl

I miejsce – "Kapela "TwardoGraje" na szlakach Doliny Baryczy" – nagroda rzeczowa 347 zł brutto (IDL Powracamy po Pandemii) - http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/803

II miejsce ex aequo – "W zdrowym ciele - zdrowy umysł!" – nagroda rzeczowa 294 zł brutto (IDL Dbamy o Swój Dom) - http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/796

oraz  – "Wróć do gry z Orlą!" – nagroda rzeczowa 294 zł brutto (ULKS Orla Korzeńsko) - http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/805

III miejsce ex aequo – "Spichlerz pamięci Zielonego Liceum - aktywizacja uczniów, nauczycieli i absolwentów I LO w Miliczu" – nagroda rzeczowa 118 zł brutto (Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu) - http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/797

oraz - "Podczas epidemii - nie zwalniamy, ciągle działamy" – nagroda rzeczowa 118 zł brutto (Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju) - http://www.dzialaj.barycz.pl/projects/view/800

 


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XII_2021

2021-04-09

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2021

 

NA CO?

 

W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 

DLA KOGO?

 

Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna co najmniej 7 dni przed zakończeniem naboru wniosków powinna uzyskać zgodę na  udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie.

 

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 

 JAK i KIEDY?

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru od 09.04.2021 – 09.05.2021,
 • drugi etap naboru mija 23.05.2021 (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)
 • ewentualny trzeci etap mija 06.06.2021.

 

Termin realizacji projektów: 20 maja 2021 – 31 grudzień 2021

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 09.05.2021 r. do godz. 24:00; lub do 23.05.2021; lub do 06.06.2021..

 

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

 

ILE ?

 

Pula przeznaczona na granty w naborze 2021 roku wynosi 56 000 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej.

UWAGA ZMIANA W TYM ROKU!

nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej wyłącznie dla projektów dotyczących w całości zapobiegania epidemii lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii;  

 

Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie. Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 

JAK TO ROBILI INNI ?                                                                                                                        

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

 

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

Terminy szkoleń:  21.04.2021 r. (środa) w godz. 17:00 -19:00

     28.04.2021 r. (środa) w godz. 17:00 -19:00

 

Osoby zainteresowane dostępem do sesji szkoleniowych mogą zgłaszać swoje uczestnictwo telefonicznie tel. 603 19 77 19 lub mailowo e-mail dzialaj@nasza.barycz.pl co najmniej dzień przed planowanym szkoleniem.

Na podstawie zgłoszenia uzyskają link do szkolenia.

Dzień przed szkoleniem o godz. 17.00 z chętnymi osobami przeprowadzimy próbę połączenia on-line.

 Link do materiału szkoleniowego z sesji on-line: http://www.dzialaj.barycz.pl/files/?id_plik=272 

Ze względu na obostrzenia nie przewiduje się stacjonarnych spotkań szkoleniowych.  

 

Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pisząc na adres e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

 

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

 

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 71 38 30 432 lub 509 203 385 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga animator lokalny, dyrektor biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczyw dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.


WSZYSCY GRANTOBIORCY „DZIAŁAJ LOKALNIE” EDYCJI 2020 W DOLINIE BARYCZY ZAKOŃCZYLI SWOJE PROJEKTY

2021-02-11

To był trudny czas na realizowanie projektów Programu „Działaj Lokalnie” w okresie trwania epidemii Covid-19.

W minionym roku wszystkie projekty zgodnie z zaleceniem PAFW i ARFP miały w swoich działaniach uwzględniać przeciwdziałanie epidemii bądź zapobiegać negatywnym skutkom epidemii. W trzynastu zrealizowanych projektach działania takie zostały zaplanowane i przez grupy wolontariuszy na różnych obszarach Doliny Baryczy zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym z grantów Programu „Działaj Lokalnie”.

Relacje oraz fotorelacje z przebiegu realizacji poszczególnych projektów zostały sukcesywnie zamieszczane przez samych grantobiorców według ich autorskich inwencji na tym serwisie w dziale: CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH > PROJEKTY PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE. Zapraszamy do odwiedzenia tej części naszego serwisu.

Piątka Realizatorów projektów przystąpiła dodatkowo do konkursu „Opowiedz…”, w efekcie zgłaszając prace filmowe opowiadające o przeprowadzonych działaniach. Konkurs już został rozstrzygnięty, a wszystkie filmiki i werdykt jury zostaną opublikowane podczas dorocznego podsumowania edycji 2020.

Niestety, w tym roku nie odbędzie się tradycyjna gala, na której zawsze spotykali się  grantobiorcy i zaproszeni goście, by poznać rezultaty zrealizowanych projektów, wymienić doświadczenia i dobre praktyki aktywizowania i integracji społeczności lokalnych.

Bezpośredniego spotkania nie będzie, ale zamierzamy zorganizować spotkanie podsumowujące przy komputerach za pomocą  programu "zoom". Zaproszenia z dokładnym terminem spotkania prześlemy z początkiem marca. A spotkanie planujemy przeprowadzić około połowy marca 2021 r.

Z poważaniem

Koordynator Programu Działaj Lokalnie

Jan Bernacki


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (II etap) JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY

2020-07-01

Lokalna Komisja Grantowa (LKG) w składzie:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Magdalena Fortuniak - przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Milicz,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra,

oceniła wnioski złożone w naborze uzupełniającym zakończonym w dniu 25.06.2020 r. i rekomendowała Zarządowi przyznanie dotacji dla dwóch wnioskodawców. Zarząd już zaakceptował wniosek LKG.. Jeden wniosek z najniższą oceną nie zdobył uznania LKG z powodu wyczerpania puli środków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” na 2020 rok. Tym samym, nabór wniosków w 2020 r. został zakończony. Wszystkim grantobiorcom gratulujemy pozyskanego dofinansowania i życzymy zrealizowania w pełni zaplanowanych projektów w 2020 r. A na kolejny konkurs zapraszamy już za 10 miesięcy.

Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG z naboru do dn. 25.06.2020 r.

Lista rankingowa wniosków - nabór do dn. 25.06.2020 r.


KONIEC NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO (II etap)

2020-06-26

Drodzy Państwo!

Dnia 25.06.2020 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór uzupełniający (II etap) wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” XI_2020.   Zostały złożone 3 wnioski w generatorze.

Wszystkie wnioski złożyły organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 17 940 zł.

A do rozdysponowania pozostaje kwota 7 964 zł.

Trwa ocena wniosków pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej, wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym co postanowi Lokalna Komisja Grantowa dowiemy się na początku przyszłego tygodnia.

Dziękujemy za złożone wnioski.

Wykaz złożonych wniosków w naborze uzupełniającym do dnia 25.06.2020 r.  


SĄ WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO ZAKOŃCZONEGO 06.06.2020 R.

2020-06-13

Lokalna Komisja Grantowa (LKG) w składzie:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Magdalena Fortuniak - przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Milicz,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra,

oceniła wnioski złożone w naborze uzupełniającym zakończonym w dniu 06.06.2020 r. i sporządziła listę rankingową wniosków rekomendując ją Zarządowi ODL do zatwierdzenia. Zarząd zaakceptował wniosek LKG przyznając granty czterem wnioskodawcom, w tym dwóch wnioskodawców otrzymało warunek zredukowania budżetów wniosków. Jeden wniosek nie zdobył uznania LKG z powodu niespełniania wymogów Regulaminu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Po przyznaniu grantów w puli konkursu pozostała jeszcze kwota 7.964 zł, a zatem kontynuowany jest nabór uzupełniający. 

Zakończenie naboru planowane jest w dniu 25.06.2020 r. o godz. 24.00. Szczegóły ogłoszenia zamieszczone są w tym panelu z dnia 25.05.2020 pod tytułem NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XI_2020.

UWAGA!!!

Zarząd ODL postanowił, że w  bieżącym naborze preferowane będą wnioski z gmin, z których obszaru w tym roku wnioski nie były jeszcze składane tj. Cieszków, Krośnice i Odolanów.

Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG z naboru do dn. 06.06.2020 r.

Lista rankingowa - nabór do dn. 06.06.2020 r.


ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (I ETAP) WNIOSKÓW W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE XI_2020

2020-06-07

Drodzy Państwo!

Dnia 06.06.2020 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór uzupełniający (I etap) wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” XI_2020.   Złożonych zostało 5 wniosków w generatorze, a w tym:

- 2 wnioski od organizacji pozarządowych

- 3 wnioski od grup nieformalnych – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 25 671,50 zł.

A do rozdysponowania pozostaje kwota 23 239.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej, wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

Jakie będzie rozstrzygnięcie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości przyznane będą dofinansowania dowiemy się w ciągu kilku dni. Po werdykcie komisji okaże się, czy pozostaną jeszcze środki finansowe na kontynuację konkursu w kolejnym etapie.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski.  Niebawem po zakończeniu oceny poinformujemy o werdykcie komisji.

Wykaz złożonych wniosków w naborze uzupełniającym do dnia 06.06.2020 r.


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XI_2020

2020-05-25

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2020

 

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, ale w tym roku dotyczących wyłącznie zapobieganiem epidemii i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii covid-19, (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online).
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA>Dokumentacja

 

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna co najmniej 7 dni przed zakończeniem naboru wniosków powinna uzyskać zgodę na otrzymanie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych.

Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja

 

JAK i KIEDY?

Ze względu na epidemię nabór wniosków odbędzie się w sposób ciągły cykliczny w kilku etapach. Po każdym etapie Lokalna Komisja Grantowa będzie oceniać wnioski. Po ocenie każdego etapu naboru będzie przekazywana informacja  o wysokości kwoty pozostałej do kolejnego etapu.

Termin naborów:  I etap  -  od 25.05.2020 – 06.06.2020 do godz. 24.00;

II etap   -  od 07.06.2020 do 25.06.2020 do godz. 24.00 – jeśli pozostaną środki po rozstrzygnięciu I etapu;

III etap   -  od 26.06.2020 – 05.07.2020 do godz. 24.00 - jeśli pozostaną środki po rozstrzygnięciu I i II etapu;  

Okres realizacji projektów: 01 czerwiec 2020 – 31 grudzień 2020

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I etap do dnia 13.06.2020;  II etap do dnia 29.06.2020; III etap do dnia 10.07.2020.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANiA -> Dokumentacja.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać wyłącznie za pomocą generatora elektronicznie: I etap do dnia 06.06.2020 r. do godz. 24:00; II etap do dnia 25.06.2020 r. do godz. 24:00; III etap do dnia 05.07.2020 r. do godz. 24:00.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze 2020 roku wynosi 56.000 zł. – do wykorzystania przed pierwszym drugim etapem pozostała kwota 23.239 zł. 7.964 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego (UWAGA ZMIANA W TYM ROKU!) nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej (niemniej jednak wkład finansowy jest dopuszczalny, ale nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie), pozostała część lub całość w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie, choć nie będzie tam jeszcze zrealizowanych projektów dotyczących przeciwdziałaniu epidemii.

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

 

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno-szkoleniowe w dniu  28.05.2020 r. –( czwartek )godz. 16.30 -18.30  w Centrum Aktywności Lokalnej, Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter;

 

UWAGA! Jeśli ktoś zainteresowany nie będzie miał możliwości przybyć na szkolenie, to żeby uniknąć błędów formalnych przy edytowaniu wniosku w generatorze,  zalecamy dokładnie zapoznać się z niezbędnymi informacjami szkoleniowymi dotyczącymi szczegółowych wymogów wypełniania formularza wniosków, które są zamieszczone TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja.

W przypadku wątpliwości, dylematów  w zakresie wypełniania pól formularza wniosku w generatorze, dodatkowe informacje można uzyskać codziennie od koordynatora Programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy,  Jana Bernackiego, pod tel. 603 19 77 19  lub pisząc na adres e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  .

 

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Sugerujemy, żeby przed edytowaniem wniosku, wszystkie pomysły w zakresie planowania działań projektowych skonsultować telefonicznie pod nr tel. 509 203 385 lub 71 38 30 432  lub mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl  z animatorem lokalnym, dyrektorem biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingą Demianiuk-Ozga w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.


WSZYSTKIM SIEDMIU WNIOSKODAWCOM PRZYZNANO GRANTY – NABÓR 16.05.2020 R.

2020-05-25

Szanowni Wnioskodawcy.

 Po kilkudniowej ocenie wniosków w generatorze, najpierw pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym,  Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 22.05.2020 r. dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 Na 7 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla wszystkich siedmiu wnioskodawców warunkowo – z sugestią  zredukowania budżetów ocenionych wniosków i wysokości kwot wnioskowanych dotacji.

Wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na poprawienie wniosków o kwoty wskazane przez komisję. Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL, który  zaakceptował listę rankingową rekomendowaną przez komisję.

 Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy zdobycia grantów! :)

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 23.239 zł.

A więc niebawem zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2020.  

Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG

Lista rankingowa wniosków - nabór do 16.05.2020 r.


ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” XI_2020.

2020-05-17

Drodzy Państwo!

Dnia 16.05.2020 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” XI_2020. Złożonych zostało 7 wniosków w generatorze, a w tym:

- 5 wniosków od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek  od grupy nieformalnej – w imieniu której wniosek złożyła jednostka kultury

- 1 wniosek od grupy nieformalnej – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 41 949,13 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 56 000 zł.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 25.05.2020 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o dodatkowym naborze w 2020 r.

Wykaz złożonych wniosków w naborze do dn. 16.05.2020 r.


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XI_2020

2020-04-10

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2020

 

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, ale w tym roku dotyczących wyłącznie zapobiegania epidemii i przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii covid-19, (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online).
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA-> Dokumentacja

 

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna co najmniej 7 dni przed zakończeniem naboru wniosków powinna uzyskać zgodę na otrzymanie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych.

Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 12.04.2020 – 16.05.2020

Termin realizacji projektów: 01 czerwiec 2020 – 31 grudzień 2020

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 25.05.2020

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 16.05.2020 r. do godz. 24:00.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze 2020 roku wynosi 56 000 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego (UWAGA ZMIANA W TYM ROKU!) nie jest wymagany wkład własny w postaci finansowej (niemniej jednak wkład finansowy jest dopuszczalny, ale nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie), pozostała część lub całość w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

MOŻLIWA OCENA WNIOSKÓW W SPOSÓB CIĄGŁY - PŁYNNY!!!

Z powodu sytuacji nadzwyczajnej, istnieje możliwość rozstrzygania konkursu w sposób płynny w miarę zgłaszanych wniosków i potrzeb środowisk, a więc też możliwość rozpoczęcia realizacji projektów nawet w maju. O przyśpieszeniu oceniania wniosków zdecyduje Zarząd ODL.

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie, choć nie będzie tam zrealizowanych projektów dotyczących przeciwdziałaniu epidemii.

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

 

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu na razie nie przewidujemy spotkań szkoleniowych  ze względu na obostrzenia wynikające z decyzji rządowych.

Ale UWAGA! Żeby uniknąć błędów formalnych przy edytowaniu wniosku w generatorze, to zalecamy dokładnie zapoznać się z niezbędnymi informacjami szkoleniowymi dotyczącymi szczegółowych wymogów wypełniania formularza wniosków, które są zamieszczone TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja.

W przypadku wątpliwości, dylematów  w zakresie wypełniania pól formularza wniosku w generatorze, dodatkowe informacje można uzyskać codziennie od koordynatora Programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy,  Jana Bernackiego, pod tel. 603 19 77 19  lub pisząc na adres e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  .

 

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Sugerujemy, żeby przed edytowaniem wniosku, wszystkie pomysły w zakresie planowania działań projektowych skonsultować telefonicznie pod nr tel. 509 203 385 lub 71 38 30 432  lub mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl  z animatorem lokalnym, dyrektorem biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingą Demianiuk-Ozga w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.


GALA W KORZEŃSKU PODSUMOWAŁA EDYCJĘ 2019 KONKURSU PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE W DOLINIE BARYCZY

2020-02-24

Już drugi rok z rzędu Gala podsumowująca edycję Konkursu „Działaj Lokalnie” jest organizowana w siedzibie jednego z grantobiorców.  W tym roku  Galę współorganizowała  Grupa Nieformalna - Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Korzeńsko gm. Żmigród.  W dniu 20 lutego wieczorem, do pięknie udekorowanej Sali na Galę przybyło ok. 50 gości. Jako, że był to „tłusty czwartek”, na stołach dominowały pyszne pączki, racuchy i chrusty usmażone przez gospodynie z Korzeńska. Galę prowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy – Jan Bernacki.

Na galę przybyły reprezentacje grantobiorców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym – wicestarosta powiatu milickiego Halina Góra oraz członek zarządu Piotr Psiuk, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Odolanów Jan Prokop, zastępca wójta Gminy Przygodzice Lucyna Koczorowska, dyrektor CETS w Krośnicach Krystian Okoń, Klaudia Rokicka z referatu promocji z Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, Marta Lewandowska z Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, Michał Stojewski  z Urzędu Miasta i Gminy Milicz, dyrektor Marek Drygas z Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – prezes Inga Demianiuk-Ozga, wiceprezes Piotr Kryszczak i skarbnik Jan Bernacki.

Ceremonii otwarcia Gali dokonała Inga Demianiuk-Ozga. A mieszkanka Korzeńska Edyta Grzybkowska w kilku zdaniach przedstawiła gościom Korzeńsko. Po czym prowadzący Galę Jan Bernacki poinformował gości, że Program Działaj Lokalnie w kraju rozpoczyna w tym roku okrągłą 20 rocznicę istnienia. Konkursy w Dolinie Baryczy są organizowane już od 2006 r., początkowo przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia, a od 2010 r. przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. W ciągu tych 14 lat zrealizowano 175 projektów, w tym podczas ostatnich 10 lat, 134 projekty.

W 2019 r. Zarząd ODL przeznaczył na dotacje kwotę  55 010 zł, a złożonych zostało 15 wniosków na kwotę ponad 82 tys. zł.

Złożone przez wnioskodawców wnioski o granty oceniała Lokalna Komisja Grantowa w składzie:

 • Przewodnicząca Grażyna Krajewska - przedstawicielka sektora społecznego - gm. Cieszków,
 • Sekretarz Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury -  gm. Żmigród,
 • Magdalena Fortuniak - przedstawicielka sektora gospodarczego – gm. Milicz,
 • Dariusz Piechowiak - przedstawiciel sektora społecznego - gm. Przygodzice,
 • Jan Bernacki - przedstawiciel Zarządu ODL  - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - gm. Twardogóra.

Zarząd ODL, przychylając się do rekomendacji Komisji, przyznał dotacje 11 realizatorom projektów.

Jan Bernacki przedstawił zebranym gościom relację z przebiegu całego konkursu od kwietnia do grudnia. Na początku gorące słowa podziękowań popłynęły do darczyńców tj. do wszystkich samorządów gminnych i do Banku Spółdzielczego w Miliczu. To dzięki tym darczyńcom możliwe było zebranie przez ODL wkładu własnego na organizację konkursu. Wręczenia podziękowań przedstawicielom gmin i banku dokonała prezes Inga Demianiuk-Ozga i skarbnik Jan Bernacki wraz z wicestarostą Haliną Górą.

Podziękowania za wkład pracy przy konkursie, członkom Lokalnej Komisji Grantowej wręczyli prezes Inga Demianiuk-Ozga i wiceprezes Piotr Kryszczak.

Koordynator konkursu Jan Bernacki poinformował, że wszystkie projekty zostały zrealizowane w 100 % i prawidłowo rozliczone, a ich wartość wzrosła z 55 tys. zł do 111 tys. zł dzięki zaangażowaniu 127 wolontariuszy i szczodrości kilkudziesięciu darczyńców. Po skierowaniu słów do grantobiorców, że są mistrzami wyzwalania społecznej energii, przy dźwiękach utworu „We are the champions” na salę wjechał olbrzymi tort z logo „Działaj Lokalnie” pilotowany przez samą sołtys Korzeńska Anetę Ratajewską, a upieczony przez mieszkankę Korzeńska.  Wszyscy goście zostali poczęstowani pyszną porcją tortu i podczas delektowania się jego smakiem, przysłuchiwali się prezentacji zdjęciowej wszystkich zrealizowanych projektów w 2019 r., którą przedstawił Jan Bernacki.

Zaczęto jednak od filmów. Bowiem w 2019 r. ODL pozyskał dodatkowy grant od ARFP na organizację konkursu pod nazwą „Opowiedz…”.  Do konkursu mógł przystąpić każdy z ubiegłorocznych grantobiorców, opowiadając w nadesłanym krótkim reportażu filmowym lub krótkim filmie o działaniach prowadzonych podczas projektu. Ostatecznie do konkursu „Opowiedz…” przystąpiło 4 grantobiorców. Wszystkie nadesłane prace filmowe były oceniane według regulaminu i kryteriów sugerowanych od fundatora. Oceną prac zajęło się Jury złożone z profesjonalistów:

 • Przewodniczący Jakub Wencek - twórca filmowy, fotograf,
 • Sekretarz Magdalena Fortuniak – filolog, specjalista ds. promocji,
 • Alicja Szczepańska-Sikorska – dziennikarz,
 • Inga Demianiuk-Ozga – animator lokalny, twórca i konsultant projektów,
 • Ewelina Chudzińska-Snażyk – muzyk.

Za pracę przy ocenie prac filmowych, członkom Jury, podziękowania wręczyli wicestarosta Halina Góra i koordynator Jan Bernacki. 

Po projekcji filmów odczytano werdykt Jury. Pierwsze miejsce i bon na zakup nagrody rzeczowej w kwocie 400 zł netto otrzymała Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska za film pt. „Opowiastka o Domu i Trzech Śmiałkach”. Drugie miejsce i bon o wartości 300 zł netto otrzymała  Inicjatywa Działaj Lokalnie „Aktywne Karnice” z Karnic gm. Żmigród za film pt. „Warsztaty kiszenia w Karnicach”. Trzecie miejsce i bon o wartości 100 zł netto przyznano Stowarzyszeniu „Quatro” z Topoli Wielkiej gm. Przygodzice za film pt. „Zdrowe żywienie to mądre myślenie”. A wyróżnienie i bon o wartości 100 zł netto otrzymała OSP w Bogdaju gm. Sośnie za film pt. „Poprzez pracę i zabawę upiększamy i dbamy o swoją okolicę”.

Filmy można oglądać klikając w linki:

1. 

https://youtu.be/W-T1qC09zyM

2. 

https://www.facebook.com/104993290848096/videos/214815696190125/?modal=admin_todo_tour

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvnAz-YrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dWLzCSquGfhhNT0In5mK8Ig-8YnXXGcX9he9mpIPyTyDo1MBmRZoQ4O8

4. 

https://www.facebook.com/mariola.srodka/videos/2822019261224119/?t=8

Ponadto rozstrzygnięto konkurs na najciekawszą galerię zdjęciową redagowaną przez grantobiorców na serwisie www.dzialaj.barycz.pl.

Pierwsze miejsce i bon o wartości 200 zł netto otrzymała  Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska - projekt pt.: „Świetlica Wiejska przyjaznym miejscem dla rozwoju społeczności lokalnej”. Ponadto przyznano 3 równorzędne wyróżnienia i bony o wartości 150 zł netto dla OSP w Bogdaju - projekt pt.: „Poprzez pracę  i zabawę, upiększamy i dbamy o swoją okolicę”, dla KGW w Kaczorach gm. Odolanów - projekt pt.: „Kaczory - Integracyjnie i Aktywnie” i dla Grupy Nieformalnej „Nowicjusze” z Kolędy gm. Milicz - projekt pt.: „Integracja pokoleń poprzez zabawę i pracę”.

Po prezentacji zdjęciowej z realizacji pozostałych projektów tj.:

Stowarzyszenia „Nasza Wieś Niezgoda” pt.: „Niezgoda wczoraj i dziś - nasza historia integruje mieszkańców”;

Inicjatywy Działaj Lokalnie „Młodzianki” z Młodzianowa pt.:  „Odnowa Młodzianowa”;

Inicjatywa Działaj Lokalnie „Sołectwo Pracze” z Pracz pt.: „Przystań rybacka – Pracze”;

Stowarzyszenia Miłośników Gądkowic "GĄDEK„ z Gądkowic pt.: „Fajne babki”;

Stowarzyszenia „Jedni dla Drugich” z Przygodzic pt.: „Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców”,

 wszyscy grantobiorcy otrzymali dyplomy z wyrazami uznania z rąk przedstawicieli samorządów oraz banku.

Po oficjalnej części Gali, gości zabawiał wesołym występem, ludowy zespół wokalny „Humorek” ze Żmigrodu. A Prezes Inga Demianiuk-Ozga zrobiła ciekawą niespodziankę zgromadzonym gościom Gali, wyświetlając najnowszy  film o Dolinie Baryczy, który został przyjęty przez zebranych oklaskami.

Na zakończenie Inga Demianiuk-Ozga i Jan Bernacki gorąco podziękowali za olbrzymi wkład pracy przy współorganizacji Gali, Paniom z Korzeńska – na czele z sołtys Anetą Ratajewską, koordynatorem projektu Edytą Grzybkowską i Ewą Kusztelak, wręczając atrakcyjne pomoce edukacyjne o Dolinie Baryczy. Podziękowania popłynęły również na ręce Pani Marty Lewandowskiej z Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie za pomoc w organizacji Gali.

JB


UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PODPISANE I DZIAŁANIA RUSZYŁY Z KOPYTA

2019-06-13

Na spotkaniu w dniu 31.05.2019 r. w siedzibie ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Doliny Baryczy uroczyście podpisali umowy na dofinansowanie projektów wyłonionych w trybie konkursowym Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W imieniu ODL umowy podpisali Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga oraz Skarbnik Zarządu Jan Bernacki.

Na spotkaniu w kameralnej atmosferze przy kawie, herbacie reprezentanci grantobiorców zaprezentowali planowane działania w swoich miejscowościach i z entuzjazmem wymieniali oczekiwane rezultaty tych działań.

W tym roku, chyba po raz pierwszy po dofinansowanie do swoich działań z programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy wnioskowały Koła Gospodyń Wiejskich i to z pozytywnym skutkiem w dwóch przypadkach.

Po ceremonii uroczystego podpisywania umów, beneficjenci zostali zapoznani z zasadami i wymogami prowadzenia dokumentacji projektów oraz ich promowania, a także rozliczania grantu.

Działania kilku projektów rozpoczęły się nazajutrz po podpisaniu umów, trzy projekty ruszą od lipca, a realizacja kolejnych trzech projektów zacznie się w sierpniu.

W tym roku bardzo aktywnie będzie w gminie Żmigród, z której od kilku lat nie wpływały wnioski do konkursu „Działaj Lokalnie”. Realizowane tam będą trzy projekty. Na obszarze gminy Milicz realizowane będą cztery projekty, a na obszarze gminy Przygodzice dwa projekty. Po jednym projekcie będą realizować organizacje z gminy Odolanów i Sośnie.  

Informacje o planowanych działaniach i relacje z ich realizacji będą sukcesywnie zamieszczać beneficjenci tu na tym portalu w dziale „CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?”

Czekamy z zaciekawieniem na relacje i zdjęcia z realizowanych działań. Pierwsze z nich już zostały zamieszczone.

Życzymy serdecznie dużo satysfakcji ze wspólnych dokonań i osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Zespól ODL.

JB


WNIOSKI EDYCJI XI_2019 JUŻ OCENIONE I WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

2019-05-26

Szanowni Wnioskodawcy.

 

Po kilkudniowej indywidualnej ocenie wniosków w generatorze,  Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 23.05.2019 r. w godzinach od 16.10 do 22.00 dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Magdalena Fortuniak - przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Milicz

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice – (nieobecny z powodu choroby, ale oceniający w generatorze),

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 

Na 15 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 11 wnioskodawców, w tym dla 5 warunkowo – z sugestią  zredukowania budżetów ocenionych wniosków.

Wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na poprawienie wniosków o kwoty wskazane przez komisję. Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL, który w dniu 25.05.2019 r.  zaakceptował listę rankingową rekomendowaną przez komisję.

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy tym, którym udało się zdobyć grant! :)

 

Niestety nie starczyło środków finansowych dla wszystkich wnioskujących o granty.  

 

Tych z Państwa, którym nie udało się otrzymać grantu, zachęcamy do spróbowania swoich sił w kolejnym naborze wniosków zapewne już za ok. 10 miesięcy.

 

Poniżej prezentujemy listę rankigową wnisków LKG

Lista rankigowa 2019


ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” XI_2019.

2019-05-13

Drodzy Państwo!

Dnia 12.05.2019 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” XI_2019. Złożonych zostało 15 wniosków w generatorze, a w tym:

- 9 wniosków od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek  od grupy nieformalnej – w imieniu której wniosek złożyła organizacja

- 5 wniosków od grup nieformalnych – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 82 348,89 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 55 010 zł.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się do dn. 25.05.2019 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski i trzymamy kciuki za ich powodzenie! :)

 Wykaz złożonych wniosków DL_2019


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XI_2019

2019-04-11

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2019

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2019 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Zachęcamy do upamiętnienia 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce (wolne wybory 4 czerwca 1989 roku) oraz rocznicy 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Preferowane będą wnioski podmiotów, które będą uczestniczyć w szkoleniu nt. zasad  uczestnictwa w konkursie i procedur programu „Działaj Lokalnie”.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem o udzielenie osobowości prawnej, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody grupie wnioskującej na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek o udzielenie zgody do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 12.04.2019 – 12.05.2019

Termin realizacji projektów: 01 czerwiec 2019 – 31 grudzień 2019

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 25.05.2019

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 12.05.2019 do godz. 24:00.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze 2019 roku wynosi 55 010 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenia - terminy:

 • 23.04.2019 –( wtorek )godz. 16.30 -18.30  w Centrum Aktywności Lokalnej, Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter;

 

 • 24.04.2019 – (środa) godz. 16.00 – 18.00 w Zespole Placówek Kultury, Żmigród, ul. Wrocławska 12; 

 

 • 25.04.2019 – (czwartek) godz. 16.30 – 18.30 w Odolanowskim Domu Kultury, Odolanów, ul. Bartosza 7;

 

 • 29.04.2019 – (poniedziałek) godz. 16.00 – 18.00 w Świetlicy Środowiskowej w Moszycach – Twardogóra.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” udziela:

 Jan Bernacki  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie XI_2019” w Dolinie Baryczy

e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Konsultacji udziela:

 Inga Demianiuk-Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

tel. 71 38 30 432, dzialaj@nasza.barycz.pl

 

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,


PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – SZKOLENIE W MILICZU.

2019-04-02

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bardzo pożyteczne szkolenie w zakresie prowadzenia finansów w organizacji pozarządowej.

Szkolenie jest skierowane wyłącznie dla NGO z obszaru gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Przygodzice, Sośnie. Na szkolenie zapraszamy także liderów grup nieformalnych planujących zarejestrować organizację pozarządową.

Celem szkolenia jest zapoznanie członków zarządu lub komisji rewizyjnych o zasadach ewidencjonowania przychodów i kosztów w stowarzyszeniu lub fundacji, a także o sposobie sporządzania corocznego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Szkolenie będzie prowadzić specjalista i edukator w zakresie finansów w organizacjach pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w Miliczu w dniu 13 kwietnia 2019 r.(sobota) w godz. 9.00 do 16.00.

Szkolenie jest nieodpłatne!!!.

Bardzo polecamy członkom zarządu (szczególnie prezesom, skarbnikom, księgowym)stowarzyszeń lub fundacji. Naprawdę warto poświęcić te parę godzin, by pozyskać taką wiedzę. Przewidziany jest też czas na konsultacje dla osób zaawansowanych w księgowaniu.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na karcie zgłoszeniowej najpóźniej do 10 kwietnia!!!!.

Program szkolenia i kartę zgłoszenia na szkolenie można znaleźć pod linkiem:  http://nasza-barycz.pl/zapraszamy-na-szkolenie-pn-podstawy-ksiegowosci-w-organizacji-pozarzadowej-1737.  

JB


ODL STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY” WYRÓŻNIONY NA GALI DL W WARSZAWIE W KATEGORII „NAJEFEKTYWNIEJSZE ODL”

2019-04-01

Reprezentanci Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga i Koordynator Programu Jan Bernacki uczestniczyli w spotkaniu niemal wszystkich 73 Ośrodków Działaj Lokalnie z całego kraju z okazji podsumowania konkursu Programu „Działaj Lokalnie” edycji X 2018.

Gospodarzami spotkania  zorganizowanego w Warszawie były Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Podczas spotkania uczestniczyliśmy w kilku wykładach i warsztatach tematycznych dotyczących bieżących i przyszłych kierunków rozwoju programu. Mieliśmy też okazję wymienić doświadczenia z przedstawicielami ODL z całej Polski w zakresie funkcjonowania Ośrodka i organizowania konkursów.

Kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta Gala podsumowująca edycję X Programu Działaj Lokalnie, na której szefowie PAFW oraz ARFP wręczyli wyróżnienia kilku Ośrodkom w Polsce.  

Kapituła PAWF i ARFP postanowiła wyróżnić także ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w kategorii „Najefektywniejsze ODL” – „Komunikacja w programie” , wręczając jednocześnie za tę efektywność nagrodę pieniężną w kwocie 2 tys. zł.

 

Doceniona została funkcjonalność portalu www.dzialaj.barycz.pl i aktywność na nim. Jest to wspólny sukces zarówno ODL, jak i dotychczasowych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” z Doliny Baryczy, którzy współtworzą portal, zamieszczając relacje z działań projektowych.

Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia, które jest efektem wspólnej pracy wielu osób. Ta nobilitacja jeszcze bardziej zachęca nas  do działań na rzecz dobra wspólnego na obszarze 8 gmin Doliny Baryczy. Dlatego też pozyskaną kwotę zamierzamy przeznaczyć na modernizację serwisu i poprawę jego funkcjonalności z pożytkiem zarówno dla przyszłych grantobiorców redagujących artykuły, jak i dla odbiorców informacji na serwisie www.dzialaj.barycz.pl

JB 

.  


EDYCJA X 2018 PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE REALIZOWANEGO NA OBSZARZE DOLINY BARYCZY PODSUMOWANA.

2019-03-05

Tradycją już jest, że doroczne podsumowanie realizacji projektów Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kończy się uroczystą Galą.  Tzw. Ośrodek Działaj Lokalnie, którego rolę na terenie 8 gmin Doliny Baryczy pełni Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy”, co roku wiosną, już od 9  lat, ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów, które planują realizować organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mieszkańców miejscowości gmin Doliny Baryczy. W 2018 r. granty na realizację projektów na rzecz dobra wspólnego swojej społeczności otrzymało 11 grantobiorców, a ich realizacja trwała do końca 2018 r.

Tegoroczna Gala podsumowująca odbyła się w dniu 28.02.2019 r. w siedzibie jednego z grantobiorców na terenie Wielkopolski w Sali wiejskiej w miejscowości Bogdaj gm. Sośnie.

Galę prowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy edycji X_ 2018 – Jan Bernacki, który w pierwszych słowach stwierdził, że wystarczy wsłuchać się w potrzeby i nierozwiązane problemy środowiska lokalnego, mieć pomysł na ich rozwiązanie, następnie „przelać” ten pomysł na formularz wniosku o grant Programu Działaj Lokalnie, otrzymać grant i zrealizować ten pomysł wespół z gronem zaangażowanych wolontariuszy i darczyńców, by następnie świętować sukces na Gali podsumowującej. Bo to właśnie dla Was lokalni liderzy, ale także dla możliwości poinformowania bezpośrednio przez Was o efektach Waszych działań projektowych organizujemy tę Galę.

Następnie prowadzący poprosił Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy” Ingę Demianiuk-Ozgę o otwarcie Gali.

Inga Demianiuk-Ozga otwierając Galę przywitała przybyłych gości, a wśród nich Starostę Powiatu Milickiego Grzegorza Dudę, Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego, Sekretarza Gminy Cieszków Władysława Szydełko, a także przedstawicieli grantobiorców. Następnie poprosiła o zabranie głosu gospodarza gminy, na której terenie organizowana jest Gala.

 Wójt Gminy Sośnie powitał przybyłych do gminy gości i przedstawił walory turystyczne oraz wskazał na szereg problemów gminy Sośnie, w tym finansowych.  

Po tym wystąpieniu, Jan Bernacki argumentował, że dzięki realizacji projektów Programu „Działaj Lokalnie” tworzona jest wartość dodana w wielu aspektach, w tym także w aspekcie przyrostu majątku gmin, co zostanie wykazane podczas prezentacji rezultatów zrealizowanych projektów. Bowiem wysokość dofinansowania wszystkich projektów wyniosła 55.700 zł, a wartość zrealizowanych działań wyceniona jest na ponad 107.000 zł, to znaczy, że w wyniku włączenia społecznej energii, mieszkańcy miejscowości angażujący się przy realizacji projektów przyczynili się do podwyższenia wartości otrzymanych grantów średnio o 93 %.   A w niektórych projektach wartość ta została podniesiona nawet o 160 %.  

 Inga Demianiuk-Ozga i Jan Bernacki przedstawili 9 letnią historię Programu Działaj Lokalnie prowadzoną przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz ideę programu i jego cele określone przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przedstawili finansowanie edycji X_2018, dziękując za wsparcie finansowe darczyńcom wspierającym finansowo program i wręczając specjalne podziękowania. W minionej edycji były to gminy, na terenie których realizowane były projekty oraz osoby fizyczne.

Jan Bernacki przedstawił historię konkursu Działaj Lokalnie w 2018 r. złożonego z trzech naborów, w którym złożono 15 wniosków, a przyznano 11 grantów w wysokości od 3.350 zł do 6.000 zł, na sumę 55.700 zł. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 1 beneficjentem z gm. Cieszków, z 1 beneficjentem z gm. Krośnice, z 1 beneficjentem z gm. Przygodzice, z 3 beneficjentami z gm. Milicz, oraz z 5 beneficjentami z gm. Sośnie.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wyboru wniosków dokonywała Lokalna Komisja Grantowa w składzie:

Grażyna Krajewska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Miliczu z gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – przedstawiciel Ośrodka Kultury  z gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak - przedstawiciel NGO z gm. Przygodzice,

Jan Bernacki – przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie z gm. Twardogóra.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Krajewska podzieliła się z gośćmi swoją refleksją z jakości składanych wniosków do konkursu programu Działaj Lokalnie, wymieniając mankamenty, które wykluczały wnioski z możliwości ich wyboru przez Lokalną Komisję Grantową tj. nie wpisywanie się zgłaszanych wniosków w ramy kryteriów oceny wniosków i wskazując główną przyczynę tych mankamentów - niekorzystanie przez potencjalnych wnioskodawców ze szkoleń i doradztwa prowadzonych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przed naborem wniosków.

 Koordynator Programu Działaj Lokalnie Jan Bernacki oficjalnie poinformował, że wszystkie projekty zostały przez grantobiorców z powodzeniem zrealizowane zgodnie z umowami o dotacjach i rozliczone, oraz pogratulował realizatorom ich ukończenia i stwierdził, że liderzy projektów są mistrzami wyzwalania społecznej energii. Na wiwat, wśród gromkich oklasków gości i ballady „We Are the Champions” na salę wjechał efektowny, okolicznościowy stos pączków tłustoczwartkowych usmażonych przez Panie z Bogdaju, którymi wszyscy goście zostali poczęstowani. 

Goście Gali, racząc się pysznymi pączkami, w dalszej części uroczystości mieli możliwość poznać rezultaty realizowanych projektów prezentowanych przez beneficjentów prezentujących zdjęcia i opowiadających o szczegółach realizacji działań projektowych w swoich miejscowościach.  Projekty realizowane były w kilku blokach tematycznych:

   Nasza historia – Widowisko teatralne 100-lecie niepodległości i rzeźba postaci J. Piłsudskiego – Grupa IDL Słączno dla Niepodległej ze Słączna; Spektakl słowno-muzyczny 100-lecie niepodległości, quest historyczny oraz obelisk z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich z Bogdaju – OSP Bogdaj; Spektakl słowno-muzyczny z okazji nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Przygodzicach oraz warsztaty artystyczne i kulinarne - Stowarzyszenie „Jedni Dla Drugich” z Przygodzic; Tworzenie monografii miejscowości na podstawie relacji najstarszych mieszkańców – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Kuźnicy Czeszyckiej.

   Budujemy i upiększamyBudowa wiaty na placu rekreacyjnym – Grupa IDL Słoneczko Nasze z Janisławic; Modernizacja obiektów sołectwa, doposażenie placu rekreacyjnego w małą architekturę – Rada Sołecka w sołectwie Kałkowskie; Konserwacja wiaty i doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia rekreacyjne i organizacja pikników – Grupa Odnowy Wsi Jankowa; Założenie ogrodu przy świetlicy oraz wykonanie muralu oraz tablic foto „Łąki wczoraj i dziś” – Stowarzyszenie „Nasze Łąki” z Łąk.

   Uczymy się Przeprowadzenie cyklu szkoleń w gminie w zakresie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy pomocy zakupionych fantomów i defibrylatora – OSP Kałkowskie; Przeprowadzenie warsztatów w 8 gminach dla nauczycieli w zakresie umiejętności praktycznej edukacji o przyczynach i skutkach zmian klimatu – Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy" z Milicza; Warsztaty poznawania właściwości ziół i wykorzystywania ich wartości odżywczych oraz warsztaty zdobnicze -  Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” z Granowca.

Na stoiskach prezentowane były efekty warsztatów rękodzielniczych oraz wystawa tablic informacyjnych i zdjęć. Przedstawiciele poszczególnych beneficjentów z entuzjazmem relacjonowali przebieg działań w projektach i uzyskane z ich realizacji osiągnięcia. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bogdaju zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny, a strażacy z Kałkowskiego pokazali na fantomie, jak w potrzebie udzielać pierwszej pomocy łącznie  z użyciem defibrylatora. Wszyscy z ciekawością oglądali fragment nagranego filmu z prób do spektaklu grupy teatralnej oraz rzeźbiarzy przy pracy nad rzeźbą ze Słączna, a także fragmenty tańców krakowiaka przez dzieci i poloneza przez pełnoletnich aktorów. Ciekawe były też prezentowane przez liderów grup zdjęcia z etapów realizacji projektów.   

Liderzy dzielili się także informacjami o problemach napotykanych podczas realizacji projektów, ale też nieoczekiwanymi pozytywnymi niespodziankami w odbiorze działań projektowych i włączaniu się do współpracy wielu wolontariuszy i darczyńców w trakcie ich realizacji. Wszystkim beneficjentom wręczone zostały dyplomy uznania za zaangażowanie w realizację projektów. Wręczenia dokonali przedstawiciele samorządów i zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Podziękowania za pracę podczas oceny wniosków wręczone zostały również członkom Lokalnej Komisji Grantowej.

Podczas Gali ogłoszono także wyniki konkursu na najciekawszą galerię zdjęć zamieszczonych przez beneficjentów na portalu www.dzialaj.barycz.pl. Z powodu niespełnienia wszystkich kryteriów konkursowych nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast przyznano równorzędne wyróżnienia dla trzech beneficjentów: OSP w Bogdaju, Stowarzyszenie „Jedni Dla Drugich” z Przygodzic, Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” z Granowca . Nagrodą były wręczone bony finansowe o wartości 200 zł.

 Na zakończenie Gali goście zostali poinformowani o zbliżającej się kolejnej edycji XI_DL 2019, w której ogłoszenie naboru wniosków do konkursu planowane jest już w kwietniu, a realizacja projektów po przyznaniu grantów rozpocznie się w czerwcu.

Obecni beneficjenci deklarowali, że po nabyciu umiejętności w aplikowaniu do Programu Działaj Lokalnie, nabraniu doświadczenia w zarządzaniu projektem oraz nabyciu umiejętności aktywowania mieszkańców do wspólnych działań i po odniesionych w minionej edycji sukcesach, planują składanie wniosków w kolejnym konkursie. Z pewnością jest to argument na to, że Program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy należy kontynuować, by w ten sposób inspirować oraz wspierać finansowo i merytorycznie pomysły przekładające się na wspólne działania spełniające marzenia i przyczyniające się do poprawy i uatrakcyjniania jakości życia mieszkańców Doliny Baryczy.

JB  


GRANTY PRZYZNANE, UMOWY PODPISANE. W DOLINIE BARYCZY DZIAŁANIA LOKALNE WYSTARTOWAŁY

2018-07-12

Na spotkaniu w dniu 05.07.2018 r. w siedzibie ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Doliny Baryczy uroczyście podpisali umowy na dofinansowanie projektów wyłonionych w trybie konkursowym Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W imieniu ODL umowy podpisali Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga oraz Skarbnik Zarządu Jan Bernacki.

Podczas spotkania reprezentanci grantobiorców opowiedzieli o swoich planowanych działaniach i oczekiwanych rezultatach.

Na spotkaniu zapoznani zostali z zasadami i wymogami prowadzenia dokumentacji projektów oraz ich promowania, a także rozliczania grantu.

Działania kilku projektów już się rozpoczęły, kilka projektów ruszy do końca lipca, a realizacja dwóch projektów zaplanowana jest od września.

W tym roku najaktywniej będzie w gminie Sośnie. Mieszkańcy tej gminy otrzymali dofinansowanie dla pięciu projektów!!!

Trzy projekty dofinansowano z obszaru gminy Milicz i po jednym z gmin Cieszków, Krośnice i Przygodzice.

Informacje o planowanych działaniach i relacje z ich realizacji będą sukcesywnie zamieszczać beneficjenci tu na tym portalu w dziale „CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?”

Czekamy z zaciekawieniem na relacje i zdjęcia z realizowanych działań.

I oczywiście życzymy serdecznie ziszczenia zaplanowanych zamierzeń oraz dużo satysfakcji ze wspólnych dokonań.

JB


JEDENASTY I TO JUŻ OSTATNI WNIOSEK UZYSKAŁ AKCEPTACJĘ DO DOFINANSOWANIA W 2018 R.

2018-07-03

Szanowni Liderzy Lokalni z Doliny Baryczy.

W dniu 02.07.2018 r. Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu dokonała oceny wniosków złożonych w dodatkowym naborze uzupełniającym do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Miliczu, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka Ośrodka Kultury, gm. Żmigród,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 

Spośród dwóch złożonych wniosków przyjęty został jeden z nich i w związku z wyczerpanym limitem środków na granty w 2018 r., ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zakończył nabory w tym roku.

Ale już zapraszamy wnioskodawców do planowanego konkursu w kwietniu 2019 r.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. Tym, którym się udało pozyskać grant serdecznie gratulujemy, a tych, którym w tym roku się to nie powiodło, zachęcamy do spróbowania pozyskania grantu już za kilka miesięcy :)

 A poniżej prezentujemy dokumenty z posiedzenia LKG:

 

Protokół z posiedzenia LKG

 Lista rankingowa

JB


DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DL X_2018 ZAKOŃCZONY

2018-07-01

W dodatkowym naborze uzupełniającym konkursu „Działaj Lokalnie” edycji 2018 wpłynęły 2 wnioski od organizacji pozarządowych.

Jeden wniosek złożyła organizacja z zamiarem realizacji projektu, a jeden wniosek został złożony przez organizację pozarządową w imieniu grupy nieformalnej mieszkańców sołectwa, która chce realizować swój projekt.

Do dofinansowania projektów pozostała pula w wysokości 5 921,98 zł, a sumaryczna kwota złożonych wniosków wynosi 11 832,01 zł.

Obecnie wnioski oceniane są pod względem formalnym, a za dwa dni werdykt pod względem merytorycznym wyda Lokalna Komisja Grantowa.

Dziękujemy za złożone wnioski i  życzymy satysfakcjonującej oceny :)

Wykaz złożonych wniosków 2018 – dodatkowy nabór uzupełniający 30.06.2018


LOKALNA KOMISJA GRANTOWA ZDECYDOWAŁA O PRZYJĘCIU CZTERECH KOLEJNYCH WNIOSKÓW

2018-06-28

Szanowni Wnioskodawcy.

W dniu 27.06.2018 r. Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu dokonała oceny wniosków złożonych w naborze uzupełniającym do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Miliczu, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka Ośrodka Kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego – Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 

Tym razem granty zostały przyznane wszystkim czterem wnioskodawcom i to bez żadnych warunków nakazujących korygowanie wniosków.

 

Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy pozyskania grantów! :)

 

Ale uwaga! – Już trwa dodatkowy nabór uzupełniający, a jego graniczny termin mija już 30.06.2018 r.

Ogłoszenie o tym naborze znajduje się w poprzednim artykule, tutaj na tym portalu.

 

A poniżej prezentujemy dokumenty z posiedzenia LKG:

 

Protokół z posiedzenia LKG

Lista rankingowa

JB


DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TYLKO DO 30.06.2018!!!

2018-06-20

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2018

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy
 • dotyczą tematyki Stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Preferowane będą wnioski podmiotów, które będą uczestniczyć w szkoleniu nt. zasad  uczestnictwa w konkursie i procedur programu „Działaj Lokalnie”.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania z na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 20.06.2018 – 30.06.2018

Termin realizacji projektów: 15 lipiec 2018 – 31 grudzień 2018 r.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 05.07.2018 r.

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 30.06.2018 do godz. 24:00.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w dodatkowym naborze uzupełniającym wynosi 5 921,98 zł

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci 

wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu odbędzie się spotkanie szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenie: Centrum Aktywności Lokalnej Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter

 • 25.06.2018 –( poniedziałek )godz. 16.15 -18.00

Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” udziela:

 Jan Bernacki  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie X_2018” w Dolinie Baryczy

e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Konsultacji udziela:

 Inga Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl

 

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz


ZŁOŻONE WNIOSKI W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

2018-06-18

Szanowni Państwo.

W dniu 17.06.2018 r. punktualnie o godz. 24.00 generator zamknął przyjmowanie wniosków w naborze uzupełniającym Konkursu „Działaj Lokalnie” 2018_X i do tego czasu zarejestrował 4 przyjęte wnioski, w tym:

- 2 wnioski od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek od grupy nieformalnej złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowej

- 1 wniosek od grupy nieformalnej – złożony bezpośrednio do ODL - jako Inicjatywa Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy zaplanowali dofinansowanie swoich projektów w sumie na kwotę 21 730 zł, a do zagospodarowania w naborze uzupełniającym była kwota 27 651,98 zł.

Wygląda na to, że szykuje się jeszcze jeden nabór uzupełniający.

Ale póki co, wnioski przechodzą ocenę formalną, a następnie, pod względem merytorycznym oceni je Lokalna Komisja Grantowa. Najpóźniej do dn. 28.06.2018 r. dowiemy się które wnioski i jak wysokim grantem zostały dofinansowane oraz jaka kwota będzie ostatecznie do dyspozycji w naborze uzupełniającym.

Dziękujemy za złożone wnioski i  życzymy otrzymania zaplanowanych grantów :)

Wykaz złożonych wniosków DL 2018 - nabór uzupełniający 17.06.2018

Podobny obraz


CZAS SZKOLEŃ PRZED NABOREM UZUPEŁNIAJĄCYM ZA NAMI - A PRZED NAMI 6 DNI DO ZAKOŃCZENIA NABORU

2018-06-12

Już po szkoleniach lokalnych liderów Doliny Baryczy nt. zasad i wymogów tworzenia i składania wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” przed naborem uzupełniającym.

Ok. 30 przeszkolonych osób potrafi dostosować swoje pomysły do kryteriów kwalifikowalności określonych przez sponsora grantów - Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wielu liderów odpaliło już generator wniosków i edytuje formularz wniosku. Ale niektórzy jeszcze nie zaczęli wypełniać formularza. Termin składania mija punktualnie o godz. 24.00 w dniu 17.06.2018 r. Radzimy nie odkładać edycji na ostatnią chwilę. Bywały już przypadki niepowodzeń wysyłki wniosków z powodu nerwówki i popełnianych błędów tuż przed terminem składania wniosków. Generator w takich przypadkach jest bezwzględny.

 Nieco trudniej jest wpisać się w wymogi konkursu osobom, które nie uczestniczyły w szkoleniach. Ale nie jest to niemożliwe. Tym osobom proponujemy skorzystać z lektury Regulaminu konkursu Działaj Lokalnie i z Prezentacji ze szkoleń, które zamieszczone są na portalu www.dzialaj.barycz.pl w zakładce >do pobrania>dokumentacja.

Po analizie tych dokumentów z pewnością będzie można uniknąć zapisów niezgodnych z założeniami do konkursu edycji DL 2018_X.

Ponadto polecamy wszystkim wnioskodawcom skonsultowanie swojego pomysłu z animatorem lokalnym, dyrektorem Biura  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Panią Ingą Ozga, uprzednio umawiając się telefonicznie - nr tel. 71 383 04 32.

Wszystkim życzymy twórczej weny i z zaciekawieniem czekamy na Wasze pomysły.


JAK ZDOBYĆ GRANT? - OSTATNIE SZKOLENIE PRZED NABOREM UZUPEŁNIAJĄCYM !

2018-06-05

Pozostało jeszcze do rozdysponowania 27 651,98 zł na działania zaspakajające potrzeby w zakresie dobra wspólnego mieszkańców w miejscowościach Doliny Baryczy w gminach Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jeśli liderzy stowarzyszeń, fundacji lub grupy nieformalnej niezrzeszonych mieszkańców mają pomysł poprawiający życie mieszkańców w swojej miejscowości, to jeszcze jest możliwość dofinansowania jego realizacji.

W tym celu należy wypełnić wniosek o dofinansowanie działań wynikających z tego pomysłu. A jak to zrobić, można się dowiedzieć na specjalnie w tym celu dedykowanym szkoleniu dla osób z takimi pomysłami.

Zapraszamy wszystkich zamierzających składać wnioski, na ostatnie przed naborem wniosków, spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08.06.2018 r.(piątek) w godz. 16.15 do 18.00 w Sali konferencyjnej(parter) przy pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.

Przypominamy, że termin naboru wniosków mija dnia 17.06.2018 r. A więc w kilka dni można jeszcze stworzyć szansę na bezzwrotne sfinansowanie własnych pomysłów. Nie zaprzepaśćmy tej szansy.

Czekamy na Was z tymi informacjami i zachęcamy do zapoznania się z nimi w Miliczu.

Dla usprawnienia organizacji spotkania prosimy o zgłoszenie zamiaru przybycia na  e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  lub tel.  71 383 04 32.


SĄ JUŻ WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” X_2018

2018-06-02

Szanowni Wnioskodawcy.

W dniu 01.06.2018 r. Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu dokonała oceny wniosków złożonych w naborze do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Miliczu, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka Ośrodka Kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego – Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 

Na dziewięć złożonych wniosków, granty zostały przyznane sześciu wnioskodawcom, w tym czterem warunkowo – po skorygowaniu budżetu wniosku.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy tym, którym udało się zdobyć grant! :)

A tych z Państwa, którym nie udało się otrzymać grantu, zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z uwagami Lokalnej Komisji Grantowej i spróbowania swoich sił w kolejnym naborze wniosków.

Nabór uzupełniający już jest ogłoszony i trwa do 17.06.2018 r.

Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. w godz. 16.30-18.30 w Sali konferencyjnej przy pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu. 

Poniżej prezentujemy dokumenty z posiedzenia LKG:

Protokół z posiedzenia LKG

Lista rankingowa


SUPER OKAZJA. ZOSTAŃ FILMOWCEM W SZKOLE WAJDY I ZRÓB SWÓJ FILM!!!

2018-05-29

Przekazujemy specjalne zaproszenie wszystkim potencjalnie zainteresowanym filmem i chcącym stanąć za kamerą. I to nie byle gdzie, ale w tzw. Przedszkolu Filmowym w Szkole Wajdy!!!.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich powyżej 15 roku życia, którzy podjęli już pierwsze próby filmowe, fotograficzne lub literackie (np. Konkurs „Opowiedz...").

Nie jest wymagane duże doświadczenie, poszukiwane są osoby z potencjałem, wrażliwe, a jednocześnie potrafiące przekonać innych do swojego pomysłu.

Wszystkie informacje oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:  http://dzialajlokalnie.pl/przedszkole-filmowe-szkole-wajdy-dzialaj-lokalnie-zrob-swoj-film/

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres: przedszkole@wajdaschool.pl do 2.06.2018

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się na początku czerwca.


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI X_2018

2018-05-24

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2018

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy
 • dotyczą tematyki Stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Preferowane będą wnioski podmiotów, które będą uczestniczyć w szkoleniu nt. zasad  uczestnictwa w konkursie i procedur programu „Działaj Lokalnie”.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 24.05.2018 – 17.06.2018

Termin realizacji projektów: 01 lipiec 2018 – 31 grudzień 2018

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 28.06.2018

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 17.06.2018 do godz. 24:00.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze uzupełniającym 2018 roku zostanie ustalona przez Lokalną Komisję Grantową do dnia 04.06.2018 r. po ocenie wniosków złożonych w I naborze.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenia: Centrum Aktywności Lokalnej Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter

 • 04.06.2018 –( poniedziałek )godz. 16.30 -18.30

Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” udziela:

 Jan Bernacki  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie X_2018” w Dolinie Baryczy

e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Konsultacji udziela:

 Inga Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl

 

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,


MAMY JUŻ ZŁOŻONE WNIOSKI DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI X_2018

2018-05-22

Drodzy Państwo!

Dnia 20.05.2017 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” X_2018. W naszym generatorze dziewięciu wnioskodawców zdążyło złożyć 9 wniosków, w tym:

- 8 wniosków od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek  od grupy nieformalnej - Inicjatywy Działaj Lokalnie

W sumie wnioskodawcy proponują działania na wartość 51 824,42 zł. A do rozdysponowania jest kwota 55 700 zł.

A więc już niebawem ogłosimy nabór uzupełniający!!!.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Wnioski pozytywnie ocenione zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i... w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się do dn. 05.06.2018 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski i trzymamy kciuki za ich powodzenie! :)

Wykaz złożonych wniosków DL_2018

Znalezione obrazy dla zapytania trzymać kciuki


JUŻ PO SPOTKANIACH INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH DLA LIDERÓW LOKALNYCH Z DOLINY BARYCZY

2018-05-11

W dniu 07.05.2018 r., ponownie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe do Milicza, zjechali liderzy lokalni z Doliny Baryczy, którzy zamierzają składać wnioski o granty finansowe do konkursu „Działaj Lokalnie”. Zapoznali się z regulaminem konkursu oraz z założeniami do konstruowania budżetu wniosku, a także z najczęściej popełnianymi błędami podczas wypełniania wniosków. Niektórzy mieli też okazję skonsultować swoje pomysły projektowe z doradcą.

Obecnie generator wniosków zarejestrował kolejnych wnioskodawców wypełniających formularze wniosków. Termin składania wniosków mija 20.05.2018 r. o godz.24.00. A więc pozostało jeszcze 9 dni. Jeśli dopiero teraz ktoś zdecydował się na aplikowanie do programu, to jeszcze nie jest za późno. 

Informacje przekazywane na szkoleniu można znaleźć w prezentacji ze szkolenia, która jest zamieszczona na portalu www.dzialaj.barycz.pl w zakładce <DO POBRANIA > <Dokumentacja>.  

Ale nie odkładajcie wypełniania wniosku do ostatniej chwili, by nie zabrakło czasu na jego skończenie.

Radzimy już odpalać generator, bo do rozdysponowania na dotacje jest kwota 55 700 zł.

Na ewentualne pytania i wątpliwości odpowiadamy telefonicznie pod nr tel. 603 19 77 19 lub mailowo dzialaj@nasza.barycz.pl lub można się umówić na spotkanie w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w Miliczu.


OSTATNIE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW PRZED NABOREM WNIOSKÓW

2018-05-04

Znalezione obrazy dla zapytania szkolenia działaj lokalnie

Lokalni liderzy miejscowości Doliny Baryczy wnioskujący do programu Działaj Lokalnie!

Jeśli chcecie mieć pewność, że Wasz wniosek będzie spełniał wszystkie kryteria regulaminowe, według których Lokalna Komisja Grantowa dokona jego oceny, to zachęcamy do udziału w szkoleniu, na którym przedstawimy wszystkie szczegóły założeń i procedur obowiązujących w edycji 2018.

Zapraszamy na szkolenie w dn. 07.05.2018 r. (poniedziałaek) w godz. 16.30 – 18.30 do Sali konferencyjnej(parter) przy pl. ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.

Będzie to już ostatnia szansa przed naborem wniosków, by pozyskać niezbędne informacje do prawidłowego sporządzenia wniosków.

Przypominamy także o preferencji wniosków, które złożą uczestnicy spotkań szkoleniowo-informacyjnych.

Dla usprawnienia organizacji spotkania, prosimy o info o zamiarze przybycia na e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

 Znalezione obrazy dla zapytania szkolenia działaj lokalnie


JUŻ PO PIERWSZYM SPOTKANIU SZKOLENIOWYM DLA WNIOSKODAWCÓW

2018-04-25

Pierwsi potencjalni grantobiorcy, którzy zamierzają składać wnioski ze swoimi pomysłami na realizacje projektów w konkursie „Działaj Lokalnie”, zameldowali się w dniu 24.04.2018 r. na spotkaniu w Miliczu. Oni już wiedzą jakie wymogi i założenia budżetowe obowiązują wnioskodawców w 2018 r. A więc raczej jest pewne, że złożone wnioski przez tych wnioskodawców będą wypełnione poprawnie, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

 Generator wniosków już został odpalony i zarejestrowali się w nim pierwsi wnioskodawcy. Ale… nie wszystkie zarejestrowane podmioty uczestniczyły w szkoleniu.  Może się okazać, że wniosek nie będzie wypełniony poprawnie, a przez to też będzie miał mniejsze szanse na dofinansowanie.

Ponadto przypominamy, że wnioski podmiotów, które odbyły szkolenie mają na starcie punktowe preferencje  podczas oceny przy kwalifikowaniu do przydzielenia grantów. Jest to dodatkowe kryterium oceny wniosku obowiązujące w 2018 r.

Jednak, póki co nie jest jeszcze za późno, by poznać założenia wypełniania wniosków na 2018 r.  i spełnić to dodatkowe kryterium kwalifikacyjne. Zaplanowane jest bowiem jeszcze jedno szkolenie w dniu 07.05.2018 r.(poniedziałek) w godz. 16.30 – 18.30 w Sali konferencyjnej przy pl. ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.  

 Już mamy kilka zgłoszeń, ale zapraszamy wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, jak również osoby niezrzeszone, które chciałyby otrzymać grant finansowy na  działania poprawiające jakość życia mieszkańców w swoich miejscowościach.

Dla usprawnienia organizacji spotkania prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci przybycia e-mail:  dzialaj@nasza.barycz.pl , bądź telefonicznie/sms 603 19 77 19.


SZKOLENIE DLA LOKALNYCH LIDERÓW APLIKUJĄCYCH DO PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2018

2018-04-21

Lokalny liderze - jeśli chcesz składać wniosek o grant w konkursie "Działaj Lokalnie" 2018, to przybądź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym dowiesz się jakie zasady, kryteria i warunki musisz spełnić, żeby Twojemu projektowi mógł zostać przyznany grant. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek 24.04.2018 r. w godz. 16:30 – 18:30 w sali konferencyjnej na parterze przy pl. ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.

Twój wniosek otrzyma dodatkowe preferencje podczas oceny, jeśli będziesz obecny na tym spotkaniu.

Ponadto będzie można już wstępnie skonsultować swój pomysł z doradcą.

Zapraszamy. 

Dla usprawnienia organizacji spotkania prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci przybycia na e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl


NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI 2018 - CZAS ZACZĄĆ!

2018-04-18

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2018

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy
 • dotyczą tematyki Stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Preferowane będą wnioski podmiotów, które będą uczestniczyć w szkoleniu nt. zasad  uczestnictwa w konkursie i procedur programu „Działaj Lokalnie”.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania


JAK i KIEDY?

Termin naboru: 20.04.2018 – 20.05.2018

Termin realizacji projektów: 15 czerwiec 2018 – 31 grudzień 2018

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 05.06.2018

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 20.05.2018 do godz. 24:00.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Łączna pula przeznaczona na granty w 2018 roku wynosi min.

55 700,00 zł

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenia: Centrum Aktywności Lokalnej Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter

 • 24.04.2018 –( wtorek )godz. 16.30 -18.30
 • 07.05.2018 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.30

Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” udziela:

 Jan Bernacki  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie X_2018” w Dolinie Baryczy

e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Konsultacji udziela:

 Inga Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

tel. 71 38 30 432, dzialaj@nasza.barycz.pl

 

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

 

 Znalezione obrazy dla zapytania działaj lokalnie - efekty

 


GALA DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI X_2017 PODSUMOWAŁA DZIAŁANIA PROJEKTOWE W DOLINIE BARYCZY

2018-03-03

Tradycyjnie już, dla zwieńczenia i uczczenia osiągnięć z realizacji projektów przez grantobiorców edycji X_2017 programu Działaj Lokalnie organizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na obszarze 8 gmin Doliny Baryczy, w dniu 28.02.2018 r. o godz. 17.00 do Sali Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu przybyli zaproszeni beneficjenci, darczyńcy, przedstawiciele wnioskodawców, którzy aplikowali, ale nie otrzymali grantu oraz inni przedstawiciele organizacji pozarządowych  z obszaru Doliny Baryczy, media i władze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Tegoroczną Galę, w kameralnej atmosferze sali KOM, poprowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie edycji X_ 2017 – Jan Bernacki, który w pierwszych słowach wskazał na charakterystyczne cechy osób aplikujących i realizujących projekty jak: kreatywność, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców w swoim środowisku, chęć angażowania się w zaspakajanie tych potrzeb, zdolności przywódcze, umiejętność wyzwalania społecznej energii i angażowania partnerów do współpracy, wyrażając jednocześnie podziw dla inicjatyw i społecznych działań realizowanych w projektach przez beneficjentów spełniających swoje marzenia i marzenia swojego środowiska. Po czym poprosił Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingę Demianiuk-Ozgę o otwarcie Gali.

Inga Demianiuk-Ozga otwierając Galę przywitała przybyłych gości, a wśród nich przedstawicieli darczyńców Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów Mariana Janickiego, Wójta Gminy Krośnice Andrzeja Białego, Sekretarza Gminy Cieszków Władysława Szydełko oraz przedstawicieli Miasta i Gminy Milicz Maję Jeż, przedstawiciela Gminy Przygodzice Piotra Kryszczaka, przedstawicielkę Miasta i Gminy Twardogóra Beatę Pięta, przedstawicielkę Gminy Sośnie Dorotę Kurzawską, przedstawicielkę Miasta i Gminy Żmigród Martę Lewandowską oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Katarzynę Misiak. Po czym przedstawiła 7 letnią historię Programu Działaj Lokalnie prowadzoną przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz ideę programu i jego cele określone przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii. Przedstawiła także finansowanie edycji X_2017, dziękując za wsparcie finansowe darczyńcom wspierającym finansowo program i wręczając specjalne podziękowania.

Jan Bernacki przedstawił historię konkursu Działaj Lokalnie w 2017 r. złożonego z trzech naborów, w którym złożono 22 wnioski, a przyznano 13 grantów w wysokości od 2.140 zł do 6.000 zł, na sumę 55.000 zł. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 3 beneficjentami z gm. Krośnice, z 3 beneficjentami z gm. Milicz, z 3 beneficjentami z gm. Sośnie, z 2 beneficjentami z gm. Odolanów oraz z 1 beneficjentem z gm. Przygodzice i z 1 beneficjentem z gm. Twardogóra.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wyboru wniosków dokonywała Lokalna Komisja Grantowa w składzie:

Grażyna Krajewska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Miliczu z gm. Cieszków,

Beata Piekalska – przedstawiciel NGO z gm. Krośnice,

Dariusz Piechowiak - przedstawiciel NGO z gm. Przygodzice,

Jan Bernacki – przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie z gm. Twardogóra.

 Członek Komisji Jan Bernacki podzielił się z gośćmi swoją refleksją z jakości składanych wniosków do konkursu programu Działaj Lokalnie, wymieniając mankamenty, które wykluczały wnioski z możliwości ich wyboru przez Lokalną Komisję Grantową i wskazując główną przyczynę tych mankamentów - niekorzystanie przez potencjalnych wnioskodawców ze szkoleń i doradztwa prowadzonych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przed naborem wniosków.

Koordynator Programu Działaj Lokalnie Jan Bernacki oficjalnie poinformował, że wszystkie projekty zostały przez grantobiorców z powodzeniem zrealizowane zgodnie z umowami o dotacjach i rozliczone, oraz pogratulował realizatorom ich ukończenia. Na wiwat, wśród gromkich oklasków gości, na salę wjechał efektowny, okolicznościowy tort z logo programu Działaj Lokalnie, którym wszyscy goście zostali poczęstowani przez Prezes Ingę Demianiuk-Ozgę. 

Goście Gali, smakując apetyczny tort, w dalszej części uroczystości mieli możliwość poznać rezultaty realizowanych projektów prezentowanych przez beneficjentów proszonych do rozmowy przy okrągłym stole. Rozmowę o projektach z beneficjentami prowadziła para prowadzących Izabela Brymerska – menadżer KOM i Jan Bernacki. Beneficjentem przedstawiającym rezultaty dość nietypowego projektu był przedstawiciel grupy nieformalnej z Jankowa Przygodzkiego, prezentując zakupiony dla potrzeb projektu program quizowy z 12 buzzerami(pilotami) rozdanymi poszczególnym gościom na Sali, za pomocą których należało przez naciśnięcie przycisków odpowiadać na wyświetlane pytania quizowe z tematyki realizowanych projektów poszczególnych beneficjentów, opracowane wcześniej przez koordynatora programu Działaj Lokalnie.  Rozmowy o projektach prowadzone były w 4 blokach tematycznych:

Oferta dla  mieszkańców – organizacja quizów - Rozwój Społeczności Lokalnej z Jankowa Przygodzkiego, organizacja zawodów pływackich na basenie - Uczniowski Klub Sportowy "Krośnicka Przystań, wakacje z zumbą na wsi - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i Okolic;  

Uczymy się – co w nas zostanie – to cała seria warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Łazy z Łaz, Stowarzyszenie Nad Baryczą z Miłosławic, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką z Sośni, Sołectwo Lędzina.

Sztuka – tworzymy i podziwiamy – tworzenie podkładów muzycznych do fragmentów filmów - Fundacja KOM z Milicza, warsztaty fotograficzne w plenerze - Coolturalny Klub Seniora z Twardogóry, nauka tańca i tworzenie zespołu tańca ludowego - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Wierzbna;

Budujemy – co po nas zostanie – budowa boiska do piłki nożnej - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie, budowa placu rekreacyjnego - OSP z Bogdaju, renowacja stuletniego obelisku - Nasze Łąki z Łąk.

Na stoiskach prezentowane były efekty warsztatów rękodzielniczych z różnych branż. Można było podziwiać prawdziwe dzieła sztuki stworzone przez uzdolnionych mieszkańców Doliny Baryczy oraz wystawę zdjęć. Przedstawiciele poszczególnych beneficjentów z entuzjazmem relacjonowali przebieg działań w projektach i uzyskane z ich realizacji osiągnięcia. Dzielili się także informacjami o problemach napotykanych podczas realizacji projektów, ale też nieoczekiwanymi pozytywnymi niespodziankami w odbiorze działań projektowych i włączanie się do współpracy wielu wolontariuszy i darczyńców w trakcie ich realizacji. Wszystkim beneficjentom wręczone zostały dyplomy uznania za zaangażowanie w realizację projektów. Wręczenia dokonali przedstawiciele samorządów i zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Podczas Gali ogłoszono także wyniki konkursu na najciekawszą galerię zdjęć zestawionych przez beneficjentów na portalu www.dzialaj.barycz.pl. Z powodu niespełnienia wszystkich kryteriów konkursowych nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast przyznano równorzędne wyróżnienia dla trzech beneficjentów: OSP w Bogdaju, Coolturalny Klub Seniora w Twardogórze i IDL Nasze Łąki w Łąkach. Nagrodą były wręczone czeki finansowe o wartości 200 zł.

Na zakończenie Gali goście zostali poinformowani o zbliżającej się kolejnej edycji DL 2018 oraz o kryteriach wyboru wniosków.

Wszyscy obecni beneficjenci wyrazili chęć składania wniosków w kolejnym konkursie. Z pewnością jest to argument na to, że Program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy należy kontynuować, by w ten sposób inspirować oraz wspierać finansowo i merytorycznie twórcze pomysły przekładające się na wspólne działania spełniające marzenia i przynoszące satysfakcję z efektów tych działań, poprawiających i uatrakcyjniających jakość życia mieszkańców w naszej dolinie.

JB  


BYLIŚMY Z WIZYTĄ STUDYJNĄ w ODL Stowarzyszenie „Nidzicki Fundusz Lokalny”

2017-10-10

W dniach 06-08.10.2017 r. w ramach wizyty studyjnej dofinansowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, przedstawiciele ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w składzie: prezes zarządu Inga Demianiuk Ozga oraz członkowie lokalnej komisji grantowej DL: Jan Bernacki, Grażyna Krajewska i Dariusz Piechowiak odwiedzili ODL Nidzicki Fundusz Lokalny z siedzibą w Kamionce k/Nidzicy. Zasadniczym celem naszej wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji konkursów grantowych programu „Działaj Lokalnie”.

Po przybyciu na Mazury, w dn. 06.10.2017 r., od godz. 16.30 do godz. 20.00 uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez prezes nidzickiego ODL panią Barbarę Margol z twórcą lokalnego funduszu panem Krzysztofem Margol oraz z członkami lokalnej komisji grantowej i koordynatorką konkursu „Działaj Lokalnie” w tamtejszym ODL. Podczas spotkania rozmawialiśmy o planowaniu strategicznym ODL, a w tym o sposobach pozyskiwania funduszy własnych do konkursów DL, sposobach promowania konkursów DL, sposobach motywowania organizacji społecznych do brania udziału w konkursach DL, a także o zakresie modyfikacji regulaminu konkursu i ulepszenia metodyki oceniania składanych wniosków DL przez komisję grantową.

W dn. 07.10.2017 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska" Sp. z o.o. w Kamionce, braliśmy udział w ciekawej konferencji pt. „Przedsiębiorstwo społeczne – skutecznie i efektywnie”. Uczestnikami konferencji byli m.in. organizacje pozarządowe, grantobiorcy DL, członkowie przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych oraz wiosek tematycznych z terenu powiatu nidzickiego i kilku sąsiednich powiatów mazurskich. Kompetentni prelegenci: Paweł Łukasiak, Małgorzata Ofierska i Krzysztof Margol w interesujących prezentacjach przekazali słuchaczom wiedzę z zakresu marketingu przedsiębiorstw społecznych, modeli funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz budowania kapitału społecznego organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Konferencji towarzyszyły targi ekonomii społecznej, na których prezentowane były produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Po konferencji mieliśmy możliwość spotkać się z przedstawicielką ODL LGD „Warmiński Zakątek” z Dobrego Miasta oraz z grantobiorcami DL z powiatu nidzickiego. Podczas spotkania wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami z realizacji konkursów DL.

Następnie  w towarzystwie prezes Barbary Margol mieliśmy możliwość zwiedzenia Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska” z własną restauracją oferującą regionalne dania mazurskie oraz pracownią oferującą warsztaty i produkty ceramiczne.

W sąsiedztwie zlokalizowane są amfiteatr, kino przyrodnicze 3D, oranżeria oraz na powierzchni ok. 4 ha największy na Mazurach ogród pokazowy połączony z pomysłem na przedsiębiorczość społeczną, pod nazwą „Rajski ogród”. Nam udało się zwiedzić tylko jego część.

Od godz. 18.00 do godz. 21.30 uczestniczyliśmy w wieczorze piosenki biesiadnej zorganizowanym przez Nidzicki Fundusz Lokalny, którego misją jest zbiórka pieniędzy na fundowanie stypendiów dla młodzieży osiągającej dobre wyniki w nauce. Na biesiadzie pod dużym namiotem przygrywała kapela ludowa z Reszela i śpiewano znane polskie piosenki – ignorowane były tylko piosenki disco polo. A restauracja Garncarskiej Wioski oferowała gościom dania regionalne przy kuflu piwa. Podczas zabawy i przeprowadzonej aukcji różnych przedmiotów przekazanych od darczyńców, zebrano ok. 1,5 tys. zł na stypendia.

W dniu wyjazdu z Mazur, kończąc naszą wizytę studyjną, mieliśmy możliwość zwiedzenia zamku nidzickiego, niestety tylko z zewnątrz. W południe zauroczeni gościnnością gospodarzy, zainspirowani pozyskanymi rozwiązaniami organizacyjnymi w sferze DL, zdobytą wiedzą z zakresu ekonomii społecznej i zachwyceni energią tamtejszych liderów kierujących organizacjami pozarządowymi, z zamysłem wdrożenia niektórych rozwiązań u nas, wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszej Doliny Baryczy. 


Wizyta studyjna została dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 JBSZCZĘŚLIWA 13 – STKA

2017-09-06

Mamy już w realizacji 13 projektów dofinansowanych z Programu „Działaj Lokalnie”, ponieważ do siedmiu wcześniejszych tegorocznych beneficjentów dołączyło kolejnych sześciu.

Wyłonieni w III naborze Konkursu Działaj Lokalnie X_2017 grantobiorcy przybyli w dniu 04.09.2017 r. do siedziby Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, by podpisać umowy dotacji na wsparcie realizacji zaplanowanych projektów. To już ostatnia grupa szczęśliwców z Doliny Baryczy, którzy w tym roku  otrzymali granty. Tym razem są to podmioty  z dwóch gmin Dolnego Śląska:

 • z gminy Krośnice – grupa nieformalna tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Sołectwo Lędzina”,
 • z gminy Krośnice – Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”,
 • z gminy Milicz – Stowarzyszenie „Nad Baryczą” z Miłosławic

oraz z trzech gmin Wielkopolski:

 • z gminy Odolanów – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie aplikująca w imieniu grupy nieformalnej „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej”,
 • z gminy Przygodzice – OSP w Jankowie Przygodzkim aplikująca w imieniu grupy nieformalnej „Rozwój Społeczności Lokalnej”,
 • z gminy Sośnie – OSP w Bogdaju.

Przybyli przedstawiciele w/w wnioskodawców zaprezentowali swoje projekty oraz zakładane rezultaty po ich zakończeniu. Następnie wsłuchiwali się w informacje o zasadach realizacji dofinansowanych projektów i rozliczaniu grantów, które omówiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk-Ozga.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem umów pomiędzy ODL i Beneficjentami oraz wręczeniem okolicznościowych gadżetów promujących Program „Działaj Lokalnie”.

A jak sami Beneficjenci zapromują swoje projekty i zaprezentują swoje działania w ramach ich realizacji, będziemy mogli się dowiedzieć, śledząc informacje o nich tu na tym portalu w zakładce „CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?” 

 

 

 

 

 

 

 


WYNIKI III NABORU

2017-08-27

Szanowni wnioskodawcy.

W piątek 25.08.2017 r. Lokalna Komisja Grantowa oceniła Państwa wnioski złożone w ramach III naboru X edycji Programu Działaj Lokalnie.
Skład Lokalnej Komisji Grantowej:
Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Miliczu gm. Cieszków
Sekretarz – Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego – Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki, gm. Przygodzice
Jan Bernacki przedstawiciel ODL, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” gm. Twardogóra
Beata Piekalska – przedstawicielka sektora społecznego, liderka gm. Krośnice

W III naborze Komisja miała do rozdysponowania kwotę 22 191,28 zł. Decyzją Komisji, cała szóstka wnioskodawców III naboru otrzymała granty finansowe na wsparcie realizacji swoich projektów, a tym samym już wszystkie zaplanowane środki w konkursie DL X 2017 zostały wykorzystane.  

Wszystkim grantobiorcom III naboru serdecznie gratulujemy! :)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia LKG oraz z listą rankingową:

Protokół LKG

Lista rankingowa III naboru


Sześć podmiotów złożyło wnioski o granty w III naborze konkursu Programu „Działaj Lokalnie” X_2017

2017-08-23

W dniu 23.08.2017 r. generator elektroniczny zarejestrował 6 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów po zakończonym III naborze wniosków X edycji konkursu Programu „Działaj Lokalnie” 2017.

Wnioski zostały złożone przez sześć podmiotów na łączną kwotę 29 499 zł, w tym:

- organizacje pozarządowe planują zrealizować 3 projekty,

- grupa nieformalna za pośrednictwem organizacji pozarządowej zamierza zrealizować 1 projekt,

- grupa nieformalna za pośrednictwem szkoły zamierza zrealizować 1 projekt,

- grupa nieformalna tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie pragnie zrealizować również 1 projekt.

Przypominamy, że z całej puli 55 000 zł w 2017 r., do rozdzielenia dotacji na aplikowane projekty pozostała jeszcze tylko kwota 22 191,28 zł.

Oceny wniosków złożonych w III naborze dokona Lokalna Komisja Grantowa i na podstawie jej werdyktu zostaną wybrani kolejni beneficjenci.

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej zaplanowane jest na dzień 25.08.2017 r. Więc pewnie w poniedziałek dn. 28.08.2017 r. poznamy kolejnych beneficjentów konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.  

Trzymamy mocno kciuki za wszystkich wnioskodawców.

 Znalezione obrazy dla zapytania trzymać kciuki


I już po szkoleniu - czyli pozyskali wiedzę o… pozyskiwaniu grantu finansowego

2017-08-12

Zgodnie z planem, w dniu 08 sierpnia 2017 r. w siedzibie ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantu na dofinansowanie lokalnych inicjatyw w III naborze konkursu” Działaj Lokalnie”.

Obecni na tym spotkaniu zainteresowani mieszkańcy z gmin: Cieszków, Krośnice i Milicz zapoznali się z podstawowymi zasadami konkursu. Poznali też kryteria oceny składanych projektów,  według których Lokalna Komisja Grantowa wydaje werdykt.

Zebrani mieli też możliwość szczegółowo przeanalizować  formularz wniosku w generatorze elektronicznym i wymienić poglądy w zakresie wymogów wypełniania formularza.

Teraz należy się spodziewać, że zainspirowani pozyskanymi informacjami słuchacze, odpalając gejzery  kreatywności przy budowaniu swoich projektów,  za kilkanaście dni staną się beneficjentami Programu „Działaj Lokalnie”, czego z całego serca życzymy.

Prezentację ze szkolenia można pobrać TUTAJ.  

P.S.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym składaniem wniosków, że swoje projekty można - a wręcz należałoby, żeby uniknąć błędów formalnych i merytorycznych  - konsultować w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z animatorem lokalnym, dyrektorem biura Ingą Demianiuk-Ozga, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji  - tel. 71 38 30 432. 


Szkolenie z wypełniania wniosków w ramach Programu "Działaj Lokalnie" - 08.08.2017, Milicz godz.16

2017-07-27

Zapraszamy na szkolenie!

Ruszył III nabór wniosków! :) W związku z tym, serdecznie zapraszamy na szkolenie informacyjne, które odbędzie się 08.08.2017 (wtorek) w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu, pl. Ks. E. Waresiaka 7, sala konferencyjna (parter), w godzinach 16:00 - 18:00.

Do zobaczenia! 

 


Cierpliwość została wynagrodzona. Gratulujemy!

2017-07-25

Pragniemy poinformować, że siódmy z kolei, projekt konkursu „Działaj Lokalnie X” w 2017 r. wchodzi w fazę realizacji.

Grupa nieformalna mieszkańców miejscowości Łąki z gminy Milicz, która w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu wg własnego pomysłu pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”, po miesięcznym okresie oczekiwania na odpowiedź od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, doczekała się opinii pozytywnej.

Zatem nie ma już przeszkód, by umowa o przyznanie grantu mogła być podpisana. Teraz będziemy mogli śledzić postępy prac mieszkańców Łąk nad renowacją  niemal  stuletniego obelisku  stojącego na…. łące w Łąkach.

Oj, zadzieje się tam przez kilka miesięcy nie tylko w branży remontowo-budowlanej. Ale o tym na pewno napiszą sami mieszkańcy Łąk - członkowie Inicjatywy Lokalnej Działaj Lokalnie „Nasze Łąki” - tu na tym portalu w dziale „Co słychać w projektach?”.

Gratulujemy i życzymy prawdziwej frajdy z osiąganych rezultatów.

Znalezione obrazy dla zapytania gratulujemy


MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE I POŻYTECZNE DZIAŁANIA W TWOIM OTOCZENIU? WIĘC NIE CZEKAJ, ZACZNIJ DZIAŁAĆ! DOBIERZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY I ZŁÓŻCIE WNIOSEK O GRANT NAWET DO 6 TYS. ZŁ. CZEKAMY NA WAS Z OTWARTĄ KASĄ. TO JUŻ III NABÓR WNIOSKÓW W TYM ROKU!!

2017-07-23

Znalezione obrazy dla zapytania działaj lokalnie - efekty

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza III nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017

NA CO ?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO ?

Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych ( min. 3 osoby)

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy tj.:  Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek na realizację Inicjatywy DL do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 24.07.2017 – 22.08.2017

Termin realizacji projektów:  1 wrzesień 2017 – 31 grudzień 2017

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 4 miesiące

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.08.2017

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do dn. 22.08.2017 do godz. 23:59.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Łączna pula przeznaczona na granty w III naborze  w 2017 r. wynosi co najmniej  22 191,28 zł.

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.( co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych). W III naborze konkursu Lokalna Komisja Grantowa będzie także preferować wnioski złożone przez organizacje z terenu gmin, z których wnioski w 2017 r. nie były jeszcze składane tj. z gmin: Cieszków, Przygodzice, Żmigród.

JAK TO ROBILI INNI ?
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na KONSULTACJE

Dla zainteresowanych odbywają się  konsultacje.

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Informacji udziela:

Inga Ozga  - animator lokalny - doradca „Działaj Lokalnie”  w dn.  od śr. -  pt.  w godz. 14.00 - 16.00.

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl


ZASADY POSTĘPOWANIA DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

2017-07-22

Znalezione obrazy dla zapytania zasady postępowania

 

Szanowni Beneficjenci  konkursu „Działaj Lokalnie X 2017”realizujący swoje projekty.

W celu ułatwienia Państwu realizacji Waszych projektów w zgodzie z zasadami ustalonymi przez ARFP i ODL, zamieszczamy  plik prezentacji ze „Spotkania Informacyjno-Szkoleniowego z dn. 18.07.2017 r.” z Beneficjentami I i II naboru wniosków, podczas którego omawiane były zasady realizowania projektów i współpracy z ODL.  Dostęp do prezentacji jest TUTAJ.


Wystartowali!!! Będzie się DZIAłaŁO LOKALNIE tu i ówdzie

2017-07-20

W dniu 18.07.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, pełniącego rolę Ośrodka Działaj Lokalnie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na terenie ośmiu gmin (Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród), odbyło się spotkanie z beneficjentami programu Działaj Lokalnie - edycja X, których wnioski o dotację pozytywnie oceniła Lokalna Komisja Grantowa.

Szczęśliwcami otrzymującymi granty finansowe w wysokości od 2 140 zł do 6 000 zł na zaplanowane w projektach aktywne działania, zostało 6 podmiotów. Są to:  

z gminy Krośnice – Stowarzyszenie „Aktywne Łazy” z Łazów Wielkich;  

z gminy Milicz – Fundacja KOM z Milicza;  

z gminy Odolanów – Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i Okolic” z Gorzyc Małych;    

z gminy Sośnie – Stowarzyszenie „Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie” z Pawłowa  oraz   Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach, aplikująca w imieniu realizatora projektu Grupy Nieformalnej „Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka” z Sośni;    

z gminy Twardogóra – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. W. S. Reymonta w Twardogórze, aplikująca w imieniu realizatora projektu Grupy Nieformalnej „Coolturalny Klub Seniora”.

Mocno trzymamy kciuki za powodzenie siódmego projektu – złożonego przez grupę mieszkańców w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie „Nasze Łąki” z miejscowości Łąki z gminy Milicz – pozytywnie ocenionego przez Lokalną Komisję Grantową, któremu przyznanie grantu uzależnione jest tylko od oczekiwanej pozytywnej decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przybyli na spotkanie przedstawiciele beneficjentów pochwalili się swoimi pomysłami zawartymi w planowanych działaniach w aplikowanych projektach i oczekiwanymi efektami po ich zrealizowaniu. Następnie realizatorzy projektów zapoznali się z zasadami realizacji projektów i zasadami współpracy podczas realizowania projektów z Ośrodkiem Działaj Lokalnie(ODL), które przedstawiła Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk-Ozga.

Spotkanie zwieńczone zostało podpisaniem umów dotacji pomiędzy poszczególnymi beneficjentami a ODL i wręczeniem materiałów promujących Program Działaj Lokalnie. Jest to jednocześnie sygnał do startu projektów, tryskających ciekawymi pomysłami i działaniami w Dolinie Baryczy, z których relację redagowaną przez ich autorów i ODL można śledzić tu na tym portalu.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom oraz życzymy zrealizowania planów i osiągnięcia założonych celów, a przy tym olbrzymiej satysfakcji ze wspólnych dokonań.


WYNIKI II NABORU

2017-06-30

Drodzy Państwo w czwartek 29.06.2017 r. Lokalna Komisja Grantowa oceniała Państwa wnioski złożone w ramch II naporu X edycji Progarmu Działaj Lokalnie.
Skład Lokalnej Komisji Grantowej:
Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Miliczu gm. Cieszków
Sekretarz – Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego – Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki, gm. Przygodzice
Jan Bernacki przedstawiciel ODL, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” gm. Twardogóra
Beata Piekalska – przedstawicielka sektora społecznego, liderka gm. Krośnice

Wszystkim dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy tym, którym udało się zdobyć grant! :)

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z Posiedzenia oraz listą ranikngową:

Protokół
Lista rankingowa

Tych, którym nie udało się otrzymać grantu zachęcamy do wnikliwego zapozania się z uwagami Lokalnej Komisji Grantowej i spróbowania swoich sił w kolejnym naborze wniosków! :) Informacje już wkrótce 


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH II konkursu X EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

2017-06-23

Drodzy Państwo!

Dnia 22.06.2017 r. o godzinie 23:59 zakończył się nabór wniosków do II konkursu X edycji Programu „Działaj Lokalnie”.

Za pośrednictwem generatoro złozonych zostało 8 wniosków na łaczną kwotę 42 496,72 zł  w tym:

- 7 wniosków od organizacji pozarządowych
- 1 od grupy nieformalnej za posrednictwem Bibloteki  

Dziękujemy za przyjecie zaproszenia do konkursu i za złożone wnioski. 

Informujemy, że posiedznie Lokalnej Komisji Grantowej zaplanowane zostało w dniu  29.06.2017 r. Po tym terminie proszę oczekiwac na wyniki.

Życzymy powodzenia. II nabór wniosków - Szkolenie informacyjne 13.06.2017 r.

2017-06-05

Drodzy Państwo! 

Ruszył II nabór wniosków! :) W związku z tym, serdecznie zapraszamy na szkolenie informacyjne, które odbędzie się 13.06.2017 (wtorek) w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu, pl. Ks. E. Waresiaka 7, sala konferencyjna (parter), w godzinach 17:00 - 19:00.

Do zobaczenia! 


II nabór wniosków do X edycji Programu Działaj Lokalnie 2017

2017-06-05

 

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza II nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017

NA CO ?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu  - do pobrania

DLA KOGO ?

Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalnych ( min. 3 osoby)

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy tj.:  Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 05.06.2017 – 22.06.2017

Termin realizacji projektów:  1 lipiec 2017 – 31 grudzień 2017

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.06.2017

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.06.2017 do godz. 23:59.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku w II naborze wynosi  31 960 zł

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków ( co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ?
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na KONSULTACJE

Dla zainteresowanych odbywają się  konsultacje.

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Informacji udzielają:

Pola Chrzan  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

Inga Ozga  - animator lokalny

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH X EDYCJI DZIAŁAJ LOKALNIE

2017-05-29

Drodzy Państwo w sobotę 27.05.2017 r. Lokalna Komisja Grantowa oceniała Państwa wnioski złożone w ramch X edycji Progarmu Działaj Lokalnie.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Miliczu gm. Cieszków

Sekretarz – Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego – Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki, gm. Przygodzice

Jan  Bernacki  przedstawiciel ODL, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” gm. Twardogóra

Beata Piekalska – przedstawicielka sektora społecznego, liderka  gm. Krośnice

 

Wszystkim dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy tym, którym udało się zdobyć grant! :)

 

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z Posiedzenia oraz listą ranikngową:

 

Protokół

Lista rankingowa

 

Tych, którym nie udało się otrzymać grantu zachęcamy do wnikliwego zapozania się z uwagami Lokalnej Komisji Grantowej i spróbowania swoich sił w kolejnym naborze wniosków! :)


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH X EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

2017-05-29

Drodzy Państwo!

Dnia 22.05.2017 r. o godzinie 23:59 zakończył się nabór wniosków do X edycji Programu „Działaj Lokalnie”. W naszym generatorze znalazło się 8 wniosków , w tym:

- 5 wniosków od organizacji pozarządowych

- 2 wnioski  od Inicjatywy Działaj Lokalnie

- 1 od grupy nieformalnej

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski! :)

 

Lista złożonych wniosków

 


11.05.2017 r. Kolejne spotkanie informacyjne DL 2017

2017-05-08

Kolejne spotkanie informacyjne do Konkursu Działaj Lokalnie 2017 już w najbliższy czwartek!  

Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu, pl. Ks. E. Waresiaka 7, sala konferencyjna (parter), w godzinach 16:00 - 18:00.

Pierwsze wnioski już do nas spływają 

Liczymy na Waszą obecność!


Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców

2017-04-28

Pierwsze szkolenie informacyjne do X edycji Programu Działaj Lokalnie za nami :)
Mamy nadzieję, że generatory zaczynają się palić :)
Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność.
A całą resztę zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 11.05.2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna), parter w godzinach 16:00-18:00.
Do zobaczenia!

 


Nabór wniosków do X edycji Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie" 2017

2017-04-20

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które:

 • inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
 • służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia,
 • w podejmowanych działaniach przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego,
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy, tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 21.04.2017 – 22.05.2017

Termin realizacji projektów: 1 czerwiec 2017 – 31 grudzień 2017

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 31.05.2017

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.05.2017 do godz. 23:59.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi min.

55 000,00 zł

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ?
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenia: Centrum Aktywności Lokalnej Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter

 • 27.04.2017 –( czwartek )godz. 16.00 -18.00
 • 11.05.2017 (czwartek) godz. 16.00 – 18.00

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Informacji udzielają:

Pola Chrzan  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie X” w Dolinie Baryczy

Inga Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00


Gala Podsumowująca IX edycję Programu "Działaj Lokalnie" za nami!

2017-04-12

Dnia 28.02.2017 r. o godzinie 17:00 w sali Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca IX edycję Programu Grantowego „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy. Program realizowany jest od 2010 roku przez – Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - ośrodek Działaj Lokalnie.

 W jednym miejscu udało się skupić partnerów Programu:

- Samorządy Lokalne,

- Biblioteki,

- Ośrodki Kultury,

a także:

- Grantobiorców,

- Wnioskodawców,

- Sympatyków,

-przedstawicieli mediów oraz gospodarzy - ośrodka Działaj Lokalnie.

Galę podsumowującą zrealizowane projekty poprowadziły koordynatorki Programu „Działaj Lokalnie”: Sylwia Baszuro i Pola Chrzan.

W ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” Dolinie Baryczy w     2016 r. zrealizowanych zostało 15 różnolitych projektów na łączną kwotę dofinasowania 57 505, 56 zł. Granty do 6000 zł otrzymały cztery inicjatywy lokalne współpracujące w rozliczeniu z ośrodkiem, jedna inicjatywa działająca za pośrednictwem szkoły oraz dziesięć  zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacji pozarządowych, z terenu 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Przygodzice, Odolanów oraz Sośnie.

Program Grantowy Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, środków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy  pozyskiwanych w ramach 1% oraz w ramach stałej współpracy z darczyńcami. Uroczyste podziękowania dla darczyńców – samorządów lokalnych gmin Doliny Baryczy oraz Banku Spółdzielczego w Miliczu za współpracę na rzecz realizacji programu złożyła gospodarz Ośrodka „Działaj Lokalnie” i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk- Ozga wraz ze Skarbnikiem Janem Bernackim.

Nie zabrakło również podziękowań i wyrazów uznania za trud włożony w wybór projektów dla Lokalnej Komisji Grantowej, w skład której weszli:

Grażyna Krajewska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Miliczu,

Zofia Pietryka – przedstawiciel NGO, 

Piotr Kryszczak – przedstawiciel ośrodka Działaj Lokalnie,

Dariusz Skiba – przedstawiciel jednostek kultury.

Uczestnikom przedstawiony został film obrazujący zakres realizacji Programu Działaj Lokalnie w Polsce – obecnie działają 62 ośrodki w tym 24 certyfikowanych jako spełniających najwyższe standardy doradztwa – certyfikat ten posiada ośrodek prowadzony przez Partnerstwo.

 W ramach gali zaprezentowane zostały w formie filmu przygotowanego przez Ośrodek oraz wystąpień realizatorów, wybrane projekty, których tematyka obejmowała różne obszary dobra wspólnego. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się takie, które miały charakter prozdrowotny i uczyły o tym, jak ratować życie, a także zachęcały do oddawania krwi, projekty które edukowały i pogłębiały wiedzę o regionie Doliny Baryczy oraz łączyły ludzi międzypokoleniowo. Pojawiły się projekty, które w znaczny sposób wpłynęły na poprawę wyglądu wsi. Nie zabrakło również inicjatyw artystycznych- warsztatów aktorskich czy warsztatów z rękodzieła, które obrodziły w  prawdziwe dzieła sztuki! Szczególnie aktywnie działali w tym roku mieszkańcy sołectw z terenu Gminy Milicz  - Duchowa, Słączna oraz Miłosławic. Zdaniem wszystkich realizatorów podjęte działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy i kompetencji lokalnych liderów, przyczyniły się do współpracy społeczności, wpłynęły  na poprawę jakości ich funkcjonowania.

Wspólna praca liderów, wolontariuszy oraz animatorów przyczyniła się do osiągnięcia i spełnienia celu programu, jakim jest dobro wspólne.

To był przemiły wieczór spędzony wśród ludzi aktywnych, cieszących się życiem, zarażających entuzjazmem i chęcią do działania! Widoczne było to szczególnie podczas ich wystąpień i pokazów w trakcie uroczystości. Uczestnicy projektów mieli okazję pochwalić się swoimi działaniami, zaprezentować praktyczne umiejętności, zareklamować swoje projekty i ofertę. Uczestnicy chętnie wymieniali się doświadczeniami i inspirowali się nowymi pomysłami. 

Galę zwieńczyła  słodka niespodzianka, zaproszenie do zwiedzania wystawy i ekspozycji prac powstałych w ramach projektów oraz zaproszenie do kolejnej edycji Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy, która w 2017 r.

Nabór wniosków planowany jest już w kwietniu. Szczególnie wspierane będą działania na rzecz edukacji dla Doliny Baryczy.

Uczestnicy Gali zaproszeni zostali również przez p. Izabelę Brymerską do zwidzenia obiektu i oferty KOM – ośrodka edukacji  pozaszkolnej, który od lat w swych unikatowych programach edukacyjnych w kreatywny sposób przekazuje wiedze o walorach Doliny Baryczy.

Szczegółwe informacje i inspiracje z zrealizowanych projektów w minionych edycjach znajdują się w zakładce "Edycje".


Podsumowanie IX edycji Programu "Działaj Lokalnie"

2017-04-12

        Krótkie podsumowanie IX edycji Programu "Działaj Lokalnie"
 
        • W ramach edycji 2016 przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków

        • Złożonych zostało 39 wniosków na łączną kwotę:
         
          191 691, 68 zł

        • Wybranych do realizacji zostało 15 projektów na kwotę:
         
         57 505, 56 zł


Gala Podsumowująca IX edycję Programu "Działaj Lokalnie"

2017-04-12

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - Ośrodek Działaj Lokalnie ma zaszczyt zaprosić na Galę Podsumowującą Program "Działaj Lokalnie" w edycji 2016, realizowany na obszarze Doliny Baryczy! :) 

 


Wszyscy uczymy o Dolinie Baryczy!

2017-03-06

 

 

ROZLICZ Z NAMI PIT i przekaż  1% na realizację Programu Edukacja dla Doliny Baryczy! :)

Wspieramy edukację regionalną i przyrodniczą służącą zachowaniu specyfiki obszaru Doliny Baryczy.  Promujemy ciekawe inicjatywy, publikacje, gry… i wiele innych! :)

Programem objętych jest blisko 60 przedszkoli i szkół, bogatą ofertę zajęć edukacji pozaszkolnej tworzy ponad 20 ośrodków z obszaru 8 gmin Doliny Baryczy.

Więcej o programie na www.edukacja.barycz.pl

1% podatku to Twój wkład w przyszłość Doliny Baryczy. Nie zwlekaj, przekaż! 

Szukasz ciekawej pamiątki, mapy, gry wejdź na www.sklep.barycz.pl

Dochód ze sklepu wspiera program Edukacja dla Doliny Baryczy.


Szkolenie dla Grantobiorców III naboru

2016-09-06

Drodzy Grantobiorcy, III naboru wniosków, tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie  2016!

informujemy, że 08.09.2016, o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla grantobiorców. 

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji projektu oraz promocją działań.

Serdecznie zapraszamy!


WYNIKI III NABORU

2016-08-26

Drodzy Konkursowicze,

 

poniżej podajemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach III naboru IX edycji programu Działaj Lokalnie.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załączonym protokołem z posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej.

 

PROTOKÓŁ

LISTA RANKINGOWA


ZAKOŃCZENIE III NABORU WNIOSKÓW

2016-08-17

Szanowni Państwo,
wczoraj, 16 sierpnia o godzinie 23.59 oficjalnie zakończył się nabór wniosków w ramach III naboru, do bieżącej edycji konkursu "Działaj Lokalnie IX".
Do naszego generatora wpłynęło 10 wniosków, w tym 7 wniosków od organizacji pozarządowych, 2 wnioski od grup nieformalnych oraz 1 wniosek od inicjatywy. Łącza kwota dotacji na jaką złożono wnioski to 48 673,75 zł

 

 LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH III NABORU.


Przypomnienie dla Inicjatyw

2016-07-27

Drodzy Konkursowicze!

Przypominamy, że tak jak w poprzednich naborach  GRUPY NIEFORMALNE, które chcą złożyć wniosek jako INICJATYWA DL do Konkursu Działaj Lokalnie MAJĄ OBOWIĄZEK WYSTĄPIĆ Z PISEMNYM WNIOSKIEM O ZGODĘ do Ośrodka Działaj Lokalnie. 
Wzór wniosku dostępny w zakładce "DO POBRANIA" -> "Dokumentacja"

Prosimy aby wnioski o zgodę zostały złożone w terminie maksymalnie do 8.08.2016. Umożliwi to nam zapoznanie się z Państwa wnioskiem, udzielenie ewentualnych porad i podjęcie decyzji o zgodzie lub odrzuceniu wniosku na realizację Inicjatywy jeszcze przed końcem naboru. 


III nabór do IX Edycji Konkursu Działaj Lokalnie

2016-07-07

Drodzy Konkursowicze!

OGŁASZAMY III NABÓR WNIOSKÓW DO IX EDYCJI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE

 

Termin naboru: 07.07.2016 – 16.08.2016

 Zachęcamy Państwa do zastosowania się do uwag Lokalnej Komisji Grantowej i spróbowania swoich sił raz jeszcze! :)

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.


Po szkoleniu, tak więc.. Do dzieła! :)

2016-07-05

Dnia 28.06.2016, o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywnośći Lokalnej odbyło się szkolenie dla Zwycięzców IX Edycji Konkursu Działaj Lokalnie. W przemiłej atmosferze nasi Grantobiorcy podpisywali umowy. Oprócz tego zdobyli wiedzę z zakresu promocji działań. Dowiedzieli się w jaki sposób posługiwać się i zamieszczać informacje na stronie dzialaj.barycz.pl. Nie są Im już obce zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji podczas trwania projektu.

 

Do pobrania:

Prezentacja- Szkolenie dla Grantobiorców 

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie :)


Szkolenie dla Grantobiorców

2016-06-27

Drodzy Grantobiorcy, tegorocznej edycji Działaj Lokalnie  2016!

przypominamy, ze w dniu jutrzejszym, tj. 28.06.2016, o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywnośći Lokalnej odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla grantobiorców. 

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji projektu oraz promocją działań.

Serdecznie zapraszamy!


Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie 2016 II nabór

2016-06-17

Drodzy Konkursowicze,

 

poniżej podajemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach II naboru IX edycji programu Działaj Lokalnie.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załączonym protokołem z posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej.

 

Wkrótce podamy też informacje o nowym naborze.

 

Lista rankingowa

Protokół 


Zakończenie II naboru wniosków

2016-06-07

Szanowni Państwo,
wczoraj, 6 czerwca o godzinie 23.59 oficjalnie zakończył się nabór wniosków w ramach II naboru, do bieżącej edycji konkursu "Działaj Lokalnie IX".
Do naszego generatora wpłynęło 9 wniosków, w tym 3 wniosków od organizacji pozarządowych, 5 wniosków od inicjatyw oraz 1 wniosek od grupy nieformalnej. Łącza kwota dotacji na jaką złożono wnioski to 44 741,80 zł.

Informacja o wynikach oceny wniosków zostaną podane w terminie do 17 czerwca.

 

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH II NABORU.


Zgoda od Ośrodka Działaj Lokalnie na złożenie wniosku jako INICJATYWA DL

2016-05-25

Przypominamy, że do 30.05.2016 r. GRUPY NIEFORMALNE, które chcą złożyć wniosek jako INICJATYWA DL do Konkursu Działaj Lokalnie MAJĄ OBOWIĄZEK WYSTĄPIĆ Z PISEMNYM WNIOSKIEM O ZGODĘ do Ośrodka Działaj Lokalnie. 
Wzór wniosku dostępny w zakładce "DO POBRANIA" -> "Dokumentacja"


II NABÓR DO KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE

2016-05-06

Drodzy Konkursowicze!

OGŁASZAMY II NABÓR WNIOSKÓW DO IX EDYCJI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE

 

Termin naboru: 06.05.2016 – 06.06.2016

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 6 maj – 6 czerwiec 2016

Termin realizacji projektów:  czerwiec-grudzień 2016

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 06.06.2016 do godz. 23:59.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalniepod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

__________________________________________________________

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Informacji udzielają:

Sylwia Jasińska – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00


Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach IX edycji Działaj Lokalnie

2016-05-02

Drodzy Konkursowicze,

 

poniżej podajemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach IX edycji programu Działaj Lokalnie.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załączonym protokołem z posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej.

 

Wkrótce podamy też informacje o nowym naborze.

 

Lista rankingowa

Protokół

 

ODL "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"


Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej

2016-04-26

Drodzy Konkursowicze!

Dnia dzisiejszego odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, która miała niełatwe zadanie. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone projekty. Po zakończeniu posiedzenia ustalone zostało, że wyniki zostaną udostępnione w ciągu dwóch dni. Niemniej jednak Zespół Działaj Lokalnie dołoży wszelkich starań, żeby w dniu jutrzejszym dopełnić wszelkie procedury związane z zaprotokołowaniem dzisiejszego posiedzenia i przedstawić Państwu wyniki do IX edycji Konkursu Działaj Lokalnie jak najszybciej. 
Do tego czasu prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.


Ocena wniosków do IX edycji Programu "Działaj Lokalnie" już w najbliższy wtorek

2016-04-22

Drodzy Państwo!

Informuję, że Lokalna Komisja Grantowa będzie oceniać złożone przez Państwa wnioski do IX edycji Programu "Działaj Lokalnie" już w najbliższy wtorek, tj. 26.04.2016 r.

Zespół Działaj Lokalnie trzyma kciuki razem z Państwem!


Nabór do bieżącej edycji konkursu "Działaj Lokalnie IX" zakończony

2016-04-11

Szanowni Państwo,
w piątek 8 kwietnia o godzinie 23.59 oficjalnie zakończył się nabór wniosków do bieżącej edycji konkursu "Działaj Lokalnie IX".
Do naszego generatora wpłynęło 20 wniosków,w tym 9 wniosków od organizacji pozarządowych, 8 wniosków od inicjatyw oraz 3 wnioski od grup nieformalnych.Łącza kwota dotacji na jaką złożono wnioski to 98 276,13 zł.
Od poniedziałku Komisja Grantowa rozpocznie prace nad oceną wniosków.

LISTA ŻŁOŻONYCH WNIOSKÓW


Generator wniosków do Programu "Działaj Lokalnie" aktywny

2016-04-05

Szanowni Państwo!

Problemy z generatorem wniosków do Programu "Działaj Lokalnie" zostały rozwiązane.


Problem z generatorem wniosków do Programu "Działaj Lokalnie"

2016-04-05

Drodzy Państwo!

W związku z problemami technicznymi generatora wniosków do Programu "Działaj Lokalnie", prosimy o wypełnianie wniosków w innych programach, np. Microsoft Word, ponieważ wprowadzane przez Państwa informacje nie będą zapisywały się w generatorze. Do dnia jutrzejszego problem powinien zostać rozwiązany. 
Za utrudnienia przepraszamy.


Ostatnie szkolenie do IX Edycji Konkursu "Działaj Lokalnie"

2016-03-31

Szanowni Państwo!
Ostatni dzwonek

Dnia dzisiejszego odbywa się już ostatnie szkolenie do kolejnej edycji Konkursu "Działaj Lokalnie".
Godzina 17:00 Milicz, Sala Konferencyjna, Centrum Aktywności Lokalnej, przy pl. Ks. E. Waresiaka 7.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Nieodpłatne Szkolenie - Konkurs "Działaj Lokalnie"

2016-03-14

Drodzy Państwo!

Nabór wniosków trwa do 8 kwietnia 2016. Przypominamy zatem o bezpłatnych szkoleniach dla organizacji i grup nieformalnych, które chcą przygotować i złożyć wniosek. Pierwsze szkolenie obędzie się 16 marca o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Sala sesyjna na pierwszym piętrze. Następne odbędą się w dniach 17 i 31 marca o godz. 17:00 w Miliczu w Sali Konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej, przy pl. Ks. E. Waresiaka 7.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! :)

Zachęcamy do składania wniosków na stronie:

http://system.dzialajlokalnie.pl/Działaj Lokalnie- szkolenia dla organizacji i grup nieformalnych

2016-03-10

Drodzy Konkursowicze!

W związku z naborem wniosków do kolejnej IX edycji Konkursu Działaj lokalnie zapraszamy na szkolenia dla organizacji i grup nieformalnych, które mają w zamiarze przygotować i złożyć wniosek.
Pierwsze szkolenie obędzie się już 16 marca o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Sala sesyjna na pierwszym piętrze. 
Kolejne odbędą się w dniach 17 i 31 marca o godz. 17:00 w Miliczu w Sali Konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej, przy pl. Ks. E. Waresiaka 7.

Serdecznie zapraszamy!
Gala Podsumowująca edycję 2015

2016-03-05

29 lutego w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu, odbyła się Gala Podsumowująca Programu "Działaj Lokalnie IX"  w Dolinie Baryczy, edycja 2015.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17. Wśród zaproszonych gości byli darczyńcy Programu,  partnerzy: przedstawiciele Gmin objętych obszarem działania Ośrodka Działaj Lokalnie, przedstawiciele ośrodków kultury i bibliotek oraz  reprezentanci grup realizujących projekty w podsumowywanej edycji.

Koordynator programu Sylwia Jasińska przywitała zgromadzonych gości i pokrótce  opowiedziała o celach programu Działaj Lokalnie oraz przedstawiła podsumowanie bieżącej edycji. W 2015 roku w Dolinie Baryczy o dofinansowanie ubiegało się aż 49 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na kwotę 248 274,93zł. Do realizacji wybrano 13 projektów. Kwota dotacji przeznaczona na ten cel wyniosła 55 000 zł.

Podczas Gali, Prezes Stowarzyszenia p. Inga Demianiuk – Ozga opowiedziała o źródłach finansowania Programu oraz wraz z przedstawicielami Zarządu p. Martą Kamińska oraz p. Janem Bernackim wręczyła podziękowania dla naszych darczyńców i partnerów – dla Banku Spółdzielczego w Miliczu, który jest naszym stałym darczyńcą i partnerem w Programie oraz dla Spółki TARCZYŃSKI S.A., a także dla samorządów lokalnych, którzy wspierają nas w działaniach promocyjno-informacyjnych oraz finansowych, poprzez uiszczanie składek członkowskich.

 

Głównym punktem programu była prezentacja wybranych projektów zrealizowanych podczas edycji 2015. Nasi grantobiorcy prezentowali przed publicznością swoje działania oraz opowiadali o nich w formie wywiadu, który przeprowadzał z nimi Pan Mirosław Kłopotowski z Radia Żmigród. Na scenie zaprezentowali się:

Projekty realizowane w ramach ścieżki tematycznej „ZaDziałaj dla Miasta”:

- Stowarzyszenie Viva Art. z Twardogóry z projektem pt. „ Muzyczny spacer po Twardogórze.”

- Stowarzyszenie Miłośników Ogólnopojętej Kultury z projektem pt. „Mobilne Studio Radiowe”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy:

- Przedstawiciele Inicjatywy Słączno z projektem pt. „ Słączno rzeźbą słynie”.

Projekt realizowany  w ramach Inicjatywy w wyniku współpracy z organizacja pozarządową:

- Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja" sołectwa Janków Przygodzki wraz z Zespołem Tańca Ludowego "Kosynierzy" i przyjaciele, z projektem pt. „Podarcie spódnicy”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie:

- Stowarzyszenie "leśne dziady" z projektem pt. „Osada Leśnego Dziada”

 

Podczas prezentacji nie zabrakło ciekawych występów artystycznych, śpiewu, tańca i wielu inspirujących wypowiedzi, które z pewnością będą stanowiły cenną inspirację do kolejnych działań. Wszystko to odbywało się w otoczeniu wspaniałej wystawy zdjęć oraz przedmiotów będących efektem wzsystkich realizowanych projektów.

 

Na zakończenie podano informację o kolejnej, rozpoczynającej się kolejnej edycji Programu.

 

Po części oficjalnej, w ramach niespodzianki oraz inspiracji do kolejnych działań nasi goście mieli okazję wziąć udział w warsztatach z gier planszowych przeprowadzonych przez Pana Pawła Antoniewicza.


WAŻNE! - NABÓR WNIOSKÓW - EDYCJA 2016

2016-03-06

 

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”

 

Termin naboru: 04.03.2016 – 08.04.2016

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 4 marzec – 8 kwiecień 2016

Termin realizacji projektów:  1 marzec 2016 – 31 grudzień 2016

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 20.04.2016

 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku wynosi min. 55 000,00 zł,

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 08.04.2016 do godz. 23:59.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalniepod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku:

 

REGULAMIN KONKURSU

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Informacji udzielają:

Sylwia Jasińska – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00


Gala Podsumowująca Działaj Lokalnie 2015/16 tuż tuż….

2016-02-26

Realizacja wszystkich projektów Działaj Lokalnie  w edycji 2015/16 dobiegła końca. Za nami już szósty rok wytężonej pracy, związanej z wdrażaniem w życie działań aktywizujących lokalne społeczności w Dolinie Baryczy. Nasi grantobiorcy jak co roku spisali się doskonale, a efekty ich  działań przerosły niekiedy  nasze najśmielsze oczekiwania! Z tej okazji 29 lutego bieżącego roku w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu, organizujemy Galę Podsumowującą program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy. Będzie to  doskonała okazja  do spotkania aktywnych  osób i organizacji oraz wymiany doświadczeń i pochwalenia się rezultatami swojej pracy. Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane wybrane projekty realizowane w 2015 roku, nie zabraknie występów artystycznych, wywiadów z lokalnymi aktywistami i wielu innych atrakcji. W programie przewidzieliśmy również ciekawą niespodziankę dla uczestników!

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby i organizacje, które chcą działać lokalnie i mają ciekawe pomysły. Zapraszamy również osoby chcące rozpocząć działania aktywizujące w swojej społeczności, ale nie mając pomysłu jak się do tego zabrać. Podczas Gali z pewnością nie zabraknie wielu cennych inspiracji!

Do zobaczenia!


Protokół z Posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej - nabór uzupełniający

2015-05-25

W dniu 16 maja br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej związane z oceną wniosków złożonych w ramach uzupełniającego naboru do Programu "Działaj Lokalnie IX".

Podczas posiedzenia LKG wybrała 6 wniosków do dofinansowania z 16 złożonych.

W protokole znajdują się informacje dotyczące oceny oraz uwagi do poszczególnych projektów.

 

Pobierz protokół z posiedzenia LKG


Odkryj e-wolontariat!

2015-05-18

Ośrodek Działaj Lokalnie zachęca do działania...


Stwórz swój własny projekt społeczny w sieci!

 

Nie od jutra, nie od przyszłego miesiąca. Chcecie zrobić coś dobrego w sieci – zróbcie to już teraz! Trwa nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”. Do wygrania granty na wdrożenie projektu społecznego prowadzonego w Internecie, udział w programie edukacyjnym i współpraca z ekspertami.

 

Co to jest „Odkryj e-wolontariat”?

E-wolontariat to te działania, które internauci podejmują dobrowolnie i bez wynagrodzenia na rzecz innych, dla wspólnej sprawy, by rozwiązać społeczny problem. Jest „e”, bo odbywa się z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Być może zajmujecie się projektami społecznymi, w które można włączyć internautów? Może mogliby pomóc rozwiązać problem, który dostrzegliście? Projekty angażujące internautów w działania społeczne nazywamy projektami e-wolontariackimi i takich właśnie inicjatyw poszukujemy w VII edycji konkursu.

 

Co jest do wygrania?

W konkursie do wygrania granty na realizację projektów, których łączna pula wynosi 20 tys. zł, udział w programie edukacyjnym oraz możliwość współpracy i konsultacji z ekspertami w dziedzinie ICTs, komunikacji, promocji, bezpieczeństwa w sieci czy zarządzania projektami. Wygrana to także dołączenie do grona laureatów konkursu, wśród których są już m.in. Otwarte Zabytki, Amazonki czy Wolne Lektury.

 

Jak się zgłosić?

Szczegółowe informacje, artykuły i wskazówki pomocne w opracowywaniu projektu oraz formularz wniosku znajdują się na stronie www.konkurs.e-wolontariat.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiewamy pod adresem konkurs@e-wolontariat.pl oraz telefonem 22 825 70 22.

 

***

Konkurs „Odkryj e-wolontariat” od 2009 r. nagradza i promuje projekty społeczne, które prowadzone są głównie w Internecie, a ich siłą napędową są e-wolontariusze – osoby, które wspierają projekt
w sposób dobrowolny i bez wynagrodzenia za pośrednictwem Internetu. Konkurs przełamuje negatywny stereotyp Internetu – podkreśla, jak wiele interesujących inicjatyw prowadzonych jest
w sieci i jak wiele dobrego są w stanie zdziałać społeczności internetowe – nawet wtedy, gdy działają na odległość. Udowadnia również, że nowe technologie mogą być skutecznym narzędziem
w zmienianiu świata na lepsze. W sześciu dotychczasowych edycjach udział wzięło kilkaset polskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, z których nagrodzonych zostało 28, nagrodami
o łącznej kwocie 76 tys. zł. Organizatorami konkursu są Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerem konkursu jest Fundacja Orange.

 

Kontakt

Marzena Kacprowicz

Fundacja Dobra Sieć

m.kacprowicz@e-wolontariat.pl

tel. 22 825 70 22


Zakończył się uzupełniający nabór wniosków!

2015-05-06

30 kwietnia zakończył się uzupełniający nabór wniosków w tegorocznej edycji Programu "Działaj Lokalnie IX" realizowanego w Dolinie Baryczy.

Uzupełniający nabór trwał 14 dni, a decyzja o jego ogłoszeniu zapadła podczas posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej związanej z oceną wniosków złożonych w trakcie pierwszego naboru.

Złożonych zostało 16 wniosków na kwotę ponad 71 tys. zł

 

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej zaplanowane zostało na dzień 13 maja 2015.  

Niestety w związku z wieloma obowiązkami członków Lokalnej Komisji Grantowej posiedzenia związane z oceną wniosków odbędzie się w późniejszym terminie. Informacja o planowanej dacie posiedzenia, jak i o wynikach oceny zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie i profilu facebook.


Film instruktażowy dla grantobiorców.

2015-04-20

W ramach zakończonego konkursu "Opowiedz..." 2014 przygotowany został krótki film instruktażowy dla grantobiorców.

Film przygotowany został na podstawie wydarzenia, jakim była Gala Podsumowująca Program Działaj Lokalnie VIII w Dolinie Baryczy i jest przykładem tego, co powinien zawierać krótki film przedstawiający działanie lub wydarzenie. Jakie powinny być ujęcia i jakie elementy warto umieścić w filmie. Jaki materiał powinniśmy zebrać do filmu.

 

Zobacz film

 

Często myśląc o przygotowaniu filmu z jakiegoś wydarzenia lub działania, zapominamy o tym, że aby zmontować 2,5 min filmu potrzebujemy o wiele więcej materiału filmowego, z którego wykorzystujemy tylko najlepsze ujęcia. Powinniśmy być z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Najlepiej wcześniej zapoznać się z planem całego wydarzenia, albo planem działań w projekcie, dzięki czemu możemy rozplanować swoją pracę i mieć pewność, że nie przegapimy niczego.


UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW - EDYCJA 2015

2015-04-17

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

ogłasza uzupeniający nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”

 

Termin naboru: 17.04. – 30.04.2015

 

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 17 – 30 kwiecień 2015

Termin realizacji projektów:  1 marzec 2015 – 31 grudzień 2015

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 15.05.2015

 

Łączna pula przeznaczona na granty w naborze uzupełniającym wynosi min. 25 000,00 zł

 

z czego kwota do 19 000,00 zł może zostać przeznaczona na projekty realizujące ścieżkę tematyczną: Zadziałaj dla miasta.

W ramach ścieżki tematycznej mogą być realizowane projekty przez i dla mieszkańców miast: Milicz, Odolanów, Twardogóra i Żmigród.

Powinny być one skierowane bezpośrednio do mieszkańców tych miast oraz nastawione na integrację społeczności miejskiej.

__________________________________________________________________________

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 30.04.2015 do godz. 23:59.

Nie jest wymagana papierowa wersja wniosku.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

__________________________________________________________________________

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków,

- wnioskodawcy, którzy otrzymali już co najmniej 3 dotacje (zrealizowali co najmniej 3 projekty) otrzymają dotację tylko w przypadku, gdy projekty składane przez pozostałych wnioskodawców nie będą spełniały kryteriów konkursu.

___________________________________________________________________________

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

___________________________________________________________________________

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

__________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku:

 

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK – WZÓR

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTNA OCENY MERYTORYCZNEJ

___________________________________________________________________________

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu w trakcie trwania naboru. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Informacji udzielają:

Joanna Kołodziej – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00


Protokół z Posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej

2015-04-14

W dniu 2 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej związane z oceną wniosków złożonych w ramach naboru do Programu "Działaj Lokalnie IX".

Podczas posiedzenia LKG wybrała 7 wniosków do dofinansowania z 33 złożonych.

W protokole znajdują się informacje dotyczące oceny oraz uwagi do poszczególnych projektów.

 

Pobierz protokół z posiedzenia LKG


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW "DZIAŁAJ LOKALNIE IX"

2015-04-08

2 kwietnia 2015 r. w Miliczu w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej (LKG) oceniającej wnioski złożone w ramach naboru do Programu „Działaj Lokalnie IX” 2015

 

33 wnioski złożone w terminie za pośrednictwem generatora przeszły ocenę formalną i oceniane były przez Lokalną Komisję Grantową, w której skład weszli:

 • Przewodnicząca LKG p. Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego - Banku Spółdzielczego w Miliczu – darczyńcy Programu
 • Sekretarz LKG p. Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 • Anna Lorek – członek Rady LGD, przedstawicielka sektora publicznego, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
 • Joanna Grycman – przedstawicielka sektora społecznego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Granowiec 300”
 • Dariusz Skiba – członek Komitetu LGR, przedstawiciel instytucji kultury, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Złożone w konkursie wnioski były oceniane zgodnie z regulaminem konkursowym pod względem spełniania założeń  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” i powinny:

 • zakładać współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidywać takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W związku ze złożeniem projektów, które nie do końca odpowiadały złożeniom konkursu, w szczególności  w niewielkim stopniu zakładały współdziałanie mieszkańców oraz ich realizacja nie była planowana wspólnymi siłami mieszkańców, a także nie do końca w sposób umiejętny i przemyślany angażowały zasoby głownie ludzkie i finansowe - tworząc tym samym raczej gotową ofertę dla uczestnika, nie angażując go w realizację projektu - Lokalna Komisja Grantowa podjęła decyzję, o dofinansowaniu tylko wniosków, które uzyskają min. 20 pkt.

LKG wybrała do dofinansowania 7 projektów proponując zmniejszenie dofinasowania do łącznej kwoty 29 639,43 zł, W tym jeden z projektów w ramach ścieżki tematycznej Zadziałaj dla Miasta. na kwotę 2 980,50 zł

Szczegółowy protokół z posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej zostanie udostępniony na stronie najpóźniej do 14.04.2015.

 

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z punktacją i przyznaną kwotą dofinansowania.

LISTA RANKINGOWA

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny nabór wniosków na pozostałą pulę środków, czyli min. 25 360,57 zł, zostanie ogłoszony przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Ośrodek Działaj Lokalnie, w najbliższym tygodniu.

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich pozostałych wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z uwagami LKG i życzymy powodzenia w kolejnym naborze.


Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej

2015-03-30

Informujemy, że posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, która oceniać będzie wnioski złożone w ramach edycji 2015 Programu "Działaj Lokalnie IX" odbędzie się 2 kwietnia - czwartek.

Wyniki oceny wraz z listą rankingową powinny pojawić się najpóźniej w dniu następnym.


Gala Podsumowująca edycję 2014/15

2015-03-30

23. marca odbyła się Gala Podsumowująca edycję 2014/15 Programu "Działaj Lokalnie VIII" realizowanego w Dolinie Baryczy przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Goście przybyli na godz. 17 do krośnickiego CETSu, a wśród nich znaleźli się mn. in. Inga Demianiuk-Ozga – prezes Stowarzyszenia PdDB, Piotr Kryszczak – wiceprezes Stowarzyszenia PdDB, Katarzyna Misiak – prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu, Adam Rostalski – dyrektor CETS, Ryszard Gąsior – zastępca burmistrza miasta i gminy Twardogóra, Michał Gołąb – przedstawiciel gminy Milicz, Marta Lewandowska – przedstawiciel gminy Żmigród, Tomasz Wojciech – przedstawiciel gminy Cieszków oraz reprezentanci grup realizujących projekty w podsumowywanej edycji Programu.

Dużym wyróżnieniem była dla nas wizyta Iwony Olkowicz i Katarzyny Kunert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, które przyjechały do nas z prezentacją na temat Wolontariatu Rodzinnego oraz portalu fundujesz.pl.

Podczas prezentacji, goście zapoznali się z zasadami Programu „Działaj Lokalnie”, wymogami jakie musi spełnić nasza organizacja, aby móc ogłosić konkurs, a także ze źródłami finansowania i wsparcia promocyjnego Programu.

Wręczone zostały podziękowania dla naszych darczyńców i partnerów – dla Banku Spółdzielczego w Miliczu, który jest naszym stałym darczyńcą i partnerem w Programie, a także dla samorządów lokalnych, którzy wspierają nas w działaniach promocyjno-informacyjnych oraz finansowych, poprzez wypożyczanie sprzętu oferowanego przez Stowarzyszenie.

Po wręczeniu podziekowań nastąpiła najważniejsza część spotkania, którą była prezentacja projektów zrealizowanych podczas edycji 2014/15 Programu. 18 projektów zostało podzielonych na 4 grupy, spośród których wybrani przygotowali kilka slajdów obrazujących efekty działań projektowych.

Grupę reprezentującą rękodzieło były „Aktywne Łazy” z projektem Zielarskim Tropem, przedstawicielem grupy kulinaria i sport było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dębnica z projektem Żyjmy zdrowo i kolorowo. Projekty nie wpisujące się do w/w grup zostały podzielona na działania wiejskie i działania miejskie. W ramach działań miejskich, goście obejrzeli występ zespołu „Kalina”, który powstał przy Bibliotece Miasta i Gminy w Twardogórze podczas realizacji projekty Na swojska nutę – powrót do tradycji. Działania wiejskie były prezentowane przez Stowarzyszenie „leśne dziady” w ramach proejktu Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w Dziadkowie wsi "leśnych dziadów" i Sołectwo Bukowice II realizujące projekt Dolina Baryczy nieznana – Dolina Baryczy poznana. Cz. II Wielkopolska przy współpracy z CETS Krośnice. Poza prezentacjami multimedialnymi zgromadzeni goście mogli „na żywo” zapoznać się z efektami projektów. Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja" sołectwa Janków Przygodzki zaprezentował wykonane w ramach projektu Papierowe skarby, dzieła sztuki z papieru. Koło Gospodyń Wiejskich z Chynowej realizujące projekt Podjąć wyzwanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach przywiozło papierowe kwiaty, które zachwycały dokładnością wykonania. Przepiękne rękodzieło z Sołectwa Bukowice II prezentowały Panie Bogumiła Bialic i Beata Piekalska. Rozglądając się po strefie rękodzieła można było również zobaczyć planszę ze zdjęciami, prezentująca postępy prac wolontariuszy podczas tworzenia miejskiego ogródka w Miliczu w ramach proejktu Stumilowy las - Utworzenie ogrodu publicznego i warsztaty integracyjne-przełamywanie izolacji społecznej, stworzoną w ramach projektu realizowanego przez Fundację Mobilni Polacy. Ponadto, kolorowego i integracyjnego akcentu dodał nam baner przywieziony przez przedstawicieli Gminno-Miejskiego Centrum „Wiara - Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, wykonany przez  uczestników projektu Zintegrowane Centrum.

Na zakończenie podane zostały informacje o nowej – IX już edycji Programu w tym również o zakończonym dzień wcześniej naborze wniosków.

Galę prowadziła koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy – Joanna Kołodziej. 


WYNIKI KONKURSU "OPOWIEDZ..."

2015-03-26

Konkurs „Opowiedz…” 2014 został ogłoszony przez ODL w dniu 31.07.2014. Termin zakończenia składania prac konkursowych przypadał na 27.02.2015. W trakcie trwania konkursu ODL zorganizowało 2 spotkania warsztatowo-szkoleniowe oraz 1 spotkanie konsultacyjne, podczas których wszyscy chętni zdobywali wiedzę dot. filmowania, opowiadania, obsługi programu do montowania filmów, a także mogli indywidualnie skonsultować przygotowywane prace na konkurs. Warsztaty i konsultacje prowadzone były przez Jakuba Wencka z VNSTUDIO. Wszelkie informacje dot. ogłoszonego konkursu, a także planowanych warsztatów i konsultacji były zamieszczane na stronie działaj.barycz.pl oraz na profilu ODL „Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy”, a także przekazywane mailowo do Grantobiorców.

 

Prace konkursowe mogły być składane w kategoriach: człowiek, miejsce, motyw oraz filmowy produkt projektu. Poza pracami filmowymi Grantobiorcy mogli zgłosić również pracę w kategorii drukowany materiał promocyjny – ta kategoria dotyczy tylko etapu lokalnego konkursu.

 

 

W ramach konkursu zostały złożone 4 prace filmowe w 3 kategoriach oraz 2 prace w kategorii drukowany materiał promocyjny:

 

Filmy

Kategoria człowiek:

Stowarzyszenie „Aktywne Łazy” z filmem dotyczącym projektu „Zielarskim tropem”

Stowarzyszenie „leśne dziady” z filmem pt. „Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, włącz się do aktywnej wspólnoty”

Kategoria motyw:

Biblioteka Miasta i Gminy w Twardogórze – Twórczy Tandem z filmem pt. „Na swojską nutę – powrót do tradycji”

Kategoria filmowy produkt projektu:

Stowarzyszenie "Zielony Bazyliszek" z filmem pt. „Wolność to dla mnie...”

Drukowany materiał promocyjny

Stowarzyszenie „leśne dziady” - ulotka

Stowarzyszenie „Nad Baryczą” – książeczka

 

W składzie Komisji Konkursowej znaleźli się:

Jakub Wencek (VNSTUDIO) – osoba prowadząca warsztaty,

Dariusz Skiba (ZPK Żmigród) – przedstawiciel Lokalnej Komisji Grantowej,

Inga Demianiuk-Ozga (PdDB) – przedstawicielka Ośrodka Działaj Lokalnie.

 

Kryteria oceny, wg których oceniane były projekty:

 - Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.

 - Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu, jakość wykonania).

 - Przejrzystość i oryginalność prac.

 - Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu lub w przypadku drukowanego materiału promocyjnego jasność przekazu. Komisja będzie zwracać uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.

 - Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu.

 

 

Poniżej znajdują się wyniki lokalnego etapu konkursu:

 

Nagroda w wysokości 450 zł dla

Biblioteki Miasta i Gminy w Twardogórze – Twórczego Tandemu za realizację filmu pt. „Na swojską nutę – powrót do tradycji”

https://www.youtube.com/watch?v=KdCt-ibPPWg

 

Nagroda w wysokości 250 zł dla

Stowarzyszenia "Zielony Bazyliszek" za realizację filmu pt. „Wolność to dla mnie...”

https://www.youtube.com/watch?v=biO3_JfbyiI

 

Nagroda w wysokości 100 zł dla

Stowarzyszenia „Aktywne Łazy” za realizację filmu „Zielarskim tropem”

https://www.youtube.com/watch?v=pNEYH4Sb8L0

 

Nagroda w wysokości 100 zł dla

Stowarzyszenie „leśne dziady” za realizację filmu pt. „Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, włącz się do aktywnej wspólnoty”

https://www.youtube.com/watch?v=OboygVmDqF4

 

Nagroda w wysokości 100 zł dla

Stowarzyszenie „Nad Baryczą” za wykonanie książeczki prezentującej przepisy kulinarne związane z realizowanych projektem pn. „Owocowe smaki Miłosławic”

 

Nagroda w wysokości 100 zł dla

Stowarzyszenie „leśne dziady” za wykonanie ulotki promującej efekty projektu pn. „Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w Dziadkowie wsi leśnych dziadów"

 

Ośrodek Działaj Lokalnie planyje zgłosić najlepsze prace do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Opowiedz…”.


Nabór wniosków zakończony!

2015-03-24

22. marca zakończył się nabór wniosków do nowej edycji Programu "Działaj Lokalnie IX" realizowanego w Dolinie Baryczy.

Nabór trwał 30 dni, w trakcie którego odbyły się dwa spotkania szkoleniowe w Miliczu i Przygodzicach. Poza szkoeniami kilkanaście osób skorzystało z doradztwa telefonicznego, mailowego i spotkań indywidualnych w biurze ODL.

Zostały złożone 33 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 177 135,93 zł. Poniżej zamieszczamy listę złożónych wniosków z generatora wniosków.

 

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW


WAŻNE! - NABÓR WNIOSKÓW - EDYCJA 2015

2015-02-20

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”

 

Termin naboru: 20.02. – 22.03.2015

 

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 20 luty – 22 marzec 2015

Termin realizacji projektów:  1 marzec 2015 – 31 grudzień 2015

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 31.03.2015

 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2015 roku wynosi min. 55 000,00 zł,

 

z czego kwota do 22 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty realizujące ścieżkę tematyczną: Zadziałaj dla miasta.

W ramach ścieżki tematycznej mogą być realizowane projekty przez i dla mieszkańców miast: Milicz, Odolanów, Twardogóra i Żmigród.

Powinny być one skierowane bezpośrednio do mieszkańców tych miast oraz nastawione na integrację społeczności miejskiej.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.03.2015 do godz. 23:59.

Nie jest wymagana papierowa wersja wniosku.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku:

 

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK – WZÓR

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTNA OCENY MERYTORYCZNEJ

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu w każdy poniedziałek w trakcie trwania naboru. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Szkolenia:

- 03.03.2015 godz. 16:00 Przygodzice (Gminny Ośrodek Kultury, sala I piętro)

- 12.03.2015 godz. 16:00 Milicz (Centrum Aktywności Lokalnej, sala konferencyjna)

 

Informacji udzielają:

Joanna Kołodziej – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00


Konsultacje prac do konkursu "Opowiedz..."

2015-02-10

W dniach 23 i 24 lutego (poniedziałek i wtorek) od godz. 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu (pl. Waresiaka 7) będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji w przygotowaniu pracy na konkurs "Opowiedz...".

Zachęcamy wszystkich tegorocznych Grantobiorców do skorzystania z możliwości przygotowania pracy konkursowej pod okiem specjaisty filmowca. Podczas konsultacji będa mogli Państwo nie tylko omówic ale i przygotowac prace od pomysłu po efekt końcowy.

Na najlepsze prace w konkursi eczekają nagrody pieniężne!

Zapraszamy!


zaDZIAŁAJ LOKALNIE – przekaz 1% dla Doliny Baryczy

2015-02-10

Tylko do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, a nasi pracodawcy mają czas do końca lutego, aby przesłać nam PIT-11, na podstawie którego dokonujemy rozliczenia.

Każdy, kto rozlicza się z US jako osoba fizyczna (czy jest pracownikiem firmy, czy prowadzi działalność) może przekazać 1% podatku należnego na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego wpisując jej nr KRS w części „I” formularza PIT. Wpisując nr KRS i wyrażając zgodę na przekazanie naszego 1% na daną OPP upoważniamy US do przekazania kwoty na konto Organizacji.

Ważne jest aby pamiętać, że przekazując 1% nie oddajemy części naszej nadpłaty podatku, nie zwiększamy również przez to swojej kwoty podatku do zwrotu. 1% jest liczony od kwoty całości podatku należnego, przekazanego już przez naszego pracodawcę do US.

W praktyce oznacza to tak naprawdę tyle, że dzielą się Państwo z Organizacją tym, co przeznaczone jest do zwrotu do budżetu Państwa :)

 

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” wpisany do KRS pod numerem 0000319202 od 2012 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Od początku dziaąłlności OPP wszystkie zebrane środki w ramach 1% przeznacza w całości na realizację Programu „Działaj Lokalnie”.

W ramach kampanii promocyjnej 1% udostępniamy Państwu darmowy program do rozliczenia PIT za 2014 rok, który znajdą Państwo pod adresem pit.nasza.barycz.pl. Program umożliwia nie tylko rozliczenie, ale również wysłanie PITu on-line do US.

Ponadto, w każdy poniedziałek mogą Państwo skorzystać z pomocy naszej księgowej, która rozliczy Państwa z US, wystarczy tylko przyjść do nas z dokumentami.

W ramach kampanii promocyjnej 1% wykonaliśmy również drobne upominki dla kawoszy i moli książkowych w postaci podkładek pod kubki i zakładek do książek z kalendarzykiem.

Zachęcamy również do wsparcia naszej kampanii 1% poprzez umieszczenie na stronie internetowej organizacji lub instytucji banneru linkującego do programu PIT, a także poprzez udostępnianie informacji dot. 1% dla Doliny Baryczy na swoim profilu na facebook’u.

 

Materiały promocyjne kampanii 1%

baner na stronę www


Do biegu... gotowi...! Już niedługo rusza nowa edycja Programu "Działaj Lokalnie IX"

2015-01-30

Drodzy Grantobiorcy!

 

Już w lutym ruszy nowa IX edycja Programu „Działaj Lokalnie”!

 

Na złożenie wniosku będzie jak zwykle 30 dni, ale już teraz warto zapisywać najlepsze pomysły na projekty, żeby nie uciekły :)

 

Na pewno zaplanujemy dla Wnioskodawców szkolenia, na które już teraz serdecznie zapraszamy tym bardziej, że w nowej IX edycji zostaną wprowadzone zmiany do regulaminu i kryteriów oceny.

 

Więcej informacji już niebawem.

 

 

Joanna Kołodziej

Koordynator Programu

"Działaj Lokanie" w Dolinie Baryczy


Konkurs dla NGO!

2015-01-16

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada 2016 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu i do składania wniosków.

Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku.


Warsztaty, warsztaty, warsztaty!!!

2014-11-07

Drodzy Grantobiorcy!

Przypominając o zbieraniu materiałów i pomysłów na prace do konkursu „Opowiedz…”, chcielibyśmy zaprosić do konsultowania swoich pomysłów z p. Jakubem Wenckiem – filmowcem, który prowadził dla Państwa warsztaty.

Pierwszy dyżur p. Jakuba będzie miał miejsce 18 listopada (wtorek) od godz. 16:30 w sali konferencyjnej CAL w Miliczu.

Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności tych, którzy nie wiedzą jeszcze jak zabrać się do przygotowania pracy na konkurs, a także tych, którzy mają już jakieś pomysły i zaczęli zbierać materiały. Pan Jakub będzie czekał do 18:30 na Państwa.

Ponadto, zapraszamy Państwa na warsztaty z obsługi programu do montowania filmów, które odbędą się 20 listopada od godz. 17:00 również w sali konferencyjnej CAL w Miliczu.

Na te warsztaty prosimy, aby zabrali Państwo swoje laptopy oraz jeśli Państwo już posiadają materiały (ujęcia, filmiki, zdjęcia), na których będą Państwo pracować podczas warsztatów.

Jeśli nie zebrali Państwo jeszcze żadnych materiałów – proszę się nie martwić, prowadzący przygotuje materiały, na których będą mogli Państwo ćwiczyć.

Proszę pamiętać, że uczestniczyć w warsztatach może osoba wyznaczona przez Grantobiorcę i niekoniecznie musi to być koordynator projektu. Ważne jest dla nas jednak, aby uczestnik posiadał wiedzę dotyczącą realizowanego projektu i konkursu „Opowiedz…” oraz chęci do zdobycia nowych umiejętności.

Na warsztaty mogą Państwo zgłosić nawet 3 osoby.

Na zgłoszenia czekamy do 14.11.2014


Warsztaty z filmowania i opowiadania.

2014-10-17

W dniu 16 października odbyły się pierwsze warsztaty z filmowania i opowiadania w ramach konkrsu "Opowiedz...".

Warsztaty były prowadzone przez p. Jakuba Wencka z VNSTUDIO, który zapoznał uczestników z podstawowymi zasadami filmowania i fotografowania oraz z profesjonalnym sprzętem operatora filmowego.

Uczestnicy mieli równiez okazje obejrzeć prace, któe zostały nagrodzone w tym roku w ramach etapu ogólnopolskiego konkursu "Opowiedz...".

Pan Jakub będzie również dostępny dla wszystkich grantobiorców w ramach dyżurów, podczas których będzie można omówić swoje pomysły i wykorzystanie już zebranych materiałów, a także zaplanować zbieranie nowych.


Certyfikaty Rzetelności rozdane!

2014-10-16

    

     

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński oraz Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 14 października 2014 podczas gali w warszawskim Skwerze po raz pierwszy wręczyli Certyfikaty 12 Ośrodkom Działaj Lokalnie m.in. za spełnianie najwyższych standardów w realizacji programu, tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego. Wśród nich jest ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Jak mówi Joanna Lempart Winnicka, Kierownik Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: „Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, odgrywa bardzo istotną rolę w programie „Działaj Lokalnie”, a my wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przywiązujemy dużą wagę do jej jakościowego wzmacniania. Wszystkie 60 Ośrodków to silne i profesjonalne organizacje, a Certyfikatami honorujemy te z nich, które wyróżniają się największym zaangażowaniem i profesjonalizmem prowadząc swoje działania na szczególnie wysokim poziomie”.

 

W specjalnym liście gratulacyjnym, skierowanym do naszego Stowarzyszenia Prezes PAFW Jerzy Koźmiński oraz Prezes ARFP Paweł Łukasiak wyrazili uznanie dla profesjonalizmu i wyjątkowego zaangażowania, z jakim nasz Ośrodek Działaj Lokalnie i wszystkie pozostałe nagrodzone Certyfikatem, prowadzą: działania służące rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych, poprawie jakości ich życia oraz budowie kapitału społecznego. Cieszy nas, że tak wysokie standardy prowadzenia programu „Działaj Lokalnie” przekładają się na ogólnopolski prestiż i sukces naszego wspólnego przedsięwzięcia – czytamy w liście.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w Warszawie, podczas gali podsumowującej lokalne projekty realizowane w ramach VIII edycji programu „Działaj Lokalnie”, połączonej z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursie o tytuł „Społecznik Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. Obaj Ministrowie w swoich wystąpieniach podkreślali znacznie Programu Działaj Lokalnie, jego organizatorów i realizatorów: „Dzięki takim programom jak „Działaj Lokalnie”, dzięki taki organizacjom jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tkanka społeczna się jeszcze bardziej umacnia” – mówił Minister Michałowski. Na koniec dołączył podziękowania dla wszystkich, którzy od 14 lat startują w konkursach w ramach „Działaj Lokalnie".

 

Wśród Ośrodków Działaj Lokalnie, które otrzymały Certyfikaty są:

 • Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
 • Fundusz Tratwa Szczecinek
 • Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica"
 • Stowarzyszenie W.A.R.K.A.-Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa
 • Żywiecka Fundacja Rozwoju
 • Stowarzyszenie DZIECKO
 • Stowarzyszenie "Światowid"
 • Stowarzyszenie "CZAJNIA"
 • Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
 • Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

 

Standardy Ośrodków Działaj Lokalnie oceniane są w czterech obszarach - potencjału instytucjonalnego ODL, współpracy z grantobiorcami i otoczeniem, współpracy z PAFW i ARFP oraz współpracy w ramach sieci ODL. 

 

Realizowany od 2000 roku program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Obecnie sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy 60 organizacji działających w całej Polsce i obejmujących swoich zasięgiem blisko 600 gmin. Za ich pośrednictwem w lokalnych konkursach grantowych dofinansowywane są inicjatywy odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Od 2000 roku udało się w ten sposób zrealizować blisko 7 tysięcy projektów, w które zaangażowanych było 145 tysięcy wolontariuszy i blisko 3 milionów bezpośrednich uczestników. Ośrodki Działaj Lokalnie nie tylko prowadzą lokalne konkursy grantowe, ale również udzielają wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa mniej doświadczonym organizacjom, pomagają w zdobyciu dodatkowych środków, budują partnerstwa lokalne angażujące różne sektory, prowadzoną centra wolontariatu, kampanie społeczne i edukacyjne. 


Rekrutacja na szkolenia "Nowe Technologie Lokalnie"

2014-09-03

Ruszają szkolenia dla NGO’sów z nowych technologii

 

Właśnie została otwarta rekrutacja na szkolenia z zakresu nowych technologii dla organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  „Nowe Technologie Lokalnie” a ich realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Podczas szkoleń uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania nowych technologii w pracy z organizacjami pozarządowymi. Warsztaty skupiają się na nauce konkretnych narzędzi wykorzystywanych m.in. w komunikacji, zarządzaniu i marketingu, jak również w obszarze fundraisingu oraz strategii wykorzystania technologii w organizacji. Oprócz tego, uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę dotyczącą zakupu sprzętu i usług, oraz pozyskiwania na to środków.

 

To okazja dla organizacji poszukujących rozwiązań z zakresu nowych technologii oraz pragnących aktywnie wykorzystywać je w pracy. Do tej pory wiele organizacji wykorzystało szkolenia do zwiększenia swojego potencjału oraz zdobycia praktycznej wiedzy, dzięki której mogą lepiej i sprawniej wykonywać swoje zadania. Często spotyka się problemy w postaci niedostatecznej komunikacji czy nieumiejętności dobrania odpowiednich narzędzi do konkretnych działań, a dzięki organizowanym przez FRSI warsztatom można z łatwością je rozwiązać, a co więcej, przekazywać wiedzę dalej i wspomagać rozwój technologiczny organizacji.

 

- Szkolenia pokazały mi inny wymiar działania w III sektorze. Uświadomiły jak ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych odgrywają nowe technologie, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem i komunikowaniem – dodaje Zuza Komornicka z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

 

Szkolenia dedykowane są zarówno dla tych przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje z zakresu technologii, ale także dla kandydatów na Mobilnych Doradców. Przede wszystkim, są jednak dedykowane dla tych organizacji, które chcą zdobyć nową wiedzę z zakresu ICT. Warto nadmienić, że biorące udział w szkoleniach organizacje mogą starać się także o granty w wysokości 4000,00 złotych, które niewątpliwie ułatwią wdrożenie rozwiązań technologicznych do pracy organizacji. Poprzednia edycja programu pozwoliła organizacjom na zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego, dzięki któremu znacząco wzrosły standardy ich pracy oraz komunikacji z odbiorcami. Uczestnicy szkoleń decydowali się głównie na zakup laptopów, tabletów, smarfonów, drukarek oraz potrzebnego oprogramowania.  Nieocenione okazały się również usługi związane z tworzeniem i zarządzaniem stron internetowych lub zabezpieczaniem i usprawnianiem systemów zarządzania danymi.

 

- Przeprowadzano również część praktyczną szkoleń, na której uczestnicy mogli poznać „ na własnej skórze” przydatne aplikacje ułatwiające prowadzenia organizacji pozarządowych, m.in aplikacje ułatwiające komunikację wewnątrz organizacji, zarządzanie projektami, archiwizowanie danych etc. Poznaliśmy również różne formy finansowania projektów przez tzw. crowdfunding. Dowiedzieliśmy się jak w darmowy sposób promować swoje działania w Internecie tak, aby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców – kontynuuje Piwowarska.

 

- Analizując panujące trendy, potęgę Internetu, tematykę poruszaną na szkoleniach NTL, doświadczenia prowadzących, ale i samych uczestników, zrozumiałam, że należy bardziej rozwijać się pod kątem nowych technologii, ale także położyć większy nacisk na budowanie kapitału społecznego w świecie online – wtóruje Komornicka.

 

 

Wnioski o udział w szkoleniach będzie można składać przez cały wrzesień na stronie programu NTL – www.technologielokalnie.pl/blog. Organizatorzy przewidzieli miejsca dla reprezentantów 15 organizacji.

 

6 października zbierze się komisja rekrutacyjna, która wyłoni uczestników, a same szkolenia odbędą się w dniach 21-23 października (I tura) oraz 4-6 listopada (II tura). Wszystkie warsztaty będą miały miejsce w Warszawie, a organizatorzy zapewnią ich uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie. Możliwe będzie również uzyskanie zwrotu kosztów podróży do Warszawy.


Bezpłatne doradztwo specjalistyczne księgowe, prawne i ogólne.

2014-08-05

"Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do korzystania z bezpłatnego doradztwa specjalistycznego z zakresu księgowości i prawa.

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki, oławski, górowski, wrocławski oraz m. Wrocław).

Adresatami doradztwa księgowego i prawnego są: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (m. in. stowarzyszenia i fundacje) nie prowadzące działalności gospodarczej.

Adresatami doradztwa ogólnego w Inkubatorze Ekonomii Społecznej (ES)e są: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia i fundacje) nie prowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem podmiotu ES.

Więcej informacji o projekcie oraz o sposobach korzystania z usług znajdą Państwo tutaj.


Umowy na realizację projektów „Działaj Lokalnie” podpisane.

2014-08-05

Do końca czerwca trwał proces podpisywania umów z tegorocznymi Grantobiorcami na realizację projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII”.

W tym roku do realizacji zostało wybranych 17 projektów. Po przyznaniu dotacji 17 podmiotom  w ramach puli 55 000,00 zł zostało jeszcze do wykorzystania 653,00zł. Kwota została zaproponowana pierwszemu podmiotowi na liście rezerwowej - Fundacji dla Kobiet „Dobra Dusza”, który podjął się realizacji projektu.

Proces podpisywania umów trwał do końca czerwca. Grantobiorcy na spotkaniach organizowanych przez ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oprócz podpisywania umów byli informowani o zobowiązaniach wynikających podjęcia realizacji projektu zawartych w umowie oraz informowani o monitoringu przeprowadzanym w połowie realizacji projektu przez koordynatorów ODL, możliwości kontaktu z zespołem ODL, w tym również księgowym i konsultowania wątpliwości wynikających z obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji projektu.

Poniżej zamieszczamy uaktualnioną listę rankingową dofinasowanych wniosków w ramach edycji 2014/2015 „Działaj Lokalnie VIII”.

Pobierz listę rankingową


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - Program "Działaj Lokalnie"

2014-06-09

W dniu 04.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VIII w Dolinie Baryczy. Komisja do realizacji wybrała 17 wniosków na łączną sumę 53 437, 00 zł 

Nabór wniosków w ramach konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VIII

2014-04-26

W ramach Konkursu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Spotkania szkoleniowe:

12.05.2014 (poniedziałek), Milicz (Centrum Aktywności Lokalnej, sala konferencyjna na parterze, pl.ks.E.Waresiaka 7), godz. 17.00

14.05.2014 (środa), Przygodzice (Gminne Centrum Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, Przygodzice), godz. 17.00

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
Termin naboru: 26 kwietnia – 26 maja 2014
Termin realizacji projektów:  1 czerwca 2014 - 28 lutego 2015
Czas trwania projektu min. 3 miesiące - max 6 miesięcy
 
Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:
 
Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.
Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.
 
Wypełniony wniosek należy przesłać do 26.05.2014 do godz. 23:59.
Nie jest wymagana papierowa wersja wniosku.
 
Kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł, wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
Łączna pula przeznaczona na granty w 2014 roku wynosi min. 55 000,00 zł.
Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.
W ocenie Komisji konkursowej preferowany będzie brak doświadczenia wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.
 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronie www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.05.2014
Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe lub konsultacje.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (znajdującą się poniżej ogłoszenia) przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku.
 
Konsultacje:
Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu w każdy czwartek w trakcie trwania naboru (tj. od 26.04.2014 do 26.05.2014). Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
 
Informacji udzielają:
Natalia Stankiewicz
Joanna Kołodziej
Natalia Skworzec
Inga Demianiuk -Ozga
 
OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,
tel. 71 3830432, partnerstwo@nasza.barycz.pl
biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00
 
ZAŁĄCZNIKI KONKURSOWE do pobrania:
 
 

Rusza Konkurs "Opowiedz..."

2014-07-31

 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" ogłasza dla tegorocznych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie VIII" lokalną edycję Konkursu "Opowiedz...".

Nabór wniosków potrwa do 27 lutego 2015 roku.

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie/ konkurs "Opowiedz..."

 


KONKURS - Uwolnij Energię z Greenpeace!

2014-07-29

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Greenpeace Polska z okazji jej 10 urodzin. W ramach konkursu organizacje pozarządowe, lokalni liderzy i liderki, instytucje publiczne takie jak szkoły, domy kultury czy schroniska mogą wygrać mikroelektrownię Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

 

W konkursie może wziąć udział każdy – wystarczy na stronie www.greenpeace.pl/lonkurs zgłosić osoby lub instytucje, które na co dzień dzielą się swoją pozytywną energią. Trzem wybranym przez jury i internautów uczestnikom, Greenpeace ufunduje mokroelektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE).

Łączna wartość nagród to 100 tysięcy złotych.

 

Mikroelektrownia OZE to instalacja, która produkuje energię elektryczną ze źródeł takich jak wiatr, słońce i biomasa. Chcąc wytwarzać energię na potrzeby własne i na przykład swoich najbliższych sąsiadów, możemy skorzystać z technologii fotowoltaicznych i wiatrowych do produkcji prądu. Dzięki takim mikroelektowniom można nie tylko zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnić się od dostaw prądu z dużych koncernów, ale i obniżyć rachunki za energię na długie lata.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 10 sierpnia za pomocą formularza na stronie internetowej:

www.greenpeace.pl/konkurs.

 

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o konkursie. Jest to wyjątkowa okazja do podarowania czystej zielonej energii tym, którzy zrobią z niej naprawdę dobry użytek.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie konkursu: www.greenpeace.pl/konkurs


Wyniki naboru wniosków w edycji 2014/2015

2014-06-05

W dniu 4 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” w Dolinie Baryczy. Komisja Konkursowa do realizacji wybrała 18 wniosków na łączną sumę 55 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków w ramach naboru w edycji 2014/2015 wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji.

 

Pobierz listę rankingową

 

Skład Komisji Konkursowej:

 

Ewa Baran – przedstawicielka Lokalnej Organizaji Grantowej „Kraina Łęgów Odrzańskich”

 

Dariusz Skiba – przedstawiciel instytucji kultury, współpracujący z licznymi organizacjami z obszaru Doliny Baryczy

 

Anna Lorek – przedstawicielka Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra

 

Renata Skorupa – dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przygodzicach

 

Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów. Do każdego wnioskodawcy wyślemy wiadomość mailową dotyczącą zmiany budżetu wskazanej przez Komisje Konkursową.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie udostępniony w ciągu kilku dni.

 

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII”w Dolinie Baryczy, a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.dzialaj.barycz.pl, gdzie już niedługo znajda się podstrony realizowanych projektów.


III Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy

2011-08-30

Dni Karpia - Piknik Rybny III Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy Przygodzice 2011 4 września Gminny Ośrodek Kultury

Wyniki oceny merytorycznej.

2011-08-22

Komisja do realizacji wybrała 8 wniosków na łączną sumę 21 059,83 .


Oferta wsparcia Programu "Działaj Lokalnie"

2011-08-02

Oferta wsparcia i współpracy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VII w Dolinie Baryczy.

Wyniki oceny formalnej.

2011-07-22

Dnia 22.07.2011 r. została zakończona ocena formalna złożonych wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” VII w Dolinie Baryczy


Zakończenie naboru wniosków.

2011-07-15

Dnia 15 lipca zakończył się drugi nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”.

test

2011-07-15

test

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

2011-06-27

Przekazujemy Państwu protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zawierający uwagi do wniosków, które nie otrzymały dofinansowania.


Wyniki oceny merytorycznej

2011-06-01

Komisja Konkursowa obradująca w dniu 31 maja wybrała do realizacji 6 projektów.


Wyniki oceny formalnej

2011-05-17

W dniu dzisiejszym dokonano oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I konkursu w 2011 roku.


Zakończono nabór wniosków w I konkursie w 2011 roku

2011-05-16

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 maja 2011r. zakończył się nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy organizowanego przez Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.


WAŻNA informacja dla wnioskujących grup nieformalnych

2011-05-09

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załączników do wniosków składanych przez grupy nieformalne


Jeszcze tylko tydzień do zakończenia naboru wniosków !!!

2011-05-09

Do zakończenia naboru wniosków na pierwszy konkurs w 2011 roku pozostał jeszcze tylko tydzień.


Zaproszenie na szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosków

2011-04-20

W związku z ogłoszeniem I w 2011 roku konkursu w ramach Programu "Działaj Lokalnie", zapraszamy na szkolenia.


Zapraszamy do udziału w Programie „Działaj Lokalnie” VII w Dolinie Baryczy

2011-04-15

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VII edycja 2011/2012Wyniki konkursu Opowiedz...

2011-02-28

W dniu 21 lutego 2011 obradowała komisja konkursowa, powołana do oceny złożonych prac w ramach lokalnej edycji konkursu "Opowiedz...".


Spotkanie - prezentacja strony

2011-02-15

Zapraszamy na spotkanie kończące projekt i prezentujące stronę SOŁECTWA OLSZÓWKA

Fotoreportaż "Hubertowiny- przygoda z łukiem i siodłem"

2011-02-07

Przedstawiamy fotoreportaż "Hubertowiny - przygoda z łukiem i siodłem" przygotowany przez Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej ” w Siodle” w ramach Konkursu "Opowiedz...".


Reportaż multimedialny "Żmigrodzki Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych"

2011-02-07

Przedstawiamy reportaż multimedialny "Żmigrodzki Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych" przygotowany przez Fundację Dobra Dusza w ramach Konkursu "Opowiedz...".


Film "Coś dla ciała i dla duszy" - Kulturalna Dolina Baryczy

2011-02-07

Przedstawiamy film "Coś dla ciała i dla duszy" przygotowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przygodzic w ramach Konkursu "Opowiedz...".


Reportaż multimedialny „Siła autentyzmu. Gra emocji”

2011-02-07

Przedstawiamy reportaż multimedialny "Siła autentyzmu.Gra emocji" przygotowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przygodzic w ramach Konkursu "Opowiedz...".


Fotoreportaż "Muzyka i taniec"

2011-02-07

Przedstawiamy fotoreportaż z "II Przeglądu Kulturalnego Doliny Baryczy" przygotowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przygodzic w ramach Konkursu "Opowiedz...".


Podsumowanie projektu "Integrujmy sie - segreguj razem z nam"i

2011-01-30

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie projektu, które odbędzie się 2 lutego od godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Miliczu

wyniki konkursu NASZA RACJA -ŚWIADOMA SEGREGACJA

2011-01-30

Wyniki konkursu na plakat, komiks lub film pt.” Nasza Racja- świadoma segregacja” w ramach zadań projektu „ Integrujmy się- segreguj razem z nami” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” dofinansowanego ze środków programu Działaj Lokalnie VII Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, wspieranego przez Gminę Milicz

Zapraszamy na wystawę

2011-01-16

Gorąco zapraszamy na wystawę przedstawiającą efekty artystycznej działalności wszystkich uczestników warsztatów plastycznych "Zaczarowany ołówek". 


VII edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

2011-01-13

Ruszyła VII edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!" Już po raz siódmy dzieci w polskich miastach i wsiach będą mogły otrzymać posiłki, uczyć się prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wszechstronnie rozwijać się dzięki ciekawym zajęciom przygotowanym z myślą o nich.


Zmiana terminu naboru prac w ramach konkursu "Opowiedz..."

2011-01-13

W związku z tymczasową zmianą siedziby Stowarzyszenia przesunięty zostaje termin naboru prac w ramach konkursu "Opowiedz...".


Viva Art - Koncert Duetu smyczkowego. Zaproszenie.

2011-01-06

Zapraszamy na koncert Duetu Smyczkowego. 11.01.2011(wtorek)godz.18.00 Twardogóra,Kościół Św. Trójcy.

Film przedstawiający Konkurs "Opowiedz..." w 2009 roku

2010-12-08

Konkurs "Opowiedz..." po raz pierwszy realizowany jest w Dolinie Baryczy.


Nabór prac w ramach Konkursu "Opowiedz..."

2010-11-30

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" ogłasza dla tegorocznych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie" lokalną edycję Konkursu "Opowiedz...".ZAPRASZAMY

2010-11-18

Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Pawła II w Twardogórze serdecznie zaprasza na wystawę „Krzyże i kapliczki naszej gminy”,


Wystawa otwarta

2010-11-30

W dniu 25.11.2010r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.: „ Krzyże i kapliczki naszej gminy”.2010-11-21


„Krzyże i kapliczki naszej gminy”

2010-11-18

Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Pawła II w Twardogórze serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej „Krzyże i kapliczki naszej gminy”,

„Zaczarowany ołówek” po raz trzeci.

2010-11-06

Kolejny raz spotykamy się ze sztuką plastyczną.


Zbieramy zdjęcia i ciekawostki o Olszówce

2010-11-02

Poszukujemy starych zdjęć i informacji o historii sołectwa Olszówka


Drugie spotkanie warsztatowe - robimy obrazki

2010-10-28

Drugie spotkanie z serii warsztatów plastycznych "Zaczarowany ołówek"


Viva Art - Znani czytają dzieciom II

2010-10-26

Odbyło się spotkanie "Znani twardogórzanie czytają dzieciom biografię Chopina". Lektorem był dyrektor ZGKiM Alojzy Kulig.


ZAPRASZAMY NA HAPPENING

2010-10-24

W dniu 26 października 2010r ZAPRASZAMY do wspólnego posprzątania czarnego szlaku turystycznego w Stawcu- odbędzie się HAPPENING „Jak segregujesz tak żyjesz”.

PIESZE I ROWEROWE WYCIECZKI PO OKOLICY

2010-10-22

Realizowanie projektu "A kto nie wie niech się dowie coś o Odolanowie"


SPOTKANIA Z MIEJSCOWYMI ARTYSTAMI

2010-10-22

Realizowanie projektu "A kto nie wie niech się dowie coś o Odolanowie"


OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

2010-10-22

Realizowanie projektu "A kto nie wie niech się dowie coś o Odolanowie"


ZWIEDZANIE IZBY REGIONALNEJ W DOMU KULTURY

2010-10-22

Realizowanie projektu "A kto nie wie niech się dowie coś o Odolanowie"


„Zaczarowany ołówek – realizujemy marzenia, odkrywamy talenty”

2010-10-21

Pierwsze warsztatowe spotkania z cyklu „Zaczarowany ołówek”


Viva Art - Koncert ODWOŁANY

2010-10-20

Koncert z 24.10.2010 został odwołany. Przepraszamy.


Viva Art - Zaproszenie na koncert

2010-10-16

Serdecznie zapraszamy na koncert 24.10.2010 godz.16.00 w Kościele Św.Trójcy w Twardogórze. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie.


Viva Art - Znani czytają dzieciom.

2010-10-16

Kolejna impreza pt. "Znani twardogórzanie czytają dzieciom biografię Chopina". - czyta Alojzy Kulig.


Zaproszenie

2010-10-24Prac ciąg dalszy

2010-10-16Zaczęło się !!!

2010-10-13Zaczynamy!!!

2010-10-04

We wtorek 05.10.2010 o godz 18 rozpoczynamy Świąteczną podróż. Mam nadzieję, że będzie to podróż pełna radości , wspaniałych doświadczeń i niespodzianek. Zapraszam


VIVA ART - Odbył się Koncert Młodych Talentów

2010-10-03

W sobotę 25.09.2010r w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Twardogórze, w ramach projektu „Wielka Sztuka w Małym Mieście”, odbył się koncert pt „Młode Talenty”.


VIVA ART - Znani czytają dzieciom.

2010-10-03

Dnia 23.09.2010r w Bibliotece Publicznej w Twardogórze miało miejsce spotkanie pod hasłem: „Znani Twardogórzanie czytają dzieciom”.


II Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy - obszerna fotorelacja

2010-09-28

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć...

Dokumenty rekrutacyjne "W poszukiwaniu Tradycji Bożonarodzeniowych"

2010-09-24

Zapraszam do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.

Koncert Młodych Talentów - Zaproszenie

2010-09-23

Stowarzyszenie Viva Art serdecznie zaprasza na Koncert Młodych Talentów, który odbedzie się w Kościele Św. Trójcy dnia 25.09.2010 o godz.16.00 w Twardogórze.


Działaj Lokalnie i kulturalnie!

2010-09-22

II Przegląd Doliny Baryczy i Estrada Folkoru, który odbył się 04.09.2010 był wspaniałym przykładem jak jednoczenie można promować kulturę swojego regionu, lokalny biznes i jednocześnie dostarczyć rozrywki mieszkańcom okolicy.


Rozpoczynamy rekrutację

2010-09-21

Rekrutacja rozpoczęta. Zasady i informacje w regulaminie rekrutacji.


2010-09-30


Spotkanie organizacyjne - Olszówka

2010-09-20

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne -www.olszówka.pl


Przegląd piosenki regionalnej

2010-09-28

Dnia 28 września 2010r.         o godzinie 10.00                        w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie odbędzie się przegląd piosenki regionalnej.       


2010-09-08


II Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy w Przygodzicach

2010-09-03

5 września 2010 r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach odbędzie się II Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy połączony z estradą folkloru i piknikiem rybnym w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy.


dbpleca

2010-08-14


baner

2010-08-14

baner


Nasze serwisy:

2010-08-14
ogłoszenia

2010-08-14


Wyniki oceny merytorycznej

2010-07-26

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu w biurze Stowarzyszenia Komisja dokonała wyboru wniosków w ramach tegorocznego konkursu.


Zmiana terminu posiedzenia Komisji

2010-07-11

Chcielibyśmy poinformować, że posiedzenie Komisji zostało przełożone.


Wyniki oceny formalnej w ramach Działaj Lokalnie VII

2010-07-11

W tegorocznym konkursie złożonych zostało 22 wniosków z obszaru 8 gmin Partnerstwa. Aż 6 spośród złożonych wniosków nie spełniło przynajmniej jednego z wymaganych kryteriów oceny.


Zakończył się nabór w ramach "Działaj Lokalnie"

2010-07-06

Z dniem 5 lipca 2010 zakończony został nabór wniosków w tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”.


Ogłoszenie konkursu w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" w 2010

2010-06-10

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VII edycja 2010.


Inauguracja "Działaj Lokalnie VII" w Dolinie Baryczy

2010-05-30

W imieniu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz Fundacji EkoRozwoju mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą Program „Działaj Lokalnie VII” w Dolinie Baryczy.


Idzie wiosna

2010-03-19

Zapraszamy na wiosenne spacery po Dolinie Baryczy!!!

Fundacja Doliny Baryczy zaprasza na spacery Nordic Walking po Dolinie Baryczy, dla osób początkujących i zaawansowanych. Indywidualnie lub grupowo. Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy na spacery ze względu na ograniczoną ilość kijków do Nordic Walking


Podsumowali i wciąż mogą więcej

2010-03-02

15 lutego w Domu Kultury w Bukowicach odbyło sie podsumowanie projektu Razem możemy więcej. Autorki projektu – Agnieszka Prucnal i Ilona Czarnuch – cieszą się już z kolejnego sukcesu – nowy projekt (napisany wraz z Beatą Piekalską i Anną Lindą) w ramach Programu Oparacyjnego Kapitał Ludzkijest rekomendowany do dofinansowania.


podsumowanie Razem możemy więcej

2010-01-28

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (15.02) o godz. 17:30 w sali Domu Kultury w Bukowicach
W programie spotkania prezentacja zrealizowanych działań oraz degustacja potraw przygotowanych podczas warsztatów integracyjno-kulinarnych.

Śnieżna przygoda- biathlon i triathlon łuczniczy

2010-01-12

Stowarzyszenie Agroturystyczne "W Siodle" zaprasza serdecznie na biathlon i triathlon łuczniczy, które będą odbywać się w dniach 16-17 stycznia w Przygodziczkach.

2009-12-09


Zapraszamy na spotkanie w Łazach

2009-12-02

Realizatorzy projektu „Razem możemy więcej”, zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie kulinarno-integracyjne, które odbędzie się 5 grudnia (sobota), o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Łazach. Tematyka spotkania jest iście świąteczna, piec będziemy pierniczki i inne świąteczne przysmaki.


Wyniki posiedzenia Komisji Konkursowej

2009-09-03

Szanownia Państwo,

w dniu dzisiejszym w siedzibie LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Programu "Działaj Lokalnie VI". Komisja po całodziennych i bużliwych obradach podjęła decyzję o dofinansowaniu 11 wniosków na kwotę 55024,2 zł. Jest to trochę więcej niż przewidziany na tegoroczny konkurs budżet w wysokości 55 000 zł


Termin ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu

2009-09-01

Posiedzenie komisji konkursowej będzie miało miejsce w dniu 3 września (czwartek).


wyniki oceny formalnej

2009-08-21

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę 192 500 zł. Po dokonaniu oceny formalnej 22 z nich przekazane zostały do oceny merytorycznej.


Uwaga! Przedluzenie okresu skladania wniosków

2009-07-17

Nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI edycja 2009 Zostaje predluzony do 10 sierpnia 2009.


Harmonogram spotkan szkoleniowo-informacyjnych programu Działąj Lokalnie

2009-07-12

Spotkania, na których będą przekazywane informacje jak zdobyć środki finansowe z Programu „Działaj Lokalnie VI-2009” przeznaczone są dla mieszkańców gmin: Cieszków, Góra, Krośnice, Milicz, Odolanów, Prusice, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród. Na spotkania zapraszamy z poszczególnych gmin przedstawicieli:


Program Grantowy Dzialaj Lokalnie VI 2009 Rozpoczęty

2009-07-02

mala fotka

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju ogłasza nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI edycja 2009

O środki na rozwiązanie określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia potrzeby mieszkańców np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i innych w wysokości do 6000 zł mogą ubiegać sie:


Rusza Program Rozwoju Bibliotek

2009-04-30

Z dniem 27 kwietnia 2009  rozpoczęto naboru wniosków do Programu Rozwoju Bibliotek. Program jest skierowany do bibliotek publicznych a szczególnie fili bibliotecznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.Dobroczyńcy z Doliny Baryczy

2009-04-15

W dwunastej edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku" na podstawie ocen niezależnych ekspertów do dalszego postępowania konkursowego zakwalifikowane zostały dwie firmy z Doliny Baryczy.


1%podatku dla Doliny Baryczy

2009-03-20

Podatnicy do końca kwietnia zobowiązani są do rozliczenia z fiskusem składając odpowiedni formularz PIT w urzędzie skarbowym.. Niezależnie od progu podatkowego osoby fizyczne maja możliwość zadecydowania na co zostanie przeznaczy 1% podatku  oddanego państwu .


Nagrodzeni w konkurskie "Rodzinna Kronika Górowianina":

2009-03-04

26.02.2009r.Nagrodzeni w konkurskie "Rodzinna Kronika Górowianina":I Dymkowska Natalia,II-Jaskuła Natalia,III-Martyna Borawska.Uroczyste podsumowanie projektu "Emeryci nie marnują czasu".

2009-03-04

26.02.2009r. Uroczyste podsumowanie projektu "Emeryci nie marnują czasu".Dom Kultury Góra - fotoreportaż

Zaproszenie

2009-01-26

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Powidzku biorący udział w Projekcie "Kształtowanie osobowości dziecka na bazie tańca towarzyskiego", w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" zapraszają na pokaz tańca towarzyskiego, który odbędzie się 7 lutego 2009 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Zesołu Placówek Kultury w Żmigrodzie.


Ogromny duch walki i zwycięstwa!

2009-01-19

Pierwszy etap konkursu rozstrzygniety! Komisja powołana przez  Dolnośląską Fundację Ekorozwoju wyłoniła w pierwszym etapie Konkursu Opowiedz 2008 prace zgłoszone przez beneficjentów programu Dzialaj LOkalnie VI 2008.


"Kształtowanie osobowości dziecka na bazie tańca towarzyskiego"

2009-01-07

Uczestnicy projektu "Kształtowanie osobowości na bazie tańca towrzyskiego" zaprezentują swoje umiejętności w dniu 21 stycznia 2009 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Powidzku.


Projekt "Mały sportowiec jutro może być mistrzem"

2008-12-09

Celem projektu było zorganizowanie grupy dzieci i młodzieży, którą chcieliśmy zaktywizować społecznie poprzez zajęcia sportowe organizowane przez instruktorów UKS „OLIMPIA” Cieszków poprzez treningi ogólnorozwojowe, sprawnościowe, wytrzymałościowe


Kiermasz w Krośnicach

2008-12-09

Zapraszamy serdecznie na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Podczas kiermaszu nabyć będzie można produkty lokalne Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju wsi Lędzina, Stowarzyszenia Przyjaciół Dziewiętlina, krośnickiej piekarni oraz ozdoby zrobione przez najmłodszych kraśniczan. Kiermasz odbędzie się 14 grudnia o godz. 16:00 przy CETS.

Konkurs dla Grantobiorców Dzialaj Lokalnie 2008

2008-12-01

KONKURSU „OPOWIEDZ...” 2008

Konkurs „Opowiedz…” ma na celu zachęcenie grantobiorców Lokalnych Organizacji Grantowych (LOG) - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a i przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.Warsztaty "Śmieć zgnieć"

2008-11-25

Zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych na niepowtarzalną lekcję oraz wspólne zaplanowanie dalszych działań edukacyjnych.


Warsztaty historyczne.

2008-11-24

Zapraszamy osoby zainteresowane wstąpieniem do Bractwa Rycerskiego na warszaty historyczne.


Wykład pt. „Kamień w początkach państwa polskiego”

2008-11-23

Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach realizacji Programu Działaj Lokalnie uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców na wykład prof. dr hab. Janusza Skoczylasa pt. „Kamień w początkach państwa polskiego”


Zapraszamy do Góry

2008-11-23

Fundacja im.E.Machniewicza w Górze zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego  Dnia Wolontariusza, które odbędzie się  5.12.2008r  o godzinie 15.30


Klub Seniora Luboszyce

2008-11-23

Wykład członka GUTW dot. historii regionu. Zachęta do wspomnień. Przygotowanie do konkursu "Babciu opowiedz mi o wolnej Polsce".


Spotkanie i zapisy nowych członków GUTW.

2008-11-23

3 wrzesień 2008 r. Sala Klubowa DK w Górze. Spotkanie i zapisy nowych członków GUTW. W tym dniu doszło 14 nowych członków.


Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

2008-11-23

2 wrzesień 2008 r. Sala Kinowa DK w Górze. Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 r. Rok zaczynamy z liczbą 62 członków


Wykład pt. "Przebaczanie- szkice z psychologii. Miłość bezwarunkowa"

2008-11-23

2 październik 2008 r. GUTW - Sala Klubowa DK w Górze godz. 1600 Wykład pt. "Przebaczanie - szkice z psychologii. Miłość bezwarunkowa"


Wykład pt. "Fauna i flora lasu"

2008-11-21

24.09.2008r.godz.16 DK w Górze "Fauna i flora lasu"- wykładowca Barbara Chrystman Kurzawa (Halina Czekaj prezentuje dąb bezszypułkowy)Już umawiamy się na wyjazd do lasu.


Wykład pt. „Jakie korzyści czerpie człowiek z lasu”

2008-11-21

10 wrzesień 2008 r. Wykład „Jakie korzyści czerpie człowiek z lasu” - Mgr inż. Barbara Chrystman - Kurzawa (Dom Kultury - sala muzyczna).


Wycieczka autokarowa po Ziemi Górowskiej

2008-11-21

4 październik 2008 r. GUTW - Wycieczka autokarowa po Ziemi Górowskiej "Grody rycerskie i ich posiadłości na Ziemi Górowskiej". Trasa: Wąsosz, Czeladź Wielka, Baranowice, Psary, Jemielno, Osetno. Uczestnictwo 32 osoby.


Wykład pt. "Fauna i flora lasu"

2008-11-21

24 września 2008 r.godz.1600 DK w Górze "Fauna i flora lasu" - wykładowca Barbara Chrystman Kurzawa (Halina Czekaj prezentuje dąb bezszypułkowy). Już umawiamy się na wyjazd do lasu.


Wycieczka do Sądowela

2008-11-21

Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 20 wrzesień 2008 r. Wycieczka rowerowa "Sądowel - zapomniany gród kasztelański". Uczestniczyło 21 osób - najstarszy uczestnik 70 lat, najmłodszy 11. Przewodnik Elżbieta Maćkowska.


Zaproszenie

2008-11-18

Spotkajmy się w szkole w czwartek
20 listopada o godz. 13.00.
 

Zapraszamy!!


og 1

2008-11-17

opis og 1

Środki do pozyskania dla szkół i nauczycieli

2008-11-06

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza przedszkola, szkoły, organizacje społeczne
i samorządowe oraz indywidualnie nauczycieli do udziału konkursach
gantowych.


Środki do pozyskania dla szkół i nauczycieli

2008-11-06

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza przedszkola, szkoły, organizacje społeczne
i samorządowe oraz indywidualnie nauczycieli do udziału konkursach
gantowych.baner rowery

2008-10-23


Spotkanie organizacyjne

2008-10-20

W dniu 22 października 2008 r. o godz. 17.00  w Klubie Seniora w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbędzie się spotkanie inugurujące projekt "Uczymy się przez całe życie".


Prelekcja multimedialna w Przygodzicach

2008-10-20

Towarzystwo Miłośników Przygodzic zorganizowało prelekcję multimedialną pt. „Walory przyrodnicze Przygodzic i najbliższych okolic”, która odbyła się w dniu 17 października 2008 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Ośrodka Kultury i Sportu w Przygodzicach.


Prezentacja multimedialna

2008-10-14

Towarzystwo Miłośników Przygodzic zaprasza  na prelekcję multimedialną pt. „Walory przyrodnicze Przygodzic i najbliższych okolic”, która odbędzie się w dniu 17 października 2008 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Ośrodka Kultury i Sportu w Przygodzicach.


Bądź inspiracją dla innych lub daj się zainspirować.

2008-10-11

Klub działający przy Stowarzyszeniu „Ziemi Krośnickiej Branda” zaprasza wszystkich
liderów młodzieżowych, osoby aktywne, działające na rzecz społeczność lokalnych lub


Sadzenie dębów i oserwacje ptaków

2008-10-03

Zapraszam wszystkich miłośników Przyrody na obserwacje ptaków i sadzenie dębów w pobliżu Stawów Przygodzickich.

baner_ekojarmark

2008-09-29


baner natura2000

2008-09-23


baner ekoturysta

2008-09-23


baner barycz

2008-09-23


baner brama

2008-09-23


baner dni karpia

2008-09-22


baner bezsamochodu

2008-09-22


UWAGA ZMIANA TERMINU!! Spotkanie grantobiorców Dzialaj Lokalnie VI -Edycja 2008

2008-09-10

Zapraszamy grantobiorców tegorocznej edycji programu "Działaj Lokalnie VI" w Dolinie Baryczy na spotkanie, które odbędzie się 22 września o godz 10:00 w siedzibie Fundacji Doliny Baryczy, ul. Trzebnicka 4b. Na spotkaniu omówione zostaną wytyczne dotyczące zasad realizacji projektów.

Prosimy o przygotowanie przez organizacje 5 minutowej prezentacji o realizowanym projekcie. Do dyspozycji będzie laptop i rzutnik multimedialny.
Zobacz na mapie


Ogłoszenie wyników trzeciej edycji konkursu grantowego programu Działaj Lokalnie V I

2008-07-04

KOMISJA GRANTOWA Doliny Baryczy powołanej przy Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE spośród 40 złożonych wniosków, 25 zakwalifikowała do oceny merytorycznej.Komunikat w sprawie ogloszenia wynikow konkursu grantowego

2008-06-28

Wyniki Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI zostaną ogłoszone w chwili gdy obiecane środki finansowe od sponsorów wpłyną na konto fundacji. Mamy nadzieję, że nastąpi to do końca bieżącego tygodnia. Prosimy o cierpliwość. Wszystkich wnioskodawców poinformujemy ponadto w odrębnych pismach o wynikach konkursu.

Nabór wniosków zakończony

2008-05-20

Zakończył sie nabór wniosków w lokalnym konkursie grantowym. Nadesłane wnioski komisja oceni pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:Spotkania informacyjno szkoleniowe programu Działaj Lokanie VI edycja 2008

2008-04-23

Jeśli macie pomysł na rozwiązanie określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców np. w zakresie kultury, edukacji i chcecie otrzymać pomoc i finanse na realizację swoich pomysłów przyjdźcie na spotkanie, na którym dowiecie się

 • Jak napisać wniosek?
 • Jak rozsądnie określić koszty?
 • Jak zrealizować działania projektu wspólnymi siłami mieszkańców oraz samorządów?

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

2008-04-22

    Marszałek
 
Województwa Wielkopolskiego
 

Nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI edycja 2008

2008-04-14

Ogłaszamy LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Termin zgłaszania wniosków upływa 15 maja. Informacje o sptkaniach informacyjnych i szkoleniach z pisania wniosków na stronie programu.


pozostali patroni

2008-04-04


Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

2008-04-04

 
Wicemarszałek
 Województwa Dolnośląskiego

 

Działaj Lokalnie pod patronatem

2008-04-07

Pragniemy poinformować, że Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego  Piotr Borys z wielką radością objął patronatem działania związane z realizacją program Działaj Lokalnie VI.  Cieszymy się że władze województwa stały się partnerem programu.
Do promocji programu włączyły sie media. Patronat medialny nad programem objęła

Dziękujemy za głosy

2008-03-10

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za oddanie głosów na Naszą stronę zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu stron poświeconych realizacji programu Działaj Lokalnie. O stronie można było usłyszeć w radiu, a także  w TVP 3, która 24 lutego
1 % dla Doliny Baryczy

1970-01-01

Dzięki Państwa pomocy, przekazywanej w formie 1% podatku, już od 2 lat wspieramy projekty programu Działaj Lokalnie, przyjazną przyrodzie aktywność ludzi w Dolinie Baryczy. W tym roku też zbieramy na ...

galerie

1970-01-01


JEDEN PROCENT

1970-01-01

iNFO O 1 % ZBIERANY OD 2005 PRZEZNACZAMY NA WSPARCIE PROJEKTóW I DZIAłAń W dOLINIE bARYCZY

opis serwisu

1970-01-01

Serwis poświęcony jest przedstawieniu realizacji programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy koordynowanego przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju.
Prezentuje zarówno wyniki opracowane przez LOG jak i przez grantobiorców, którzy mogą być jego współredaktorami . W naszym zamyśle witryna ma stanowić wsparcie dla budowania więzi między działającymi w ramach projektu osobami i organizacjami .

Od 2008 roku Grantobiorcy VI edycji po podpisaniu umowy  otrzymają zestaw narządzi internetowych umożliwiający administrowanie przydzieloną częścią serwisu . DFE ze swej strony zapewnia życzliwą pomoc redaktorom.

ODWIEDŹ NASZE SERWISY


kontakt

2008-02-08


Nowa edycja programu w 2008 roku

2008-02-08

W stosunku do lat ubiegłych nastąpią zmiany w zasadach prowadzenie edycji "Działaj Lokalnie VI" o czym poinformujemy na stronie ww oraz podczas spotkań szkoleniowo informacyjnych w poszczególnych miejscowościach.

Program Działaj Lokalnie w Dolnie Baryczy

1970-01-01

zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
Działaj Lokalnie” to program realizowany w Polsce od 2000 roku Przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce, przyznawania dotacji w otwartych konkursach grantowych , którego celem jest pomaganie w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

W 2006 roku Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce przyznała Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju certyfikat LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ - PRZEDSTAWICIELA OGÓLNOPOLSKIEGO jednej z 45 działających organizacji, które uprawnione są do realizacji projektu w Polsce. Od tego roku Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju rozpoczęła koordynację pierwszej edycji programu Działaj Lokalnie V” w Dolinie Baryczy

Działaj Lokalnie wspiera lokalną aktywność. Każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania.Program ten umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne.
Finansujemy zarówno projekty kulturalno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość w gminach: Milicz, Cieszków, Góra, Krośnice, Odolanów, Prusice, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród.

W 2006 i 2007 roku, dzięki funduszowi małych dotacji Działaj Lokalnie, przyznaliśmy 25 dotacji o łącznej wysokości ponad 78 tys. zł. Pomogliśmy między innymi odrestaurować zabytkowy park w Pietrowicach Małych, przeprowadzić w Miliczu szkolenia dla młodych ekoprzewodników po Dolinie Baryczy, zorganizować dla biedniejszych dzieci z gminy Przygodzice „wakacje w siodle”, służące zabawie, ale i też poznaniu lokalnej przyrody i zanikających tradycji.